Filantropia

Predsudky oneskorujú a sťažujú diagnostiku tohto vážneho ochorenia a odďaľujú potrebnú liečbu.

Skupina UniCredit vytvorila a rozvíja vlastný podporný program, orientovaný na subjekty neziskového sektora.

Každoročná akcia v znamení ružovej farby podporí dobrú vec.

Daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 1, 2 alebo 3 % zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov.

Vplyv firiem vo svete je čoraz väčší a dôvera ľudí v ne rastie, zatiaľ čo politikom veria stále menej.

Partneri