Intralogistika môže výrazne ťažiť z Priemyslu 4.0

Autor Andrea Ščepková, Beáta Obradovičová február 2022 -
Intralogistika môže výrazne ťažiť z Priemyslu 4.0 Still

Ľudia, stroje, softvérové nástroje a produkty majú pracovať v neustálom prepojení, čím sa umožní plynulá komunikácia medzi jednotlivými súčasťami systému a generovanie komplexnej databázy.

Nástup Priemyslu 4.0 do intralogistiky je mimoriadne výrazný. „Pretrvávajúca pandémia ukázala nevyhnutnosť automatizácie a transformácie dodávateľských reťazcov a logistiky. Dlhý čas bola stredobodom pozornosti digitalizácia výrobných procesov a strojov, no rovnako dôležitý sa javí aj moderný flexibilný a rozšíriteľný logistický reťazec,“ približuje Rhea Langkammer zo spoločnosti STILL.

V priemysle 4.0 sú v jednom celku prepojené inteligentné stroje, úložné a logistické systémy a ďalšie technologické zariadenia. „Ideálny potenciál využitia tejto koncepcie smeruje k automatizovaným logistickým systémom, v ktorých sú obrovské nároky na optimalizáciu procesov, výmenu dát a prepojení,“ pripomína šéfka marketingu z spoločnosti dodávajúcej skladovú manipulačnú techniku.

„So súčasnou technikou má už potenciál pre automatizáciu každý sklad – buď niektoré jeho časti alebo komplexne jeho celé priestory,“ dodáva.

Priemysel 4.0 predstavuje unikátnu koncepciu, ktorá zahŕňa fyzické, informačné a dátové komponenty nielen v prostredí výroby. Hovorí sa o štvrtej priemyselnej revolúcii, ktorá nás nasmerovala k masívnej automatizácii vo väčšine odvetví i v logistike, kde je to priam nevyhnutné.

Podľa R. Langkammerovej takmer žiadne iné riešenie neponúka taký potenciál pre optimalizáciu procesov, výmenu dát a prepojenia ako automatizované intralogistické systémy.

Automatizácia = efektívnosť

Podľa odborníkov značky STILL má koncepcia 4.0 obrovský vplyv na materiálový tok. „Ľudia, stroje, softvérové nástroje a produkty majú pracovať v neustálom prepojení, čím sa umožní plynulá komunikácia medzi jednotlivými súčasťami systému a generovanie komplexnej databáz,“ uvádza marketingová riaditeľka.

Cieľom v intralogistike je podľa nej využívanie a kombinovanie týchto dát pre vylepšenie výkonnosti a efektivity. Pritom už v súčasnosti môžeme pozorovať trend odklonu od štandardných vysokozdvižných vozíkov smerom k automatizovaným modelom. Tie obsluhu pri práci podporujú v efektivite aj spoľahlivosti.

Dokonca sú už riešenia, keď stroj dokáže pracovať autonómne. Spolu s cloudovými riešeniami a analýzami dát, ktoré sa opierajú o umelú inteligenciu, ponúkajú zákazníkom obrovskú pridanú hodnotu v ešte výraznejšej efektivite procesov.

Priemysel 4.0 2

Dáta, ktoré sa vždy využijú

Spoločnosť STILL koncepciu 4.0. podporuje vývojom nových technológií. Jednou z nich je napríklad štandardné rozhranie pre prepravné systémy bez vodiča (AGV), ktorého cieľom je zjednodušiť napojenie nových vozíkov do už existujúcich riadiacich centier.

Univerzálne rozhranie by totiž umožňovalo súbežný chod automatizovanej manipulačnej techniky rôznych výrobcov a integráciu s viacerými systémami. Vďaka tomu sa docieli výmena vozíkov v rámci intralogistických procesov, zvýšenie transparentnosti a predovšetkým sa odstránia prekážky na ceste k automatizácii.

Rozhranie AGV podporí tiež cloudové riešenie spoločnosti STILL pri vyhodnocovaní iGo Insights. Sú to informácie, ktoré sa dajú efektívne využiť pri strojovom učení – z obrovského množstva nazhromaždených dát sa vyfiltrujú súvislosti a generujú odporúčania, ako by bolo možné optimalizovať disponibilitu a výkon systému. Všetky informácie sa následne dajú vygenerovať online cez webový portál. Softvér navyše umožňuje proaktívne plánovať údržby alebo opravy a podobne.

STILL vyvíja vlastné riešenia

STILL sa neustále snaží prichádzať s novými a efektívnymi riešeniami pre klientov. „V spoločnosti STILL máme snahu inovovať aj v rámci koncepcie Priemysel 4.0. a celkovo v automatizácii cez výskumné projekty a vlastným vývojom. Snažíme sa, aby riešenia automatizácie prinášali maximálny úžitok. Preto musí byť každá inovácia pre požiadavky našich zákazníkov prínosná a zároveň musí prinášať väčší zisk,“ vysvetľuje R. Langkammer z hamburskej materskej spoločnosti STILL.

Všeobecne delíme automatizáciu na stacionárnu a mobilnú. Prvky, ktoré v spoločnosti STILL patria k mobilnej automatizácii, napríklad automatizované a autonómne vozíky, sú zákazníkom stále k dispozícii. Avšak pre prvky stacionárnej automatizácie, kam sa radia prepravné systémy, zariadenia pre obsluhu regálov alebo paletovacie zariadenia, funguje efektívna spolupráca so sesterskou firmou Dematic.

„Dematic je jedným z popredných svetových dodávateľov integrovaných technológií automatizácie, softvéru a služieb pre optimalizáciu dodávateľských reťazcov. Vďaka tomuto partnerstvu dokážeme ponúknuť zákazníkom takmer kompletné portfólio pre vnútropodnikové riešenia automatizácie,“ uzatvára R. Langkammer.

O spoločnosti STILL

Firma ponúka riešenia vnútropodnikovej logistiky a inteligentné kombinácie vysokozdvižných vozíkov, skladovej techniky, softwaru, služieb a servisu. Aktivity zakladateľa firmy Hansa Stilla, ktorý sa v roku 1920 pustil do podnikania s obrovskou mierou kreativity, podnikateľského nadšenia a kvality, rýchlo prerástli do celosvetovo známej a silnej značky.

V súčasnosti je približne 9 000 kvalifikovaných pracovníkov z výskumu a vývoja, výroby, predaja a servisu pripravených splniť individuálne požiadavky všetkých zákazníkov po celom svete.

Kľúčom k úspechu spoločnosti sú vysoko efektívne produkty, ktoré siahajú od špecifických komplexných ponúk pre malé a veľké prevádzky v rôznych odvetviach, až po počítačové logistické programy pre riadenie skladu a materiálových tokov.

Andrea Ščepková, STILL SR

Beáta Obradovičová, PR Clinic

Partneri