Cargo-partner: spokojnosť s výsledkami, dobré vyhliadky

Autor JF marec 2017 -
Tibor Majzún Tibor Majzún

Po dobrom roku 2016 očakáva tento logistický operátor v roku 2017 ďalší rast biznisu a tržieb. Hovorí o tom výkonný riaditeľ na Slovensku Tibor Majzún.

Aký bol pre vás uplynulý rok?

Ak by som mal v krátkosti zhodnotiť naše výsledky v roku 2016, tržby sú na podobnej úrovni ako v roku 2015, ktorý bol naším historicky najúspešnejším. Taktiež očakávaný hospodársky výsledok bude porovnateľný; presné čísla zatiaľ, pochopiteľne, ešte nemáme k dispozícii.
Podarilo sa nám prepraviť väčšie objemy v námornej aj v leteckej preprave. Ceny palív v leteckej a predovšetkým v námornej kontajnerovej preprave však v minulom roku klesli na historické minimá, takže medziročný rast výkonov sa nepremietol do nárastu tržieb. Tento nárast očakávame v roku 2017.
Pokiaľ ide o koncernové čísla, ich sumarizácia tiež zaberie ešte nejaký čas, ale firma očakáva mierny rast tržieb a aj zisku.

Môžete priblížiť pozíciu spoločnosti na trhu globálne a v Európe?

V roku 2016 cargo-partner rozširoval sieť pobočiek v USA a sprevádzkoval aj nové sklady v USA a v Číne. Tento rok očakávame ďalší dynamický rozvoj predovšetkým v našich pobočkách v Číne, v juhovýchodnej Ázii a pokračujúci trend expanzie v USA.
Čo sa týka Európy, naša pozícia predovšetkým v oblasti strednej a východnej Európy je veľmi stabilná a kontinuálne rozširujeme skladové kapacity. Skupina investuje do kúpy pozemkov a výstavby vlastných skladov. Okrem Slovenska ide o oblasť juhovýchodnej Európy a tento rok je naplánovaná ďalšia výstavba aj v Rakúsku.

Ktoré trendy najviac ovplyvňujú váš biznis?

Veľký vplyv na leteckú a námornú prepravu tovarov mal stav prebytku dopravných kapacít v porovnaní s potrebami klientov a aj nízka cena palív. To viedlo k problémom dopravcov – leteckých a námorných spoločností. Známy je krach spoločnosti Hanjin a tiež fúzie niektorých lodiarov. Týmito krokmi sa podarilo postupne dostať ponuku a dopyt do vyrovnaného pomeru, čo viedlo k navýšeniu cien za prepravy. Dopravcovia sa budú snažiť tento stav udržať aj do budúcnosti, ale ďalší vývoj sa neodvážim predpovedať.
Rád by som spomenul aj železničnú kontajnerovú dopravu medzi Čínou a Európou, ktorá sa napriek vyššej cene úspešne rozvíja. Jej výhodou je predovšetkým kratší tranzitný čas v porovnaní s lodnou dopravou. Nám sa podarilo sprevádzkovať pravidelné železničné zberné kontajnery z oblasti Šanghaj a Ningbo (nakládka vo Wuhane) a koncom roka sme spustili novú linku z juhovýchodnej Číny. Obidve linky chodia pravidelne každý týždeň.

Môžete zhrnúť a priblížiť hlavné činnosti vašej spoločnosti?

Zaoberáme sa predovšetkým leteckou a námornou prepravou tovarov. Robíme okrem prepravy bežných tovarov napríklad aj letecké prepravy živých zvierat a námorné prepravy mrazeného tovaru v reefer kontajneroch. Okrem toho prevádzkujeme sklady v Bratislave a v Dunajskej Strede; rovnako ponúkame služby colnej deklarácie a ostatné doplnkové logistické služby.

Nedávno ste rozšírili svoje kapacity v Dunajskej Strede. Aký je aktuálny stav tohto projektu?

V Dunajskej Strede máme už niekoľko rokov vlastný sklad, ktorý je priamo napojený na kontajnerové prekladisko. Kapacita 7 200 m2 už bola plne vyťažená, a preto sme sa rozhodli pre ďalšiu výstavbu. Náš pozemok s rozlohou viac ako 6 hektárov nám to bez problémov umožňuje, takže sme v lete začali so stavbou novej haly s rozlohou 7 000 m2, ktorej svetlá výška je 14 metrov a celková kapacita cca 15 000 paliet.
Teraz je už hala dokončená a na plnú prevádzku nabiehame vo februári. Čiastočne ide o takzvanú špekulatívnu investíciu, ale zapĺňa sa veľmi rýchlo. Verím, že táto investícia nám umožní ďalší rozvoj a realizáciu nových projektov pre súčasných aj nových klientov.

Aké očakávania máte v roku 2017?

Mierne pozitívne. Kondícia hospodárstva a ekonomiky na Slovensku je dobrá a naša stabilná pozícia na trhu nám dáva predpoklady pre ďalší rozvoj. Máme dohodnuté nové projekty, ktorých pozitívny efekt by sa mal v priebehu roka prejaviť. Naše ciele a očakávania sú vyjadrené odhadovaným dvojciferným medziročným rastom tržieb.

Pripravil JF

Partneri