Genetické inžinierstvo ako výnosný biznis

Autor Kristína Schronerová apríl 2021 -
Genetické inžinierstvo ako výnosný biznis Pixabay / Alison Liyuan

Investor sa môže podieľať na raste tohto sektoru nákupom akcií spoločností, ako sú Illumina, CRISPR Therapeutics, Natera či Pacific Bioscien.

Genetické inžinierstvo čoraz viac vstupuje do našich životov. Postrehli sme to najmä v minulom roku, kedy genetické laboratóriá sekvenovali a rozlúštili genetický kód koronavírusu SARS-CoV-2, čo významným spôsobom pomohlo pochopiť fungovanie vírusu a pripravilo pôdu pre vytváranie úspešných vakcín na jeho elimináciu.

Rýchlo rastúci sektor

Genetické inžinierstvo je jedným z rýchlo sa rozvíjajúcich sektorov. „V roku 2020 bol ohodnotený na 22,7 mld. USD a do roku 2025 by malo dôjsť k dvojnásobnému nárastu na úroveň 54,4 mld. USD. Globálny sektor genetického inžinierstva by mal vykazovať ročnú mieru rastu na úrovni 19 % p. a. Jedným z impulzov pre rast sú štátne programy a rozsiahle investície,“ vysvetľuje Dominik Hapl, analytik Across Private Investments.

Hlavným sektorom v rámci génového inžinierstva bude podľa neho liečba šitá pacientovi „na mieru“ na základe jeho genetického kódu a predispozícií. Dnes sa lieky podávajú podľa diagnózy a predpisujú tie, ktoré v klinických štúdiách vykázali vysokú účinnosť. Budúcnosťou je však personalizovaná liečba, kde sa pri diagnostike vychádza z osobitného genetického kódu.

Založená bude na predispozíciách, ktoré sme dostali do vienka od rodičov či prarodičov a liečba sa vyberie taká, ktorá prinesie pacientovi najvyšší účinok. Nie je vylúčené, že o výber liečby a presného pomeru účinných látok sa postarajú programy na báze umelej inteligencie. Rovnakým spôsobom sa bude pristupovať k prevencii, ak sa zistí, že máme genetickú predispozíciu na tú či onú chorobu.

Trhový podiel podľa koncových užívateľov (2020)

rsz graf 1

1. farmaceutické a biotechnologické spoločnosti, 2. nemocnice a kliniky, 3. univerzity a vládne inštitúcie, 4. klinický výskum, 5. ostatné. (Zdroj: grandviewresearch.com)

Akú mu chcete dať farbu očí? Zelenú alebo modrú?

Personalizovaná liečba je však len jedna z oblastí, ktoré genetické inžinierstvo ponúka. Ďalšími sú podľa D. Hapla aj analýza génov, vírusov a kmeňových buniek u ľudí, zvierat alebo dokonca u rastlín a poľnohospodárskych produktov. Patrí sem aj schopnosť modifikácie génov u všetkých z týchto spomenutých oblastí.

Modifikácia génov znamená, že už pred pôrodom by malo byť možné odstrániť genetické poruchy dieťaťa alebo dokonca vybrať farbu jeho očí. Tu sa však dostávame na filozofickú hranicu genetického inžinierstva a k otázke, či je správne takýmto spôsobom zasahovať do „matky prírody“ a hrať sa na „bohov“.

„Nič to ale nemení na veci, že genetické inžinierstvo bude v budúcnosti rozširovať svoje pole pôsobnosti. Je len na nás, ako ďaleko zájdeme,“ konštatujte analytik Acrossu.    

Investičná príležitosť

V kontexte vyššie uvedených informácií vie byť genetické inžinierstvo z dlhodobého hľadiska aj zaujímavá investičná príležitosť. „Investor sa môže podieľať na raste tohto sektoru nákupom jednotlivých spoločností, akými sú Illumina, CRISPR Therapeutics, Natera či Pacific Bioscien,“ pripomína D. Hapl.

Podľa neho je však veľmi ťažké identifikovať, ktorá zo spoločností bude mať najväčší úspech. „Investor však môže kúpiť aj tzv. burzovo obchodovateľné ETF, akými sú napríklad ARK Genomic ETF alebo GLOBAL X Genomic ETF, ktoré v sebe zahŕňajú lídrov z daného sektora a investor tak mieri na celý terč,“ upozorňuje analytik.

Kristína Schronerová, Across Private Investments

graf 2

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo