Pozor na dvojitú kvalitu konope, varujú českí odborníci

Autor Pavel Kašpar január 2022 -
Pozor na dvojitú kvalitu konope, varujú českí odborníci Pixabay / Mohamed Hassan

Proces získania kvalitného produktu je založený na metodickom prístupe, zbere a neustálom vyhodnocovaní dát a najmä na vhodných pestovateľských podmienkach.

Konope je rastlina netušeného, ​​alebo lepšie povedané podceňovaného potenciálu. V posledných rokoch môžeme pozorovať trend, kedy sa kanabis pridáva všade, kde to len ide. Či už vezmeme doplnky stravy pre ľudí či zvieratá, kozmetický alebo odevný priemysel, prípadne pri výrobe matracov, lán a mnohých ďalších výrobkov.

Je to namieste a je to tak správne. Avšak musíme čitateľov upozorniť, že konope má zmysel iba tam, kde je použité konope kvalitné. Teda správna odroda, vypestovaná bez plesní či ďalších rizikových elementov a kvalitne spracovaná. Bohužiaľ, mnoho výrobcov, predovšetkým kvôli zníženiu výslednej ceny produktov, siaha k syntetickým kanabinoidom alebo len k ich izolátom.

„Tým sa stráca komplexný účinok konope na ľudský či zvierací organizmus. Príroda je vďaka bohu múdra, a vždy nám namiešava tie najlepšie koktaily v tých najlepších a optimálnych pomeroch. Tak prečo to meniť,“ uvádza MUDr. Rodion Schwarz, ktorý liečebné konope využíva.

Dvojitá kvalita

Na tzv. dvojitú kvalitu konope upozorňujú aj odborníci, ktorí sa dlhodobo zaoberajú pestovaním tejto rastliny. Medzi ne patrí aj Ing. Jiří Velechovský, ktorý sa 4 roky venuje výskumu liečebného konope. Primárne vplyvu pestovateľských faktorov (najmä výživy, mikroklímy, osvetlenia, oxidu uhličitého) na biosyntézu kanabinoidov.

„Z odborného hľadiska je dôležité zamerať sa na kvalitu produkcie. Rastlinný materiál je už zo svojej podstaty heterogénny produkt, ktorý sa líši v obsahových látkach nielen v dôsledku ich distribúcie v rastline samotnej, ale aj vplyvom okolitého prostredia, prípadne pestovateľských podmienok. Táto skutočnosť neplatí len pre látky žiaduce, pre ktoré rastliny konope pestujeme, ale aj pre tie nežiaduce, prípadne kontaminujúce,“ uvádza Jiří Velechovský.

Tento odborník v súčasnej dobe dokončuje publikačnú činnosť nutnú na obhajobu titulu Ph.D. v oblasti pestovania liečebného konope.

Jiří Velechovský P7 Jiří Velechovský

Nie je pestovanie ako pestovanie

Proces získania naozaj nezávadného produktu je založený na metodickom prístupe, zbere dát, ich neustálom vyhodnocovaní a najmä na vhodných pestovateľských podmienkach.

Vhodnými pestovateľskými podmienkami nie sú myslené iba mikroklimatické parametre, ale aj parametre pestovateľského priestoru samotného. Pokiaľ chceme ponúkať produkt, ktorý má mať benefitné účinky pre ľudský organizmus, musí sa aj získavať v adekvátnych podmienkach.

„Penicilín si doma tiež nepestujeme na plesnivom chlebe, ale užívame ho vo forme, ktorá bola získaná striktne kontrolovaným a hygienickým spôsobom. Rovnako by sme mali uvažovať aj o konope,“ upresňuje Jiří Velechovský, jeden zo zakladateľov spoločnosti SensiQure, ktorá chce modernizovať pestovanie liečebného konope s vnútornými hydroponickými farmami a má za cieľ produkovať konopné kvety s vysokou mierou štandardizovaných parametrov v prémiovej kvalite.

Rozdiel medzi „hobby“ a odborným pestovaním konope

Vďaka historickým skutočnostiam toho, ako sa ku konope v posledných dekádach pristupovalo, je tento prístup skôr vzácnosťou. Pestovanie často prebieha v priestoroch veľmi podobných ilegálnym pestovateľským farmám na konope.

Z dôvodu veľkej atraktivity konopných CBD produktov nie je výnimkou, že sa kvety produkujú v priestoroch, ktoré sú minimálne nevyhovujúce.

Bavíme sa tu o starých halách, pivniciach, opustených fabrikách či poľnohospodárskych stavbách typu ošipáreň, kde si pestovateľ vytvorí „stan“ alebo pestovateľskú kóju, kde sa snaží dosiahnuť podmienky vhodné na pestovanie. Tam však zákonite nastáva práve spomínaný problém s kvalitou a hygienou všetkých procesov.

Rastlina konope znesie mnoho, ale to isté by sa nemalo vyžadovať od zákazníka, ktorý si zaslúži produkt vznikajúci v nezávadných priestoroch.

Samotné technologické riešenie napríklad kontroly klímy je vo vyššie popísaných podmienkach dosť problematické. Bežná prax je, že pestovateľ výkonné svetlá chladí tým, že vetrá miestnosť vzduchom z okolitého prostredia. To sa nezdá ako problém do chvíle, keď vás obklopuje nevyhovujúce prostredie chátrajúcich budov, vlhkých pivníc a podobne.

Nehovoriac o tom, že v takom prípade je pestovateľ stále ovplyvnený počasím, hoci pestuje indoor. Vetraný vzduch sa líši, ak vonku prší, sneží, mrzne alebo páli slnko. To je iba príklad toho, akú významnú úlohu zohráva koncepčné správne technologické riešenie indoor pestovateľskej miestnosti.

Hygienické štandardy pestovania

Rastliny sú schopné prosperovať aj v prostredí, ktoré má k hygienickým štandardom ďaleko, ale mali by sme si klásť otázku, či je vhodné takéto produkty dlhodobo užívať. Je, samozrejme, nutné odlíšiť koncový produkt, keď v prípade extraktu je možné docieliť čistotu pomocou chemických procesov, ktoré nežiaduce látky v extrakte odstránia.

V prípade kvetu ako produktu je však na každom zákazníkovi, aby si zvážil pôvod, mieru spracovania produktu, za ktorý minie svoje peniaze a bude ho užívať. Z pohľadu zákazníka by teda malo byť samozrejmé, že pozná podmienky, za akých vzniká produkt, za ktorý platí. Tento koncept je už normou v mnohých iných oblastiach bežného života a nie je dôvod z toho konope vynímať.

V Českej republike je po novom umožnené technické „CBD“ konope pestovať aj v iných odrodách, než ktoré sú uvedené v katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlín. To umožní legálne pestovať rozmanitejšiu paletu odrôd konope so zastúpením rozmanitejších spektier kanabinoidov.

Legislatíva ďalej zmiernila podmienky na získanie licencie na pestovanie liečebného konope. „Dúfame, že toto zmiernenie nebude mať negatívny vplyv na kvalitu producentov liečebného kanabisu a tým na výsledný produkt, ktorý sa dostáva k pacientom. V tomto ohľade SensiQure naďalej drží smer odrážajúci štandard európskej licencie HACCP, ktorá je prísnejšou obdobou českej licencie Správnej pestovateľskej praxe,“ dodáva Jiří Velechovský.

Pavel Kašpar, PR konzultant

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo