Goodyear predstavil pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín

Autor Petra Barineková január 2023 -

Predvádzacie pneumatiky obsahujú 90 percent prírodných materiálov a recyklátov, do výroby pôjde zatiaľ 70-percentný variant.

Spoločnosť Goodyear Tire & Rubber Company predstavila predvádzacie pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín. Tieto pneumatiky úspešne prešli všetkými potrebnými schvaľovacími testami aj internými skúškami výrobcu.

Predvádzacie pneumatiky sa vyznačujú nižšou hodnotou valivého odporu ako referenčné pneumatiky vyrobené z tradičných surovín. Majú tak, navyše, aj potenciál znižovať spotrebu paliva a uhlíkovú stopu pri prevádzke.

Od vývoja k výrobe

V januári 2022 Goodyear oznámil, že zvládol vyrobiť pneumatiky s podielom 70 % z trvalo udržateľných materiálov*. Tento rok už v spolupráci so svojimi subdodávateľmi plánuje praktickú výrobu obmedzenej série týchto pneumatík.

Uvedenie pneumatík vyrobených na 90 % z trvalo udržateľných surovín** na trh si bude vyžadovať ďalšiu spoluprácu s dodávateľskou základňou spoločnosti. Bude potrebné dohodnúť dodávky veľkých objemov inovatívnych materiálov potrebných na ich výrobu.

Úspešne pokračujeme na ceste k nášmu cieľu, uviesť do roku 2030 na trh prvé pneumatiky so stopercentným obsahom udržateľných materiálov,“ povedal Chris Helsel, senior viceprezident pre globálne operácie a technologický riaditeľ Goodyear Tire & Rubber Company.

„Uplynulý rok bol pre naplnenie tohto cieľa kľúčový. Preskúmali sme nové technológie, identifikovali možnosti ďalšej spolupráce a využili odhodlanie nášho tímu, aby sme zvládli výrobu pneumatík na 90 % z udržateľných materiálov, ale aj aby sme už tento rok mohli vyrábať pneumatiky až so 70 % podielom udržateľných materiálov,“ informoval.

Predvadzacie pneumatiky z 90 udrzatelnych materialov piktogramy

Sedemnásť rôznych surovín v 12 komponentoch pneumatík

Predvádzacie pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín obsahujú v svojich dvanástich súčastiach celkom 17 rôznych východiskových materiálov vrátane nasledujúcich:

  • Sadze v pneumatikách slúžia na spevnenie zmesi a na predĺženie ich životnosti. vznikajú spaľovaním ropných a iných produktov. Uvedené pneumatiky obsahujú štyri typy sadzí – z metánu, oxidu uhličitého, rastlinného oleja a suroviny vzniknutej pyrolýzou starých pneumatík. Ich využitie v pneumatikách pomáha zníženiu objemu uhlíkových emisií a cirkulárnemu hospodárstvu, a to pri zachovaní úžitkových vlastností výrobku.
  • Využitie sójového oleja pomáha zachovávať poddajnosť gumovej zmesi pneumatík pri rôznych zmenách teploty. Sójový olej je prírodný zdroj, ktorý obmedzuje nevyhnutnosť využívania ropných produktov. Takmer 100 % bielkovín zo sóje sa využíva v potravinárstve a pri výrobe krmív, ale olej vznikajúci pri jej spracovaní bo doteraz z veľkej časti nevyužitý.
  • Silika (oxid kremičitý) sa v pneumatikách bežne využíva, pretože pomáha zlepšiť ich priľnavosť a znižovať spotrebu paliva. Predvádzacie pneumatiky obsahujú vysoko kvalitný oxid kremičitý vyrábaný z popola z ryžových šupiek (RHA silika). Ten vzniká spaľovaním odpadu pri spracovaní ryže a väčšinou sa len ukladá na skládky.
  • Polyester sa získava recykláciou plastových fliaš a ďalšieho plastového odpadu. Získaný materiál slúži ako jedna z východiskových surovín na výrobu technického polyesteru, ktorý je jednou zo zložiek kordovej vrstvy kostry pneumatík.
  • Živica sa využíva na zlepšenie trakčných vlastností pneumatík. V predvádzacích pneumatikách boli tradičné živice vyrábané z ropy nahradené biologicky obnoviteľnými borovicovými živicami.
  • Drôty pätky a oceľový kord zabezpečujú vystuženie konštrukcie radiálnych pneumatík. V predvádzacích pneumatikách sú tieto komponenty z ocele s vysokým obsahom recyklovaného kovu, ktorá sa vyrába v elektrickej oblúkovej peci (EAF). Tento výrobný proces znižuje spotrebu energie a zvyšuje obsah recyklovaného kovu v oceli. Produkuje menej skleníkových plynov ako štandardná výroba ocele vo vysokej peci.
  • Pneumatiky obsahujú aj polyméry certifikované v systéme ISCC so sledovaným podielom biologických a biologicky obnoviteľných surovín.

Udržateľnosť aj v aktuálnych výrobkoch

Prechod k trvalo udržateľným materiálom je viditeľný aj v niektorých produktových radoch spoločnosti Goodyear ponúkaných v súčasnosti.

Osem produktových radov a niektoré pretekárske pneumatiky už obsahujú sójový olej. A od roku 2018 Goodyear v svojich produktových radoch viac ako zdvojnásobil uplatnenie RHA siliky.

Uvedením pneumatík s až 70 % podielom udržateľných materiálov na trh Goodyear v praxi demonštruje svoj záväzok prispievať svojimi produktmi k lepšej budúcnosti.

O spoločnosti

Goodyear je jedným z najväčších svetových výrobcov pneumatík. Zamestnáva približne 72-tisíc pracovníkov a svoje výrobky vyrába v 57 závodoch v 23 krajinách sveta.

Dve inovačné centrá – Akron v Ohiu a Colmar-Berg v Luxembursku – sa usilujú o rozvoj najmodernejších výrobkov a služieb, ktoré stanovujú technologické a výkonnostné štandardy pre celé odvetvie.

Petra Barineková, PBR

Poznámky:

*Trvalo udržateľný materiál je definovaný ako materiál na biologickej báze/obnoviteľný, recyklovaný alebo taký, ktorý môže byť vyrobený s využitím iných trvalo udržateľných postupov v záujme zachovania zdrojov a/alebo zníženia emisií.

**Pneumatiky s 90 % podielom udržateľných materiálov boli vyvinuté ako predvádzacie pneumatiky, ktoré dokazujú, že Goodyear dokáže vyrábať osobné pneumatiky s vysokým podielom udržateľných materiálov.

Predvadzacie pneumatiky z 90 udrzatelnych materialov

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo