Ekonomiky strednej a východnej Európy sa ukázali byť odolnejšie, ako sa očakávalo

Autor UniCredit január 2023 -
Konferencia The Euromoney CEE Forum Konferencia The Euromoney CEE Forum Foto: Euromoney Conferences

V prvom polroku 2023 čaká región podľa analytikov mierna recesia, v lete môže prísť oživenie.

Ekonómovia bankovej skupiny UniCredit očakávajú oživenie v regióne strednej a východnej Európy (CEE) po zime s netypickou recesiou v dôsledku klesajúcej kúpnej sily a zahraničného dopytu, prísnejších finančných podmienok a nižších fiškálnych výdavkov.

„Oživenie je pravdepodobné od 2. polroka 2023, ak sa oživí aj ekonomika eurozóny. V prvom polroku 2023 bude plytká a – dúfajme – krátka recesia. Spotrebitelia sú pesimistickí, ale v dobrej finančnej pozícii. Objednávky v priemysle sú odolné a v regióne existuje dobrý potenciál pre ďalšie zahraničné investície,“ uviedol Dan Bucsa, hlavný ekonóm banky UniCredit pre strednú a východnú Európu, na ekonomickej konferencii vo Viedni.

„Očakávame, že ekonomiky v EÚ-CEE porastú približne o 0,5 % v roku 2023 a o 3,3 % v roku 2024, čo je spomalenie zo 4,4 % v roku 2022. Západný Balkán môže zaostať za oživením EÚ-CEE, pretože má horší prístup na trh a k financovaniu od EÚ,“ povedal ďalej Dan Bucsa.

Optimizmus prekonáva infláciu

Ekonómovia predpovedajú, že inflácia v EÚ-CEE (1) aj na západnom Balkáne dosiahne vrchol v 1Q23. Aj potom, v rokoch 2023-24, však fiškálne transfery, prísne podmienky na trhu práce a vyššie ceny energií a potravín môžu udržať infláciu mimo cieľových rozsahov.

Ekonomiky strednej a východnej Európy sa ukázali byť odolnejšie, ako sa na začiatku rusko-ukrajinskej vojny očakávalo. Hoci boli spotrebitelia na začiatku konfliktu výrazne pesimistickejší, ich zvyky pri utrácaní sa menili len postupne.

Výdavky domácností a zamestnanosť

Domácnosti v očakávaní vyšších cien a úrokových sadzieb urýchlili výdavky a prijímanie pôžičiek v prvom polroku 2022 a mnohé vyčerpali rezervné úspory, ktoré nazhromaždili v rokoch 2020-21. Výnimky sú v krajinách, kde ceny energií rástli pomalšie v dôsledku administratívnych limitov alebo kde rast miezd sledoval infláciu (Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Srbsko, Slovinsko).

Napriek ekonomickému spomaleniu v Európe zostali objednávky a ekonomická aktivita v 4Q22 odolné, zatiaľ čo voľné pracovné miesta klesli len málo z historických maxím v sektoroch s vysokou zamestnanosťou, ako je elektronika, strojárstvo a automobilový priemysel.

Spoločnosti v stavebníctve a službách od maloobchodu až po IT hlásili nedostatok pracovnej sily napriek očakávaniam, že biznis sa cez zimu spomalí.

Dan Bucsa z banky UniCredit vystúpil s analýzou na konferencii The Euromoney CEE Forum 2023 vo Viedni, v rámci workshopu „CEE: Weathering economic and geopolitical shocks“ (CEE: Odolávanie ekonomickým a geopolitickým šokom).

TS UniCredit

Pozn. (1) EÚ-CEE = V4, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko a Rumunsko

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo