Na amerických serveroch bude menej dát z Európy: Microsoft predstavil „dátovú hranicu“

Autor Julie Brillová, Erin Chappleová február 2023 -
Na amerických serveroch bude menej dát z Európy: Microsoft predstavil „dátovú hranicu“ Pixabay / Md Shahin Alo

Spoločnosť ponúka od 1. januára zákazníkom možnosť ukladať a spracovávať ich dáta v rámci EU Data Boundary.

V dnešnej globálnej ekonomike hľadajú zákazníci komerčného a verejného sektoru spôsoby, ako dosiahnuť svoje ciele, chrániť svoje údaje a zvýšiť efektivitu. Na podporu týchto vyvíjajúcich sa požiadaviek sa spoločnosť Microsoft zaviazala poskytovať dôveryhodné cloudové služby, ktoré sú navrhnuté tak, aby využívali plnú silu verejného cloudu a zároveň rešpektovali európske hodnoty a potreby suverenity.

Od 1. januára 2023 spoločnosť Microsoft začala s postupným zavádzaním riešenia s názvom EU Data Boundary pre verejný sektor a komerčných zákazníkov v Európskej únii (EÚ) a Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS).

Záväzok voči Európe

Spoločnosť Microsoft prijala päť európskych cloudových zásad, ktorými sa riadi jej podnikanie v oblasti cloudu v Európe. Ponúka rezidenciu a blízkosť dát vo viac lokalitách než ktorýkoľvek iný poskytovateľ cloudu, čo umožňuje realizovať európsku dátovú hranicu pre celú sadu online služieb Microsoft Cloud, vrátane:

  • Microsoft 365,
  • Dynamics 365,
  • Power Platform,
  • Azure.

Služby Microsoft Cloud môžu využívať zákazníci takmer v každej krajine na svete. Na podporu požiadaviek zákazníkov v EÚ a EHS Microsoft otvoril a buduje dátové centrá vo viac ako 17 európskych regiónoch.

Od roku 2020 firma oznámila plány na vybudovanie deviatich nových regiónov dátových centier a za posledné dva roky investovala viac ako 12 miliárd dolárov.

Vďaka tomu je Microsoft jedným z najväčších zdrojov kapitálových investícií do digitálnej budúcnosti Európy.

Postupné zavádzanie hranice dát v cloude

Nová možnosť ukladať a spracovávať dáta v rámci EU Data Boundary (európska dátová hranica) výrazne obmedzuje toky dát smerom von z Európy. Cloudové služby spoločnosti Microsoft už teraz spĺňajú alebo prekračujú požiadavky EÚ.

V nasledujúcich fázach Microsoft rozšíri riešenia EU Data Boundary o ukladanie a spracovanie ďalších kategorií dát vrátane údajov poskytovaných pri prijímaní technickej podpory.

Dátová hranica EU Data Boundary je navrhnutá tak, aby nadväzovala na súčasné riešenie rezidentúry dát, ktoré ponúka Microsoft, a umožňovala lepšiu kontrolu nad dátami a väčšiu transparentnosť.

Okrem EU Data Boundary Microsoft ďalej ponúka široké spektrum riešení, ktoré vychádzajú z dlhodobých záväzkov podporovať rozmanité potreby v oblasti suverenity. Tie sa týkajú súčasných možností rezidencie dát v Azure, Dynamics a Power Platform, ako aj pripravovaného Microsoft Cloud for Sovereignty a novo rozšírenej dátovej rezidencie na platforme Microsoft 365.

Zákazníci z komerčného i verejného sektora majú možnosť voľby a flexibilitu, ktorú potrebujú, aby mohli využívať najnovšie hyperškálovateľné produkty a zároveň spĺňať regulačné požiadavky a štandardy jednotlivých odvetví.

Plány do budúcna a transparentnosť dokumentácie

EU Data Boundary je špičkovým riešením v oblasti rezidencie dát. Na základe spätnej väzby a postrehov zákazníkov, ako aj poznatkov získaných v priebehu minulého roka pri jeho vývoji upravil Microsoft časový plán pre uloženie ďalších kategórií údajov.

Aby firma zákazníkom pomohla s plánovaním, zverejnila podrobný plán nastavenia dátovej hranice, ktorý je k dispozícii v jej Centre dôvery.

Julie Brillová (viceprezidentka a riaditeľka pre ochranu súkromia a regulačných záležitostí)

Erin Chappleová (viceprezidentka pre hlavné produkty a dizajn Azure)

Microsoft

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo