Zaistenie potravinovej bezpečnosti: EÚ musí urýchlene konať, vyzývajú europoslanci

Autor Ján Jakubov, Hana Raissi marec 2022 -
Zaistenie potravinovej bezpečnosti: EÚ musí urýchlene konať, vyzývajú europoslanci Pixabay / Stan Petersen

Európsky parlament vyzval na okamžité poskytnutie robustnej potravinovej pomoci pre Ukrajinu a prijatie opatrení na zvýšenie nezávislosti poľnohospodárskej produkcie v EÚ.

Europoslanci schválili uznesenie o potrebe naliehavého akčného plánu EÚ na zaistenie potravinovej bezpečnosti v Únii aj mimo nej v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu pomerom hlasov 413 (za): 120 (proti): 49 (zdržalo sa hlasovania). Zákonodarcovia v prijatom texte vyzývajú na urýchlené poskytnutie pomoci Ukrajine vo forme dodávok potravín a na zmeny v nastavení stratégie EÚ v oblasti produkcie potravín v Únii.

Nezávislejšia a sebestačnejšia EÚ

Pandémia ochorenia COVID-19 a ruská invázia na Ukrajinu ukázali, že Únia musí znížiť svoju závislosť od vstupov dovážaných od príliš malého počtu dodávateľov z krajín mimo EÚ, uvádza sa v uznesení. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali na diverzifikáciu dodávok z tretích krajín.

Komisia by podľa zákonodarcov mala z krátkodobého hľadiska uvažovať nad možnosťami, ako pomôcť zmierniť dosah výrazného zvýšenia cien hnojív na poľnohospodárov. Z dlhodobého hľadiska poslanci v záujme zníženia závislosti od dovážaných hnojív presadzujú prechod na alternatívne organické zdroje živín a podporu inovácií v poľnohospodárstve.

Zvýšenie produkcie EÚ a podpora domácich farmárov

Parlament v reakcii na narušenie dovozu poľnohospodárskych produktov požaduje prijatie opatrení na zvýšenie domácej produkcie potravín. Poľnohospodárska pôda by sa podľa poslancov mala využívať len na výrobu potravín a krmív.

Zákonodarcovia tiež v snahe vyriešiť nedostatok určitých plodín presadzujú, aby bolo roľníkom umožnené využívať v roku 2022 na ich pestovanie aj pôdu ležiacu úhorom. Komisia by tiež mala poskytnúť najviac zasiahnutým odvetviam podporu a zmobilizovať v tejto súvislosti aj krízovú rezervu v objeme 479 miliónov eur, uvádza schválený text.

Voľnejšie ruky v oblasti podpory poľnohospodárov majú mať podľa poslancov aj členské štáty EÚ. Zákonodarcovia presadzujú, aby im bolo umožnené poskytovať subjektom na poľnohospodárskom trhu širokú, rýchlu a flexibilnú podporu vo forme štátnej pomoci.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Ruská vojenská agresia na Ukrajine má dosah na možnosti ako zabezpečiť dostatok potravín pre ľudí v Európe aj mimo nej. Jedným z jej dôsledkov je aj zásadne negatívny vplyv na dostupnosť a ceny potravín a potravinových komodít.

Svedkami ich zdražovania sme pritom už niekoľko mesiacov v dôsledku pandémie. Situácia je už teraz pre mnohých ľudí neúnosná. Viaceré vlády členských krajín Európskej únie pritom už prijímajú konkrétne opatrenia na zmierňovanie dopadov zdražovania potravín a základných potravinových komodít.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Ukrajina je veľkým producentom obilnín a ich nedostatok v dôsledku ruskej agresie sa môže odraziť na ich nedostatku pre Európanov. Podporím preto výzvu na rýchle prijatie opatrení na úrovni EÚ, ktoré zmiernia dosah vojny na Ukrajine na poľnohospodárske trhy, napríklad cez uvoľnenie krízovej rezervy pre najviac zasiahnuté poľnohospodárske odvetvia.

Podporím tiež spustenie rozsiahleho dlhodobého programu humanitárnej potravinovej pomoci pre obyvateľov Ukrajiny a vytvorenie potravinových koridorov na Ukrajinu a z Ukrajiny.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK): „Zo širšieho hľadiska je Ukrajina kľúčovým hráčom na svetových trhoch s potravinami a mnohé rozvojové krajiny sú závislé od ukrajinskej pšenice na výrobu chleba. Rovnako EÚ je významným dovozcom dôležitých poľnohospodárskych produktov. Vo veľkej miere je EÚ závislá od dovozu krmív pre zvieratá a niekoľko členských štátov signalizovalo, že pri súčasnom tempe hrozí, že v najbližších mesiacoch vyčerpajú zásoby krmív pre zvieratá.

Na úrovni EÚ existuje jasné pochopenie, že je potrebné prijať opatrenia na riešenie krízy so vstupmi, vybudovať odolnosť potravinového reťazca EÚ a zabezpečiť, aby potraviny zostali pre občanov EÚ cenovo dostupné. Splnenie týchto úloh si bude vyžadovať urýchlený a koordinovaný postup EÚ a členských štátov, vrátane určenia a uľahčenia finančných prostriedkov na riešenie hospodárskych a sociálnych dôsledkov ruskej invázie.“

Robert Hajšel (S&D, SK): „Vojnou na Ukrajine sa po dlhom čase musí Európska únia znova vrátiť k základnému účelu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým je zaistenie potravinovej bezpečnosti, a to pri pokračujúcej implementácii stratégie Z farmy na stôl, ale už s istými úpravami. EÚ musí posilniť sebestačnosť v základných poľnohospodárskych produktoch a musí zabezpečiť všetkým občanom aj na Slovensku prístup ku kvalitným, ale cenovo dostupným potravinám.

Poľnohospodárom treba v tomto roku vyplácať zálohy na priame platby skôr ako obvykle a v prípade potreby neváhať s uvoľnením pravidiel štátnej pomoci. Pokiaľ ide o Slovensko, naša sebestačnosť v potravinách je oveľa nižšia ako priemer EÚ a množstvo potravín dovážame najmä zo susedných štátov únie, ale našou výhodou je, že z Ruska a Ukrajiny nedovážame viac ako jedno percento poľnohospodárskych produktov.“

Martin Hojsík (RE, SK): „Čelíme trom veľkým krízam naraz – vojenskej, pandemickej a klimatickej. Ich kombinácia ohrozuje najmä nízkopríjmové domácnosti vo svete aj na Slovensku. Putin vojnou na Ukrajine ohrozuje nielen európsky mier, ale aj prežitie miliónov ľudí v chudobných krajinách na severe Afriky a na Blízkom východe, kde je mnoho krajín závislých práve od dodávok obilia z Ukrajiny a Ruska. Ceny v dôsledku Putinovej vojny rastú aj u nás a ohrozujú ľudí s nízkymi príjmami.

Ako Európa musíme teraz v prvom rade znižovať našu závislosť na pesticídoch a syntetických hnojivách, ktoré sa vyrábajú z fosílnych palív, a nakupovať prírodné alternatívy. To sa dotkne aj našich poľnohospodárov a tým budeme musieť pomôcť. No je to v záujme dlhodobej bezpečnosti a európskej sebestačnosti. V Európe vypestované potraviny budú dostupnejšie, klimaticky šetrnejšie a podporia európskych a slovenských poľnohospodárov.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK): „V súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a ruskou inváziou na Ukrajinu je dôležité mať jasno v týchto troch bodoch: Dočasná reforma poľnohospodárskej politiky – finančné motivácie za ničnerobenie – na hektár –  zmeniť na dotácie na produkciu potravín. V mierových časoch viedli dotácie na produkciu k nadprodukcii a z toho vyplývajúcim problémom. V čase nedostatku potravín však môžu istý čas fungovať.

Voľný obchod treba podporiť, nie zakazovať – nedostatok rúšok v úvode pandémie bol dobrým poučením. Boli snahy zakázať ich vývoz aj regulovať ceny. Nakoniec voľný obchod s nimi znížil ich ceny za rok na 15 percent pôvodnej úrovne a zabezpečil ich dostatok na trhu. Celkovo teda voľný obchod zabezpečil nielen viac tovaru, ale bol aj sociálnejší a humánnejší než jeho zákazy a obmedzenia.

Podobné je to aj s potravinami. Cenové regulácie a obchodné obmedzenia v dnešnom svete znížia množstvo potravín na úkor ľudí, samozrejme, najviac na úkor najchudobnejších. Nedostatok potravín v dôsledku ruskej vojenskej expanzie nepostihne celý svet, ale len jeho časť.

Voľný obchod napríklad s Južnou Amerikou, ktorý brzdia rentseekeri na oboch stranách, by teraz veľmi pomohol. Green Deal – ľudstvo si nemôže dovoliť rušiť ho, ale jeho modifikácia bude potrebná. Napríklad znižovanie použitia umelých hnojív je v čase invázie Ruska na Ukrajinu ťažko udržateľné pre nedostatok potravín. Navyše, aj umelých hnojív bude výrazne menej.“

Miriam Lexmann (EPP, SK): „Princíp väčšej nezávislosti Európy o ktorý sa dlhodobo zasadzujem, neplatí len pre ekonomický a energetický segment, ale aj pre poľnohospodárstvo a potravinovú sebestačnosť. EÚ musí byť schopná kedykoľvek zabezpečiť udržateľnú potravinovú bezpečnosť pre vlastných obyvateľov prinajmenšom v základných komoditách a výrazne tak znížiť našu prílišnú závislosť od dovozu.

Ukrajina patrí k mimoriadne významným a potrebným svetovým producentom pšenice, jačmeňa, kukurice, slnečnice, slnečnicových výrobkov a oleja. Európa dnes preto musí myslieť aj na to, ako zabezpečiť dodávky kľúčových potravín aj pre tretie krajiny, ktorých občania sú už teraz ohrození ich nedostatkom v dôsledku vojny na Ukrajine.“

Michal Šimečka (RE, SK): „Putinova vojenská agresia na Ukrajine, ktorá je de facto sýpkou Európy, ale aj prehlbujúca sa klimatická kríza sú pre nás jasným znamením – musíme sa urgentne zaoberať potravinovou bezpečnosťou v Európe. Nielen v EÚ jedným z dôsledkov Putinovej vojny môže byť aj akútny nedostatok potravín a hladomor v mnohých častiach sveta. Preto s kolegami v Progresívnom Slovensku aj v Renew Europe presadzujeme účinné opatrenia, od posilnenia odolnosti poľnohospodárskych dodávateľských reťazcov až po vytvorenie potravinových koridorov na Ukrajinu.“

Michal Wiezik (RE, SK): „Vojna na Ukrajine nielen ničí životy miliónov ľudí, ale aj vyvoláva obavy ohľadom potravinovej bezpečnosti. Riešenie ale nie je vo vyčlenení novej pôdy na pestovanie, ako sa nás mnohí snažia presvedčiť. Vezmime si obilniny, jednu z kľúčových komodít. EÚ je čistý vývozca obilnín a má mieru sebestačnosti 112 %. Potravinovú bezpečnosť vieme zaistiť aj bez podkopania environmentálnych cieľov, ku ktorým sme sa zaviazali.

Stratégia z Farmy na stôl bola dokonca vytvorená tak, aby bol potravinový systém odolnejší a pripravený na krízy v budúcnosti, či už tie nepredvídateľné, ako je tento konflikt, alebo predvídateľné, ako je klimatická kríza. Je nelogické a škodlivé, aby sme práve tieto postupy v súčasnej kríze obmedzovali.“

Ján Jakubov, Hana Raissi

Európsky parlament

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo