Fotovoltika a fototermika – dva spôsoby využívania slnečnej energie

Autor Paper Life september 2020 -
Slnečné kolektory (vľavo) a fotopanely na jednom dome (Koberovy, ČR) Slnečné kolektory (vľavo) a fotopanely na jednom dome (Koberovy, ČR)

Fotovoltika slúži na výrobu elektriny, fototermika na výrobu tepla. Ako sa dajú od seba rozoznať?

Zamieňanie pojmov súvisiacich s využívaním slnečnej energie je pomerne časté. Najbežnejšou zámenou je, že solárne panely na výrobu elektriny nazývajú slnečnými kolektormi a opačne. Ide pritom o dva rozdielne spôsoby využívania slnečnej energie – jedným je fotovoltika a druhým fototermika.

Pre jednoduché odlíšenie oboch typov zariadení sa časom ustálili slovné spojenia, ktoré ich lepšie charakterizujú.

„Preto hovoríme, že fotovoltické panely vyrábajú elektrinu a termické slnečné kolektory vyrábajú teplú vodu. Alebo skrátene že fotovoltika (FV) slúži na výrobu elektriny a fototermika (FT) na výrobu tepla,“ vysvetľuje A. Gottas, riaditeľ spoločnosti Thermo|solar Žiar.

V Českej republike sa používa pojem fotovoltaika. Ten sa predtým občas využíval aj na Slovensku, v súčasnosti sa ustálil pojem fotovoltika.

Čo je fototermika  a čo fotovoltika

Fototermické zariadenia sú také, kde sa priamo premieňa slnečná energia na teplo. Hovorí sa im aj termické, solárne a slnečné zariadenia. Ich základom je slnečný kolektor, v ktorom sa slnečné žiarenie pohlcuje a mení na teplo a odtiaľ sa odvádza na miesto použitia.

Fotovoltické zariadenia využívajú fotovoltický jav. Najpoužívanejším materiálom na výrobu fotovoltických článkov je kremík. Fotovoltický článok je v podstate polovodičová dióda, v ktorej sa energia dopadajúceho svetla mení na elektrickú energiu.

Články sa podľa požadovaného napätia a odoberaného prúdu spájajú a vytvárajú fotovoltický panel. Spojením viacerých modulov vzniká rozmerné fotovoltické pole, ktoré sa inštaluje napríklad na strechu alebo fasádu.

Ako ich rozoznať?

Fotovoltické panely majú niekedy viditeľné členenie až na samotné články. Viditeľná kresba pod sklom potom pripomína mriežku, alebo včelie plasty. Rôzne býva aj uchytenie fotovoltických panelov oproti slnečným kolektorom a vývody z nich.

Aj počty kusov naznačujú, o aký typ zariadenia ide. Na bežnom rodinnom dome bývajú 2 až 3 slnečné kolektory na ohrev vody, pre potreby bazénov a podporu vykurovania je to cca 6 kusov slnečných kolektorov. Pre potreby štvorčlennej domácnosti v rodinnom dome je potrebných cca 20m2 fotovoltických panelov (10 – 20 ks podľa veľkosti panelov).

Firma, ktorá dodáva oba systémy

Spoločnosť Thermo|solar Žiar, s. r. o., je v súčasnosti najväčším slovenským výrobcom slnečných kolektorov a ako jeden z mála výrobcov na svete má na jednom mieste sústredené hlbokoťažné lisovanie kolektorových vaní, výrobu selektívnych konverzných vrstiev a finálnu montáž slnečných kolektorov určených na ohrev vody.

Firma pridala už pred niekoľkými rokmi k fototermike aj fotovoltiku. Sprostredkuje predaj a montáž fotovoltických panelov na výrobu elektriny a vo svojom závode v Žiari nad Hronom vyrába aj nosné konštrukcie pre štandardnú i neštandardnú inštaláciu fotovoltických panelov.

Kolektory zo Žiaru sú mimoriadne spoľahlivé. Pracujú často vo veľmi extrémnych podmienkach, či už v Patagónii blízko Antarktídy, na najvyššej nemeckej hore Zugspitze alebo v Nepále. Ako kontrast k týmto mrazivým podmienkam možno uviesť aj ich používanie pri odsoľovaní morskej vody v Ománe alebo v marockom Marákeši.

Kolektory zo Žiaru sú veľmi spoľahlivé. Pracujú často v extrémnych podmienkach, či už v Patagónii blízko Antarktídy, na najvyššej nemeckej hore Zugspitze alebo v Nepále.

Paper Life

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo