Malé a stredné podniky môžu požiadať o preplatenie nákladov na ochranu práv duševného vlastníctva

Autor ÚPV SR január 2023 -
Malé a stredné podniky môžu požiadať o preplatenie nákladov na ochranu práv duševného vlastníctva Pixabay / Gerd Altmann

Firmám pomôže Úrad priemyselného vlastníctva SR prostredníctvom osobitného grantového programu Fond pre MSP – Ideas Powered for Business.

Cieľom fondu, ktorý je v gescii Úradu Európskej komisie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), je chrániť práva duševného vlastníctva, a pomáhať pri rozvoji každého podniku.

Získať finančnú pomoc je možné od 23. januára do 8. decembra 2023, pričom platí „kto prv príde, ten prv berie“. Celkovo bude v rámci fondu na podporu podnikateľov použitých 60,1 milióna eur.

Vďaka tomuto fondu bude možné refundovať náklady na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnov. Pri zápise ochrannej známky a dizajnu na ÚPV SR to bude až do výšky 75 % a pri zápise medzinárodnej ochrannej známky a dizajnu do 50 %.

Od polovice februára bude možné preplatiť 75 % nákladov pri podaní národnej a európskej patentovej prihlášky. S 50%-ným preplatením nákladov bude možné registrovať aj nové odrody rastlín na Úrade Spoločenstva pre odrody rastlín.

Na tento druh pomoci majú nárok všetky malé a stredné podniky so sídlom v EÚ. Žiadosť môže podať vlastník, zamestnanec či oprávnený externý zástupca.

Ako na to?

  1. Zaregistrujte sa na stránke – https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-fund.
  2. Vyberte si, o aký typ prihlášky máte záujem.
  3. Ak dostanete potvrdenie o získaní grantu, môžete podať jednu alebo viacero prihlášok národnému, európskemu alebo medzinárodnému úradu.
  4. Zaplaťte potrebné správne poplatky za podanie.
  5. Podajte žiadosť o preplatenie nákladov.

Viac informácií o možnosti získať finančnú podporu nájdete na stránkach ÚPV SR alebo priamo EUIPO.

TS ÚPV SR

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo