Maloobchod v roku 2022 odolal problémom, jeho tržby v stálych cenách medziročne vzrástli

Autor ŠÚ SR február 2023 -
Maloobchod v roku 2022 odolal problémom, jeho tržby v stálych cenách medziročne vzrástli Pixabay / Ulrike Mai

Celoročné tržby maloobchodu za rok 2022 medziročne vzrástli o 4,3 %. Rast vykázalo 6 z 9 zložiek maloobchodu.

Z podielovo významných štruktúr maloobchodu pozitívny výsledok odvetvia za rok 2022 ovplyvnil najmä medziročný rast1) tržieb hyper- a supermarketov o 3,6 % a zvýšenie tržieb špecializovaných predajní s ostatným tovarom, kam patria napr. drogérie, ale aj predajne obuvi či textilu o 13,7 %.

Naopak, výsledok celého odvetvia negatívne ovplyvnili vývoj tržieb čerpacích staníc a predaja mimo predajní vrátane zásielkového predaja.

Ich tržby medziročne dosiahli vyššiu hodnotu, ale po zohľadnení inflácie a prepočte na stále ceny sa ich tržby medziročne prepadli – pri čerpacích staniciach o 0,3 %, pri predaji mimo predajní o viac ako 5 %.

Vysoký rast v menej zastúpených zložkách

Pozitívny výsledok podporil aj viac ako 14%-ný rast tržieb v podielovo menej významných zložkách maloobchodu, a to v špecializovaných predajniach s PC a IKT zariadeniami, ako aj v predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom.

Ostatné zložky vnútorného obchodu dosiahli v súhrne za rok 2022 medziročný nárast tržieb, veľkoobchod o 16,2 % (v bežných cenách) a predaj a oprava motorových vozidiel o 7 % (v stálych cenách).

Uvoľnenie opatrení spojených s pandémiou sa prejavilo takmer dvojnásobným rastom tržieb v ubytovaní a približne o pätinu sa zvýšili aj tržby v reštauráciách a pohostinstvách.

struktura vydavkov maloobchod 2022

Výsledky za december

V poslednom mesiaci roka 2022 tržby maloobchodu medziročne vzrástli o takmer 3 %. Celkovo z 9 zložiek 6 dosiahlo vyššie tržby ako pred rokom.

Zo štruktúr, ktoré sa výraznejšie podieľajú na maloobchodných tržbách, výsledok najvýraznejšie ovplyvnil medziročný rast tržieb hyper- a supermarketov o 1 % a špecializovaných predajní s ostatným tovarom o 17,4 %. Na konci roka rástli tržby aj čerpacím staniciam, v decembri o 6,4 %.

Rast tržieb pokračoval aj v ostatných zložkách vnútorného obchodu, vo veľkoobchode o 10,7 % (v bežných cenách) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 9,3 % (v stálych cenách). Až k trojnásobnému rastu tržieb prišlo v ubytovaní. V reštauráciách a pohostinstvách vzrástli tržby o 70 %.

Z hľadiska medzimesačného vývoja2) tržby za vlastné výkony a tovar v decembri 2022 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (november 2022) rástli v sektore ubytovania o 6 %, v  maloobchode o 1,4 % a vo veľkoobchode o 0,4 %.

Medzimesačne klesli v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,1 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,6 %.

Poznámky:

1) podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien);

2) zo sezónne upravených údajov.

TS ŠÚ SR

 

Zdroj údajov – databáza DATAcube:

Výstupy k téme tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode:

Štatistický úrad SR zverejňuje tržby vo vnútornom obchode aj v absolútnych hodnotách, vždy štvrťročne, približne 70 dní po skončení uvedeného štvrťroka, v databáze DATAcube. v tabuľke ob2008qs. Údaje  sú spracované z mesačných štatistických výkazov a spresnené na základe spracovania štvrťročných výkazov (viac v metodike).

Údaje za 3. Q 2022 boli zverejnené 13. decembra 2022.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra tržieb v maloobchode v roku 2022, ktorý ilustratívne prezentuje podiely tržieb za vlastné výkony a tovar jednotlivých činností maloobchodu (divízia 47 SK NACE). Graf je zostavený z predbežných údajov za rok 2022.

Partneri