Svetový trh s obalmi rastie aj vďaka urbanizácii

Autor VF marec 2017 -

Obalový priemysel je na celom svete významným ekonomickým faktorom. Zaznamenáva trvalý rast cca 3,5 % ročne a v roku 2020 by mal dosiahnuť objem asi 900 miliárd eur.

Podľa agentúry Euromonitor sa v roku 2015 na celom svete predalo viac ako 4 000 miliárd obalov. Najčastejšie používaným materiálom sú umelé hmoty: až 50 percent všetkých obalov je plastových. Najväčší podiel (takmer 60 percent) medzi nimi majú tvárne obaly, pričom ich obľúbenosť narastá.

Trendom sú tvárne obaly

Čoraz viac produktov sa balí do tvárnych obalov všetkého druhu, ako napr. vreciek, samostojných vreciek, fólií a pod. Dopyt po tomto type obalov prichádza prevažne z potravinárskeho sektoru. Heslo znie: „convenience“: obal sa má dať rýchlo a jednoducho otvoriť aj uzavrieť a zároveň umožniť ľahké porciovanie produktu.
Samostojné vrecká s pevným dnom sú jedným z motorov rastu v oblasti tvárnych plastových obalov, pretože vyhovujú požiadavkám spotrebiteľov po väčšom komforte. Sú ľahké, takže redukujú spotrebu zdrojov a náklady na prepravu tovaru.
Druhú najväčšiu kategóriu v oblasti plastových obalov (40 percent) zastupujú obaly z tvarovo stabilných plastov. Jedným z ich najdôležitejších odberateľov je nápojový priemysel. Už mnoho rokov tu zaujímajú vedúcu pozíciu PET fľaše. Celosvetovo rastúca spotreba soft drinkov a najmä balenej vody povedie aj v nasledujúcich rokoch k rastu dopytu po „petkách“. Motorom rastu tohto segmentu je i stále častejšie nahradzovanie skla tvarovo stabilnými plastovými nádobami. Pritom sa PET fľaše čoraz viac používajú aj pri balení potravín a rôznych chemikálií pre domácnosť.

Lepenka, kov, sklo a záujmy obchodu

O trh lepenkových obalov, ktorý je v oblasti obalového priemyslu druhým najväčším segmentom, sa po celom svete zvádza tvrdý boj. Len v roku 2015 bolo predaných viac ako 620 miliónov obalov z papiera/lepenky. Podľa údajov agentúry Euromonitor sa má do roku 2019 dopyt po obaloch z lepenky zvýšiť celkovo o 6 percent, k čomu výrazne prispieva aj rastúci internetový obchod. V ňom sú kartóny obalom číslo jeden.
Kamenné maloobchody pociťujú rastúcu konkurenciu internetového obchodu už veľmi zreteľne. Preto je pre ne dôležité efektívne zvládnuť operácie v mieste predaja a tovar v predajni optimálne prezentovať. Tu stále viac získavajú na význame obaly z vlnitej lepenky pripravené na uloženie do regálu, tzv. shelf ready packagings (SRP), ktoré maloobchodu pomáhajú optimalizovať procesy a znižovať náklady. V SRP obaloch možno tovar v regáloch lepšie prezentovať, spotrebiteľ na produkty dobre vidí a ľahko po nich môže siahnuť.
Kovové obaly predstavujú s odbytom 420 miliónov kusov (2015) tretí najväčší segment obalov. Ich hlavným odberateľom je nápojový priemysel. Plechovka je etablovanou a na celom svete rozšírenou nádobou na pivo, energetické nápoje a ďalšie funkčné nápoje. Celosvetovo rastúci dopyt po týchto nápojoch podporuje aj dopyt po plechovkách, ktorým sa do roku 2019 predpovedá nárast o 12 percent. Ostatný potravinársky priemysel však používa menší podiel kovových obalov. Hoci v posledných rokoch sú kovové obaly čoraz ľahšie, nahrádzajú sa obalmi z plastov.
Ďalší významný segment predstavujú sklenené obaly. Sklo perfektne chráni produkty, pretože je inertné a nedochádza k difúzii. Sklenené nádoby sa používajú prevažne v nápojovom priemysle (na pivo, liehoviny, víno atď.). Mnoho spotrebiteľov však vníma sklenené fľaše ako ťažké a nepraktické (riziko rozbitia), a preto radšej siahne po produktoch v plastových obaloch. V oblasti produktov vysokej akosti však sklo zostáva materiálom prvej voľby. Odbyt sklenených obalov by mal do roku 2019 vzrásť celkovo o 7 percent na výsledných 338 miliónov kusov.

Smart packaging: aktívne a inteligentné obaly

Inteligentné obaly sú dnes trendové. Majú kontrolovať a zaznamenávať okolité vplyvy, ktorým sú zabalené potraviny vystavené. Poskytujú tak priamu informáciu o kvalitatívnom stave produktu. Napríklad obaly vybavené časovo-teplotnými indikátormi ukazujú presne sviežosť produktu – a to aj za hranicou dátumu trvanlivosti. Táto technológia ponúka aj spoľahlivú informáciu o tom, či nebol prerušený chladiaci reťazec, resp. či je produkt ešte vhodný na konzumáciu.
Aktívne obaly zabezpečujú väčšiu bezpečnosť potravín, chránia potraviny proti vonkajším vplyvom – prenosom mikrobiálnych zárodkov či poškodeniam tlakom, prachom alebo vniknutím vlhkosti. Doteraz bola táto ochrana len pasívna; moderné obalové materiály už idú ďalej – „aktívne“ zasahujú do fyzikálnych a biologicko-chemických procesov. Regulujú vlhkosť vo vnútri obalu, absorbujú kyslík, kysličník uhličitý alebo etylén, čím predlžujú trvanlivosť a kvalitu potravín. Predovšetkým sú však biochemicky aktívne a bránia šíreniu mikrobiálnych zárodkov.
S ohľadom na aspekty trvalej udržateľnosti sa výrobcovia značkového tovaru čoraz viac zameriavajú na plastové obaly z obnoviteľných surovín, napr. na bioplasty na báze kukuričného škrobu alebo cukrovej trstiny. Príkladom sú vysoko flexibilné obaly z transparentných viacvrstvových fólií s bariérovými materiálmi z polymérov s vrstvami zo srvátkových proteínov s konzervačným efektom.

Motory rastu

Trvalý rast trhu s obalmi má dva dôvody: rastúcu urbanizáciu a trend komfortnejších „convenience“ produktov. Čoraz viac ľudí žije v mestách. Zásobovať ich denne kvalitnými potravinami a ostatným potrebným tovarom predstavuje obrovskú logistickú výzvu. Kľúč k riešeniu problému, ako dostať potraviny a ďalší tovar k zákazníkom neskazený a bezchybný, tvoria práve obaly.
„Convenience“ bola a zostáva silným motorom rastu v oblasti obalov. Dopyt spotrebiteľov po praktických a jednoducho použiteľných produktoch neustále rastie; predovšetkým po potravinách a nápojoch, ktoré sa dajú pohodlne konzumovať cestou alebo na pracovisku. Ku klasickým požiadavkám na obaly, ako sú ochrana a umožnenie transportu, pribúdajú ďalšie s ohľadom na lepšie dávkovanie, ľahšiu manipuláciu, možnosti opätovného uzatvorenia obalu, ako aj kontrolované odoberanie obsahu. Demografické zmeny zasa majú za následok rastúci dopyt po malých baleniach, resp. baleniach s jedinou porciou.
Uvedené trendy má potvrdiť aj Medzinárodný odborný veľtrh obalov a baliacej techniky Interpack, ktorý sa uskutoční začiatkom mája v Düsseldorfe. Veľtrh tradične prezentuje informácie týkajúce sa reťazca tvorby hodnôt, inovatívne riešenia, konštrukcie a materiály. Súčasťou programu bude aj konferencia Save Food zameraná na progresívne iniciatívy proti plytvaniu a stratám potravín.

VF
Spracované z podkladov Messe Düsseldorf a Zväzu nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA)

Výzvy pre obalový priemysel

● Celosvetovo silná konkurencia
● Rastúca rozmanitosť produktov
● Klesajúce veľkosti výrobných dávok
● Zvyšovanie produktivity
● Efektívna výroba redukujúca náklady
● Prispôsobiteľná technika umožňujúca rýchle reakcie
● Maximálna flexibilita vďaka možnosti rýchlej zmeny formátu
● Inovácia produktov, napr. smart packaging: inteligentné obaly, aktívne obaly, obaly z bioplastov
● Úspory vďaka inteligentným a inovatívnym procesom; inovatívnemu riadeniu strojov a zariadení; ľahším obalom

Partneri