V EÚ budú platiť prísnejšie pravidlá politickej reklamy

Autor John Schranz, Ivana Janíková február 2023 -
V EÚ budú platiť prísnejšie pravidlá politickej reklamy Pixabay

Európsky parlament schválil nové pravidlá, ktoré majú chrániť občanov pred zasahovaním do ich súkromia a ovplyvňovaním subjektmi z tretích krajín.

Plénum Európskeho parlamentu podporilo mnohé zmeny v navrhovaných pravidlách politickej reklamy v záujme toho, aby sa voľby a referendá stali transparentnejšími a odolnejšími voči zasahovaniu.

Parlament vyjadril veľkú podporu rokovacej pozícii, ktorú navrhol Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Hlasoval za 433 hlasmi, pričom 61 poslancov hlasovalo proti a 110 sa zdržalo hlasovania.

Odobrenie plénom umožňuje hlavnému vyjednávačovi Parlamentu Sandrovi Gozimu (Renew, FR) začať rokovania so zástupcami členských štátov s cieľom dohodnúť sa na texte včas pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Hlavné prijaté zásady:

  • Viac informácií dostupných občanom, inštitúciám a novinárom.
  • Poskytovatelia online reklamy majú zakázané vykonávať cielenie na mikroúrovni.
  • Dodatočné sankcie za porušenia a kratšie lehoty na vyšetrovanie údajných porušení.
  • Zákaz subjektom so sídlom mimo EÚ financovať politickú reklamu v EÚ.

Vyhlásenie spravodajcu

Počas rozpravy spravodajca Sandro Gozi povedal: „V našich demokratických procesoch dochádza k prílišnému neprimeranému zasahovaniu. Ako zákonodarcovia máme zodpovednosť bojovať proti tomu, ale tiež zabezpečiť, aby diskusia zostala otvorená a slobodná.

Tento predpis nezabije politickú reklamu napriek fámam, ktoré o ňom šíria veľké online platformy. Nebude ani rušiť našu slobodu prejavu. Obmedzí len zneužitie politickej reklamy.“

Obmedzenie stratégií cielenia

Podľa zmien, ktoré poslanci urobili v návrhu Komisie, poskytovatelia reklamy môžu použiť iba osobné údaje výslovne poskytnuté na online politickú reklamu. Mikrocielenie, čže stratégiu, ktorá využíva spotrebiteľské a demografické údaje na identifikáciu záujmov konkrétnych jednotlivcov, preto nebude možné využívať.

Parlament zaviedol aj ďalšie ustanovenia s cieľom ďalej regulovať širšiu činnosť cielenia, ako napríklad všeobecný zákaz používania údajov maloletých.

Proti zasahovaniu zo zahraničia

Poslanci tiež navrhli, aby sa subjektom so sídlom mimo EÚ zakázalo financovanie politickej reklamy v EÚ.

S cieľom určiť, kde má takýto subjekt sídlo, by mali zodpovedné inštitúcie zohľadniť aj miesto, kde má sídlo ten, čo nad ním vykonáva konečnú kontrolu.

Väčšia transparentnosť

Poslanci tiež urobili významné zmeny s cieľom zabezpečiť, aby občania, inštitúcie a novinári mali ľahký prístup k informáciám o politickej reklame. Okrem iných návrhov ide o vytvorenie online úložiska pre všetky online politické reklamy a súvisiace údaje.

Malo by tak byť jednoduchšie získať informácie o tom, kto financuje reklamu, o jej nákladoch a pôvode použitých peňazí.

Medzi ďalšie informácie, ktoré by mali byť zverejnené, patrí aj to, či bola reklama pozastavená z dôvodu porušenia pravidiel, o konkrétnych skupinách osôb, na ktoré sa reklama zameriavala, o tom, aké osobné údaje boli použité na tento účel a počty zhliadnutí a súvisiacich online aktivít.

Cieľom poslancov Európskeho parlamentu je poskytnúť novinárom osobitné právo na získanie takýchto informácií.

Nové sankcie

Poslanci tiež zaviedli možnosť pravidelného ukladania sankcií za opakované porušenie a povinnosť veľkých poskytovateľov reklamných služieb pozastaviť poskytovanie služieb na 15 dní konkrétnemu klientovi v prípade závažného a systémového porušenia. Komisia tiež stanoví minimálne sankcie pre celú EÚ.

Na základe prijatého textu sa posilnia aj právomoci vnútroštátnych orgánov a Európskemu výboru pre ochranu údajov sa umožní prevziať vyšetrovanie porušenia predpisov a presadzovať pravidlá.

O novej legislatíve sa čoskoro majú začať rozhovory medzi Európskym parlamentom a predsedníctvom Rady EÚ zastupujúcim členské štáty.

John Schranz, Ivana Janíková

Európsky parlament

 

Užitočné odkazy

Prijaté znenie

Videozáznam z rozpravy

Priebeh prerokúvania

Domovská stránka Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Tlačová konferencia spravodajcu 24. januára po hlasovaní vo výbore

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo