Vojna na Ukrajine mení pohľad zahraničných investorov na Európu aj Slovensko

Autor Markus Halt máj 2022 -
Vojna na Ukrajine mení pohľad zahraničných investorov na Európu aj Slovensko Pixabay / Dušan Cvetanović

Vo vnímaní nadnárodných firiem posunú dôsledky konfliktu viac do popredia stredoeurópske krajiny ako vhodných partnerov a investičné základne.

Vzhľadom na vojnu na Ukrajine sledujú európski investori na Slovensku konjunktúru so skepsou. Stále však existujú pozitívne impulzy pre ich biznis. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu zahraničných obchodných komôr na Slovensku, na ktorom sa zúčastnilo 75 firiem.

Prieskum sa osobitne zaoberá aj ekonomickým dopadom vojny na Ukrajine. Okrem zvyšovania cien energií a vstupov vnímajú spoločnosti ako jej priamy dôsledok najmä poruchy v dodávateľskom reťazci, chýbajúce suroviny a predbežné plnenia.

Dlhodobým dôsledkom vojny môže byť transformácia globálnych dodávateľských reťazcov. V prieskume väčšina spoločností uvádza, že sa zmenia dopravné trasy (53 %), závody prehodnotia lokalitu (48 %) a štruktúra dodávateľov sa bude diverzifikovať.

Za hlavný cieľový región bol pritom označený región strednej a východnej Európy, no mnohí investori sa chcú tiež zasa viac spoliehať na dodávateľov zo západnej Európy. Ďalších 39 % oslovených očakáva hospodárske oddelenie svetových regiónov.

„Často spomínaný decoupling svetového hospodárstva sa dostal aj do vnímania investorov,“ komentuje prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei ) Peter Lazar.

Je presvedčený, že pre Slovensko, ako krajinu s centrálnou polohou v Európe a výrazným priemyselným prostredím, sa tak otvorili nové príležitosti.

K podobnému záveru dospieva Ralf Krüger z Lanxess Central and Eastern Europe: „Vojna na Ukrajine zvýši viditeľnosť regiónu strednej a východnej Európy,“ povedal.

Vidí množstvo príležitostí, ale aj zodpovednosti, pretože riziká dnešných obchodných vzťahov s Ruskom a s ďalšími postsovietskymi krajinami podľa neho mnohí hráči na trhu nevideli.

„Krajiny strednej a východnej Európy vrátane Slovenska budú mať možnosť posunúť sa do popredia ako partneri a investičné základne,“ upozornil R. Krüger.

Markus Halt, AHK Slowakei

 

Z výsledkov prieskumu

 

AHK Ukrajina 1AHK Ukrajina 2AHK Ukrajina 3AHK Ukrajina 4 

Parametre prieskumu

• Obdobie prieskumu: marec/apríl 2022
• Okruh účastníkov: podniky, ktoré pôsobia na Slovensku, z toho 84 % je vlastnených subjektmi z iných európskych krajín
• Počet účastníkov: 75 firiem
• Účasť podľa sektorov: priemysel (47 %), obchod (16 %), služby (37 %)
• Organizátori:
- Advantage Austria Bratislava
- AHK Slowakei
- Francúzsko-slovenská obchodná komora
- Taliansko-slovenská obchodná komora
- Holandská obchodná komora v Slovenskej republike
- Švédska obchodná komora v Slovenskej republike
- Slovensko-rakúska obchodná komora

AHK Ukrajina 5

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo