Zvyšovanie kvality trhu ojazdených vozidiel na Slovensku v spolupráci dvoch globálnych hráčov

Autor Tomáš Brada, Petra Barineková február 2022 -

Logistická spoločnosť GEFCO uzatvorila zmluvu so slovenskou pobočkou poprednej svetovej lízingovej spoločnosti LeasePlan.

Zásadné zmeny na trhu s vozidlami urýchlili rozšírenie aktivít spoločnosti GEFCO v oblasti mobility a e-commerce, ktoré sú v iných segmentoch už bežné. Využíva svoje dlhoročné know-how a  prítomnosť na väčšine európskych trhov, kde má vybudované aj zázemie. Vďaka tomu je GEFCO schopné flexibilne zabezpečiť požadované služby ako napríklad prehliadku vybraných vozidiel, prípravu, údržbu, opravy certifikovanými expertmi i dopravu a efektívne doručenie áut na miesto určenia.

Hlavným cieľom spolupráce GEFCO a spoločnosti LeasePlan Slovakia je štandardizácia služieb s garanciou kvality ponúkaných vozidiel. Spoločnosť GEFCO v súčasnosti zabezpečuje transport približne 80 áut mesačne od klientov LeasePlanu po ukončení ich operatívneho lízingu.  

„Vzhľadom na aktuálny stav výroby a predaja nových vozidiel, ale aj vývoj spotrebiteľského správania bude trh s ojazdenými vozidlami rásť. Je dôležité, aby sa celý segment kultivoval, zjednodušil, sprehľadnil,“ hovorí Miloš Mrázek, Cluster FVL manager, GEFCO Slovensko.

Kontrola a doručenie vozidla

„Kontrola vozidla sa začína už pri jeho prevzatí naším šoférom. Kontroluje stav karosérie, počet najazdených kilometrov, vyhotovuje fotografie ešte pred naložením vozidla na transport do Trnavy,“ vysvetľuje Miloš Mrázek.

Okrem samotného transportu GEFCO zabezpečuje celý rad aktivít, ktoré majú uľahčiť a sprehľadniť následný predaj vozidla. V jeho špeciálnych priestoroch v Trnave prebieha bežná kontrola technického stavu vozidla vrátane funkčnosti elektronických súčastí a stavu karosérie  podľa určených kritérií.  Následne GEFCO spoločnosti LeasePlan nahlasuje stav vozidla a odporúča potrebné opravy ako lakovanie, výmenu oleja atď.

Pre takto skontrolované a  prípadne opravené auto profesionálmi GEFCO sa zvyšuje jeho hodnota a atraktívnosť pre koncového zákazníka. V trnavských priestoroch je zabezpečené záverečné čistenie vozidla a fotenie pre potreby predaja.

LeasePlan po doručení elektronických podkladov ponúkne auto na predaj a GEFCO predané auto doručí z Trnavy priamo na miesto podľa požiadaviek klienta.

„Služby, ktoré pre nás zabezpečuje GEFCO, nám poskytujú dostatočný priestor na to, aby sme sa sústredili na ďalšie aktivity našej spoločnosti a zároveň sme boli flexibilní a efektívni. Celý životný cyklus vozidla tak môžeme mať pod dohľadom, pričom našim klientom vieme byť nápomocní v zabezpečení kvalitného vozového parku“, povedal generálny riaditeľ spoločnosti LeasePlan Slovakia Rastislav Podlipný.

O skupine GEFCO a spoločnosti LeasePlan

GEFCO je svetovým expertom v oblasti multimodálnych riešení dodávateľských reťazcov a európskym lídrom logistiky pre automobilový priemysel. Staviac na 70 rokoch skúseností, Navrhuje smart, flexibilné riešenia pre partnerov a klientov zo všetkých oblastí priemyslu. Skupina je prítomná na piatich kontinentoch. Na 47 svetových trhoch pre ňu pracuje celkovo 11 500 profesionálov. Jej príjmy v roku 2020 dosiahli 3,8 miliardy eur.

LeasePlan je svetovým lídrom operatívneho lízingu so správou približne 1,8 milióna vozidiel v 29 krajinách a viac ako 50-ročnými skúsenosťami. Pre svojich klientov zabezpečuje nákup, financovanie a údržbu nových vozidiel a zároveň pre nich poskytuje komplexné služby počas trvania lízingových zmlúv so štandardnou dĺžkou tri až štyri roky.

Spoločnosť sa zaviazala prevziať vedúcu úlohu pri prechode na mobilitu s nulovými emisiami a stanovila si ambiciózny cieľ s dosiahnutím nulových emisií z celého vozového parku poskytovaného klientom do roku 2030. Poslaním LeasePlan je sledovať a vytvárať trendy, ktorými sa uberá udržateľná mobilita, aby sa zákazníci mohli sústrediť na rast svojho podnikania.

Tomáš Brada, GEFCO

Petra Barineková, PBR Communication Agency

Partneri