Ako možno financovať rekreačnú nehnuteľnosť

Autor TS október 2020 -
Ako možno financovať rekreačnú nehnuteľnosť Pixabay /Volker Glätsch

Niektorými nehnuteľnosťami môže byť problém zabezpečiť úver. Rozdielne sa pristupuje k chatám, chalupám, apartmánom či pamiatkovo chráneným objektom.

Súčasná kríza zmenila postoj ľudí k cestovaniu do zahraničia. Viac ľudí zostáva oddychovať doma na Slovensku. „Preto sa mnohí začali obzerať po chatách, chalupách či apartmánoch. Dopyt po týchto rekreačných nehnuteľnostiach prevyšuje ponuku, čo sa odráža aj na cenách, ktoré v medziročnom porovnaní vzrástli o 11 %,“ vysvetľuje Zuzana Šimonová, úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select (predtým Fincentrum).

Problém s ručením nehnuteľnosťou

„Chata alebo chalupa je typ stavby určený na sezónnu rekreáciu, respektíve na rekreačné účely, preto by ste mali pred kúpou vedieť, ako nehnuteľnosť môžete financovať,“ upozorňuje analytička. „Väčšina ľudí chce využiť úver, avšak treba myslieť na to, že chaty či chalupy nie vždy môžu byť predmetom zabezpečenia,“ vysvetľuje. 

Niektoré rekreačné nehnuteľnosti sú totiž situované priamo v prírode na kopaniciach, na lazoch, na samote v blízkosti lesa, alebo aj priamo v lese. Takýmito nehnuteľnosťami obvykle nemožno samotný úver zabezpečiť. „Odporúčam zabezpečiť úver inou nehnuteľnosťou. V opačnom prípade je drahšou alternatívou spotrebný úver,“ konštatuje Zuzana Šimonová.

Kedy je to možné

„Na druhej strane, chaty nachádzajúce sa v rekreačnej či v chatovej oblasti alebo chaty situované v záhradkárskej osade, ktoré majú vybudované inžinierske siete, spevnenú prístupovú cestu a zároveň budú mať charakter bývania, môžu byť predmetom zabezpečenia úveru na bývanie,“ informuje úverová analytička.

Banka môže na kúpu takej nehnuteľnosti poskytnúť úver so splatnosťou až na 30 rokov. „Chcem upozorniť, že banky akceptujú tieto nehnuteľnosti aj v prípade, ak pozemok nie je v osobnom vlastníctve, ale je vo vlastníctve urbariátu a v prípade potreby musí mať zriadené vecné bremeno práva prechodu,“ dodáva.
 

Financovanie chalupy a apartmánu

Ako chalupa sú označované aj vidiecke alebo sedliacke domy situované priamo v obci alebo jej okrajovej časti. Takýto objekt je možné celoročne alebo sezónne užívať, musí byť skolaudovaný a kolaudačným rozhodnutím musí byť určený na bývanie. V danom prípade je výhodou jednoduché financovanie s možnosťou úveru na bývanie, kde účelom je nadobudnutie nehnuteľnosti.

„Chcela by som upozorniť, že ak sú aj objekty situované v obci, nemusia byť vždy bankami akceptované. V tých prípadoch, ak ide o spoločné dvory, alebo sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve viacerých spolupodielnikov, alebo ak sú priľahlé pozemky nevysporiadané alebo nie je zriadené vecné bremeno práva prechodu,“ hovorí Zuzana Šimonová.

Apartmány v apartmánových domoch sú určené výlučne na rekreáciu. Ak majú byť predmetom zabezpečenia a nespĺňajú podmienky na bývanie v zmysle platnej legislatívy, banky poskytnú úver s maximálnou dobou splatnosti na 8 rokov. „V prípade kúpy takejto nehnuteľnosti odporúčam zabezpečiť úver inou nehnuteľnosťou. V tomto prípade môžu banky poskytnúť úver so splatnosťou až na 30 rokov,“ radí úverová analytička.

Ako na objekty zaradené do pamiatkového fondu

Pri historických objektoch, ktoré chce majiteľ upraviť a využívať na rekreáciu, je potrebné postupovať v súlade s pokynmi pamiatkového úradu a v zmysle Zákona o ochrane pamiatkového fondu.

„V tomto prípade radšej odporúčam zabezpečiť úver inou nehnuteľnosťou, nakoľko banky nemusia takýto objekt akceptovať pre účely zabezpečenia úveru,“ upozorňuje analytička Swiss Life Select.

Na čo si dávať pozor pri kúpe rekreačných objektov

„Pri kúpe rekreačných objektov zvážte lokalitu, jej dostupnosť z trvalého bydliska, aj ich prípadnú likviditu v budúcnosti,“ radí odborníčka.

V prípade, ak ide o nehnuteľnosť na samote v prírode, môže byť problém s jej zabezpečením proti krádeží, nakoľko sa v blízkosti sa často nenachádza žiaden sused. V zime môže byť problém s náročným prístupom, čo ovplyvňuje jej celoročné užívanie. Takto situované chalupy či chaty neposkytujú úplný komfort, nakoľko často absentujú inžinierske siete. Objekt často nie je napojený na elektrinu, verejný vodovod, ani na kanalizáciu alebo septik a preto v ňom nie je vybudované ani hygienické zázemie.

„Pri osobnej obhliadke odporúčam, aby klient venoval pozornosť technickému stavu predmetnej nehnuteľnosti, okoliu, v ktorom sa nachádza, a aby sa zaujímal aj o skladbu obyvateľstva. Taktiež odporúčam k obhliadke prizvať profesionála,“ uzatvára Zuzana Šimonová.

Myslieť treba aj na to, že s kúpou objektov na individuálnu rekreáciu sú spojené aj náklady na ich prevádzku, ako sú energie, daň z nehnuteľnosti, poistenie, náklady na údržbu, opravy či zveľaďovanie.

TS Swiss Life Select Slovensko

 

Mohlo by vás zaujímať:

Fincentrum sa mení na Swiss Life Select Slovensko

Finančné trhy zažívajú turbulentné časy. Časť 2: A čo úspory Slovákov?

Štát bude evidovať aj kúpnu cenu nehnuteľností

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo