S digitálnou transformáciou má problém každý druhý vedúci IT pracovník v Európe

Autor Anna Vojteková október 2022 -
S digitálnou transformáciou má problém každý druhý vedúci IT pracovník v Európe Pixabay

Pružnejšej integrácii digitálnych technológií vo firme často bránia sami zamestnanci a manažéri, ktorí odmietajú nepohodlné zmeny.

Digitálna transformácia vládne datatrendom súčasnosti. Napriek tomu až 51 percent vedúcich IT pracovníkov tvrdí, že ich organizácia – a teda ani oni sami – nevie, čo je potrebné na digitálnu transformáciu – a množstvo zamestnancov preto čelí výzve udržať krok s technologickým napredovaním. Ukázal to prieskum zo 40 krajín sveta.

Veľmi častým dôvodom slabého napredovania firiem z pohľadu digitálnej transformácie je odlišnosť svetov biznisu a IT, ako aj nesúlad vzájomných očakávaní. Obvykle si IT pýta zadanie z biznisu, pričom očakávaniami biznisu sú, naopak, inšpirácie z IT. Podľa skúseností je pravda opäť niekde uprostred,“ vysvetľuje Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano Solutions.

Ako veľmi výhodné sa podľa neho ukazuje disponovať vo firme špecializovaným oddelením pre inovácie, ktoré má priamo za úlohu tieto dva svety prepájať.

Aj napriek obavám o zaostávanie za konkurenciou neprejavujú IT zamestnanci v regióne EMEA (Európa, Blízky východu a Afrika) – od riaditeľov cez osoby s rozhodujúcou právomocou v tejto oblasti až po radových členov tímov – veľký záujem o digitálne zmeny. Pomerne šokujúco vyznieva zistenie, že aktívne realizuje projekty digitálnej transformácie len 10 percent z nich.

Bohužiaľ, len málo firiem si uvedomuje s dostatočným predstihom, že potrebuje ,držať krok s dobou´, s čím súvisí z tohto pohľadu zavádzanie technologických inovácií do firemných procesov. Každá firma je závislá od svojich zákazníkov, takže digitálna transformácia by sa mala začínať práve od nich – ako si udržať tých existujúcich a ako získavať nových. Z tohto pohľadu je pohodlné nerobiť nič, lebo to ,šliape´ a spoliehať sa na to, ako sme to robili doteraz,“ hovorí E. Gers.

Podcenené a zanedbané procesy 

Aj na slovenskom trhu ľahko nájdeme spoločnosti, ktoré boli úspešné a prudko rástli, avšak zrazu prišiel zlom a dostali sa do finančných problémov. Jedným z dôvodov môže byť aj to, že nedostatočne využívajú moderné technológie pre potreby biznisu.

Spomeniem príklad – mnohé firmy masívne investujú do všeobecného marketingu, kde plošne ponúkajú svoje výrobky všetkým. Máme plné e-mailové schránky s ponukami, ktoré nás vôbec nezaujímajú. Pritom dnes je možné personalizovať každý jeden e-mail tak, aby obsahoval presne to, čo konkrétneho zákazníka zaujíma,“ dodáva odborník na digitalizáciu.

Pri takomto priamom spôsobe marketingu je možné dramaticky znížiť prostriedky na reklamu, niekoľkonásobne zvýšiť úspešnosť kampaní a značne zvýšiť aj spokojnosť a retenciu zákazníkov.

Štvrtina z opýtaných radových zamestnancov si podľa prieskumu myslí, že sa ich organizácia nezapája do procesu firemných zmien dostatočne. Zloženie projektových tímov a ich vedenie je pritom podľa E. Gersa jedným z kľúčových faktorov úspechu, keďže priamo ovplyvňuje aj adopciu zmien.

Pokiaľ je do projektu zapojený len manažér oddelenia, nemusí to znamenať, že bude pozitívne prijatý jeho podriadenými. Zo skúseností vieme, že často si manažér predstavuje prácu svojich podriadených odlišne, než aká v skutočnosti je. Preto je účasť kľúčových užívateľov kriticky dôležitá. Ideálne, ak sú to ľudia, ktorí následne dokážu nadchnúť pre nové veci aj ostatných členov tímu,“ tvrdí.

Pomoc externého partnera

Fakt, že až 42 percent zamestnancov v regióne EMEA stále prijíma digitálne zmeny pomaly a neochotne, E. Gersa neprekvapuje. Odhaduje, z čoho môže ich odpor a nedostatok motivácie prameniť a ako im teoreticky predísť.

Ľudia vo všeobecnosti neradi vychádzajú zo svojej komfortnej zóny. Je však dôležité, aby boli vo vedení firiem inovatívni ľudia, ktorí sa zmien neboja a majú reálny záujem dozvedieť sa viac o možnostiach, ktoré dnešné technológie umožňujú. Mali by byť schopní zhodnotiť benefity a realizovateľnosť možných zmien, aby firmu úspešne posúvali vpred,“ dodáva odborník.

Je podľa neho, samozrejme, pohodlnejšie nevŕtať sa v tom“ a viezť sa vo vlaku inovácií, ktorého smer udávajú iní – pri takomto prístupe však hrozí, že bude firma skôr či neskôr „prevalcovaná“ konkurenciou.

Byť lídrom v oblasti inovácií si vyžaduje akceptáciu väčšieho rizika, to však vie byť minimalizované pri spolupráci s vhodným externým partnerom. Takéto firmy často dosahujú benefity oveľa rýchlejšie a dokážu úspešne rásť nielen v rámci Slovenska,” hovorí Eduard Gers.

Áno, interný človek musí byť zdatný a skúsený pri zavádzaní zmien, avšak nikdy nebude disponovať takým know-how ako kvalitný externý partner, ktorý zdieľa skúsenosti viacerých ľudí a má za sebou viacero projektov. Úspešné projekty digitálnej transformácie bývajú vždy o spolupráci interných a externých ľudí a vhodnej kombinácii biznisového a IT sveta,“ uzatvára.

Anna Vojteková, PR Clinic

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo