Správa plzenského pivovaru o udržateľnosti získala ocenenie. Týka sa aj aktivít na Slovensku

Autor Martin Erdöfy november 2022 -

Plzeňský Prazdroj Slovensko mapuje na dobrovoľnej báze svoje aktivity na poli udržateľnosti už 16 rokov.

Dopad svojich aktivít na životné prostredie znižuje Prazdroj aktívne a dlhodobo. Medzi jeho najvýznamnejšie minuloročné úspechy v oblasti udržateľnosti na Slovensku patrí modernizácia sladovne v Pivovare Šariš či zníženie objemu vyprodukovaných odpadov o 6 percent.

Firma sa zamerala aj na ďalšie kroky smerom k maximálnej cirkularite obalov, ako je definitívne ukončenie stáčania piva do pivných PET fliaš či zvýšenie podielu vratných obalov, so zameraním na sklenené fľaše, ktorých obľuba na Slovensku neustále narastá.

Intenzívne sa tiež zaoberala prípravami na nový zálohový systém, či už v rámci nastavovania interných procesov, alebo cez Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Toto združenie je jedným zo zakladateľov Správcu zálohového systému.

Nefinančný reporting o ESG

Podrobný prehľad a zhodnotenie ESG aktivít za uplynulý rok zverejnil Prazdroj vo svojej Správe o udržateľnosti, ktorú z vlastnej iniciatívy vydáva už 16 rokov.

Tohtoročná Správa, ktorá sumarizuje dáta za český aj slovenský trh, bola vytvorená tak, aby čo najlepšie zodpovedala pravidlám nefinančného reportingu. Tie pre európske firmy pripravuje Európska komisia.

„Udržateľnosť je pre nás strategickou prioritou. Stanovili sme si konkrétne ciele, ktoré meriame a vyhodnocujeme, nech už ide o uhlíkovú neutralitu, znižovanie spotreby vody, starostlivosť o suroviny aj našich dodávateľov, opätovné využívanie obalov, nealkoholické portfólio alebo podpora diverzity,“ povedal Dragoș Constantinescu, generálny riaditeľ Plzeňského Prazdroja.

„Tento prístup sa snažíme rozvíjať aj v spolupráci s našimi partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi a detaily našich aktivít sme transparentne zaznamenali do našej Správy o udržateľnosti,“ vysvetlil.

Motýlia symbolika

Správa je vytvorená v modernej a graficky pútavej podobe. Jej jednotlivé kapitoly sú uvedené kolážami a grafikami motýľov, ktoré sú symbolom zdravej krajiny a jej krehkosti.

„Inšpirovali sme sa efektom mávnutia motýlích krídiel, ktorý je symbolom toho, že aj jemný pohyb krídiel môže vyvolať veľkú reakciu, teda že aj malá pozitívna zmena môže mať veľký dosah. A my v Prazdroji si uvedomujeme, že to čo robíme, neovplyvňuje len nás, ale aj naše okolie,“ uviedol Ivan Tučník, manažér pre udržateľnosť Plzeňského Prazdroja.

Prazdroj prvýkrát reportuje v súlade s medzinárodne uznávanou metodikou GRI a Správa je externe verifikovaná spoločnosťou Mazars.  

Trendsetter medzi veľkými firmami

Za tohtoročnú Správu o udržateľnosti získal Plzeňský Prazdroj v Česku ocenenie TOP Odpovědná firma 2022, ktoré udeľuje Aliancia Byznys pro společnost.

Zároveň Prazdroj získal vôbec najvyššiu cenu v rámci celej súťaže, keď sa stal Trendsetterom medzi veľkými firmami. Získal ju za to, ako dlhodobo udáva smer v oblasti zodpovedného firemného správania a tiež za nové inšpiratívne podnety v oblasti udržateľnosti.

Za svoj prístup k cirkularite obalov získal Prazdroj na Slovensku tento rok cenu od Potravinárskej komory Slovenska.

O spoločnosti a jej značkách

Do portfólia značiek Plzeňského Prazdroja patrí Pilsner Urquell, Šariš, Velkopopovický Kozel, Radegast, Gambrinus, Topvar, Smädný Mních, Excelent, Peroni, Captain Jack a nealkoholické pivo Birell.

Plzeňský Prazdroj Slovensko má asi 580 zamestnancov. Smerovanie spoločnosti v oblasti udržateľného rozvoja určuje stratégia udržateľnosti Na budúcnosť 2030. Kroky v tejto oblasti zhrňuje integrovaná Správa o udržateľnosti.

Martin Erdöfy, PR Clinic

Plzeňský Prazdroj Slovensko SD report 21 cover

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo