Blíži sa koniec tabaku v Európe? Iniciatíva bojuje za to, aby ho po roku 2030 ďalšie generácie už nepoznali

Autor ZEK september 2022 -
Blíži sa koniec tabaku v Európe? Iniciatíva bojuje za to, aby ho po roku 2030 ďalšie generácie už nepoznali Pixabay / Martin Büdenbender

Európska komisia zaregistrovala európsku iniciatívu občanov s názvom Výzva na dosiahnutie prostredia bez tabaku a prvej európskej generácie bez tabaku do roku 2030.

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby navrhla právne predpisy s cieľom ochrániť nové generácie pred závislosťou od tabaku, konať proti súvisiacim environmentálnym nebezpečenstvám a fajčeniu.

Zatiaľ bez stanoviska Komisie

Keďže európska iniciatíva občanov splnila formálne podmienky, Komisia sa domnieva, že je právne prípustná, hoci v prvej fáze neanalyzovala podstatu návrhu. Po registrácii koncom augusta majú organizátori šesť mesiacov na otvorenie zberu podpisov.

Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka jeden milión vyhlásení (podpisov) na podporu z najmenej siedmich rôznych členských štátov, Komisia bude musieť reagovať. Môže sa rozhodnúť, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať a toto rozhodnutie musí odôvodniť. 

Ukončenie predaja, koniec nedopalkov v prírode

Organizátori iniciatívy konkrétne žiadajú Komisiu, aby navrhla právne akty na ukončenie predaja tabakových a nikotínových výrobkov občanom narodeným v roku 2010 a neskôr. Iniciatíva tiež vyzýva na úplné ukončenie reklamy na tabakové výrobky a tiež ich ukazovania v audiovizuálnych produkciách a sociálnych médiách.

Konkrétne opatrenia majú smerovať k dosiahnutiu pláží a brehov riek bez tabaku a ohorkov, vytvoreniu európskej siete národných parkov bez tabaku a cigariet a rozširovaniu vonkajších priestorov bez cigaretového dymu.

Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo