Nové medicínske prístroje pomôžu ročne tisíckam pacientov s ochoreniami srdca

Autor OTS júl 2022 -
Zdroj: Pixabay Zdroj: Pixabay

Nadácia NN ľuďom venovala Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.) v Bratislave dôležité medicínske prístroje s cieľom skvalitniť zdravotnú starostlivosť o pacientov so závažnými ochoreniami srdca a obehovej sústavy.

Nadácia NN ľuďom podporuje viacero oblastí verejného života a jednou z nich je zdravie, zdravý životný štýl a zdravotná starostlivosť. Z tohto dôvodu sa nadácia rozhodla pomôcť jednému z najmodernejších vrcholových pracovísk srdcovo-cievnej medicíny na Slovensku - Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.) so sídlom v Bratislave.

Po otvorenej diskusii s vedením národného ústavu zabezpečila Nadácia NN ľuďom pre NÚSCH, a.s. kúpu štyroch medicínskych prístrojov, ktoré pomôžu pacientom i lekárom v úspešnej liečbe srdcových chorôb, ako aj ochorení obehovej sústavy.

Echokardiograf, EKG, dva bezdrôtové vreckové USG prístroje a príslušné tablety si vedenie NÚSCH, a.s. prevzalo koncom júna tohto roku. Táto moderná prístrojová technika slúži na rýchlu diagnostiku stovky pacientov na lôžkových oddeleniach. Bezdrôtové vreckové USG využíva národný ústav na urgentné konzíliá, skríningové cievne vyšetrenia aneuryziem brušných aort a krčných tepien, ako aj na bezpečné USG navigované punkcie cievneho systému pri špecializovaných vyšetreniach.

V mene národného ústavu srdcových a cievnych chorôb dar oficiálne prebrali podpredseda predstavenstva, prednosta Kliniky angiológie LF UK a NÚSCH, a.s., a námestník GR pre LPS doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Mongi Msolly, MBA.

Nové medicínske prístroje pomôžu ročne tisíckam pacientov s ochoreniami  srdcaNa foto predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. M. Msolly, MBA pri preberaní daru od správca Nadácie NN ľudom a generálny riaditeľ NN Slovensko Ing. Peter Brudňák                                          zdrojNadácia NN ľuďom

V mene celého NÚSCH, a.s., ďakujem Nadácii NN ľuďom. Mám radosť, keď konkrétnymi krokmi poskytujeme pacientom možnosť na kvalitnejšiu diagnostiku a liečbu a lekárom, sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom lepšie podmienky na ich prácu. Každá takáto pomoc je vítaná,” hovorí na margo daru predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. M. Msolly, MBA.

Prístroje oficiálne odovzdal správca Nadácie NN ľudom a generálny riaditeľ NN Slovensko Ing. Peter Brudňák: „Veľmi ma teší, že sme mohli prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti na Slovensku a spoločne s vedením NÚSCH, a.s. sa nám podarilo zabezpečiť prístroje, vďaka ktorým sa ročne vyšetrí a diagnostikuje takmer 35-tisíc pacientov so závažnými ochoreniami srdca. Verím, že aj takto pomôžeme pacientom i lekárom v úspešnej liečbe.“

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo