Zamestnancom banky záleží na osude detí

Autor ZĎ máj 2017 -

Skupina UniCredit vytvorila a rozvíja vlastný podporný program, orientovaný na subjekty neziskového sektora.

V rámci programu Gift Matching zamestnanci banky UniCredit už po 14.-krát organizovali finančné zbierky, aby podporili neziskové organizácie podľa vlastného výberu. Nadácia UniCredit Foundation následne ich snahu odmeňuje znásobením vyzbieranej finančnej sumy.

Zamestnanci na Slovensku v roku 2016 prispeli z vlastných zdrojov sumou 15 632 eur, ktoré adresovali 9 neziskovkám. Oslovili ich hlavne projekty zamerané na pomoc malým deťom s rôznou formou zdravotného postihnutia, ale i pomoc deťom vyrastajúcim v sociálne slabších rodinách či detských domovoch.

Medzi podporené organizácie patria napríklad OZ Náruč, OZ Klub priateľov umenia, OZ Delphinus – podpora talentovaných plavcov, Doma u kapucínov, n. o., Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy či OZ Autis.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo