Ekonomika

Podľa správy CMS Emerging Europe M&A 2023/24 región naďalej preukazuje odolnosť voči problémom. Akvizíciou roka v rámci všetkých 19 krajín bol predaj U. S. Steel Košice.

Vo svete sa v médiách čoraz častejšie spomína nové hnutie menom degrowth. Po slovensky by sme ho mohli nazvať ne-rast. Cieľom tohto hnutia je riešiť aktuálne environmentálne výzvy prostredníctvom opustenia „paradigmy ekonomického rastu“.

Slovensku sa vďaka silnému nárastu fixných investícií a nárastu čistého exportu podarilo vyhnúť recesii. Podľa Allianz Trade potiahnu rast v najbližšom období najmä domáci dopyt a investície.

Výpadky a zdržania v globálnych dodávateľských reťazcoch vedú firmy k prehodnoteniu lokalizácie ich výroby.

Ľudia, firmy a organizácie budú benefitovať z umelej inteligencie a ďalších technológií, ktoré im umožnia dosiahnuť nové hranice v oblasti výkonnosti v podnikaní aj mimo neho.

Oživenie rastu v SVE bude viesť súkromná spotreba ťahaná rastom miezd, rastom pôžičiek a pozitívnym efektom vývoja cien nehnuteľností. Riziká sú v zahraničnom dopyte a politickej oblasti.

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu identifikovali v spoločnosti problémy v hospodárení, ale aj riziká pri riadení projektov, nedostatočné kontrolné mechanizmy a absenciu finančného riadenia.

Agentúra ARDAL úspešne predala v aukcii štyri nové emisie dlhopisov za ročné výnosy približne od 3 do 4 percent.

V slovenskom maloobchode je dostatočne konkurenčné prostredie, tvrdí inštitút INESS. Regulačné zásahy štátu do tvorby cien nie sú správnou cestou.

Zo skupiny ľudí, ktorí zamýšľajú zmeniť svoje finančné správanie, chce viac investovať 27 percent.

Strana 1 z 28

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo