Trendy v maloobchode 2023: Bez predvídavosti, odvahy a inovácií to pôjde ťažko

Autor Ulrich Spaan február 2023 -
Trendy v maloobchode 2023: Bez predvídavosti, odvahy a inovácií to pôjde ťažko Foto: EuroShop

Osem horúcich tém, ktoré musia riešiť obchodníci, aby sa udržali v kurze, a ich odraz na veľtrhu EuroShop.

Celý globálny maloobchodný sektor čelí najväčším výzvam v povojnovej histórii. Masívne rastúce ceny energií mimoriadne zaťažujú maloobchodníkov s potravinami. Tí bojujú najmä s vysokými nákladmi na energie v dôsledku chladenia, hlbokého mrazenia, veľkosti predajných plôch a otváracích hodín.

Rastúce ceny surovín a prepravných nákladov, ako aj značne narušené dodávateľské reťazce mnohých produktov zaťažujú maloobchodné spoločnosti v doteraz nevídanej miere.

Pridajte k tomu výraznú zdržanlivosť spotrebiteľov spôsobenú súčasnými globálnymi politickými nepokojmi, ako aj vysokou mierou inflácie, nedostatkom pracovnej sily a pandémiou, ktorú sme stále neprekonali.

V takýchto turbulentných časoch stoja všetky maloobchodné spoločnosti viac ako kedykoľvek predtým pred výzvou, aby investovali do budúcnosti svojich podnikov s prezieravosťou, odvahou a ochotou inovovať.

Napriek súčasnej trhovej klíme však existuje aj veľa príležitostí s potenciálom rastu. Snaží sa ich predstaviť EuroShop 2023, popredný svetový veľtrh pre maloobchod, ktorý sa bude konať na prelome februára a marca v nemeckom Düsseldorfe.

EuroShop identifikoval osem „horúcich tém“, ktoré odrážajú aktuálne kľúčové trendy v maloobchode.

1. Udržateľnosť

Pre celý maloobchodný sektor sa udržateľnosť stala vysoko relevantnou strategickou témou. Mnoho maloobchodných spoločností pracuje na dosiahnutí klimatickej neutrality v rámci celého hodnotového reťazca.

Od usporiadania predajní po osvetlenie a vizuálny merchandising, ako aj technológie pre maloobchod, chladenie, energetický manažment a stravovacie vybavenie – udržateľnosť bude výrazne charakterizovať EuroShop 2023 a hrať významnú úlohu v sortimente produktov a služieb vystavovateľov.

2. Používateľská skúsenosť

Pri navrhovaní akéhokoľvek druhu fyzického maloobchodného priestoru v časoch narastajúcej digitalizácie je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým vytvárať zážitky, ktoré ohromia nakupujúcich a podnietia ich, aby neľutovali čas a vrátili sa.

Dôležitými komponentmi sú stimulácia zmyslov a vytvorenie príjemnej atmosféry, ale aj bezproblémová integrácia všetkých digitálnych kanálov s cieľom vytvoriť holistickú, pozitívnu cestu zákazníka.

3. Prepojený maloobchod

Spojenie online a offline maloobchodu ešte viac podporila pandémia covidu. Služby Click & Collect sa stali štandardom pre spotrebiteľov, mnohí maloobchodníci zlúčili svoje vernostné systémy z online a offline sveta, čím umožnili nakupujúcim 360-stupňový pohľad na ich uskutočnené nákupy.

Bezproblémové prepojenie medzi digitálnymi a fyzickými kanálmi bude v budúcnosti nevyhnutné pre každú maloobchodnú spoločnosť.

4. Orientácia na zákazníka

Nakupujúci a ich potreby sú stredobodom pozornosti. Mnohé maloobchodné spoločnosti sa snažia nadviazať ešte užšie kontakty s koncovými spotrebiteľmi s cieľom ponúknuť im personalizované a individualizované digitálne zákaznícke služby.

V tomto kontexte zohrávajú dôležitú úlohu smartfóny zákazníkov. Buzzwordmi sú pojmy digitálny nákupný asistent, personalizované ponuky, digitálne kupóny a vernostné systémy.

5. Smart obchod

Digitalizácia maloobchodu, ktorá v posledných rokoch napreduje rýchlym tempom, viedla aj k vybavovaniu fyzických predajní čoraz väčšou technologickou inteligenciou. Tam, kde je nákupný proces do značnej miery digitalizovaný, vznikli všestranné koncepty automatizovaných predajní.

Senzory a technológie rozpoznávania obrazu zohrávajú významnú úlohu, ale sú nasadzované aj v spojení s inými aplikáciami, ako sú „inteligentné“ regály, ktoré monitorujú zásoby a identifikujú položky, ktoré nie sú na sklade, inteligentné elektronické označovanie a displeje v regáloch a tiež váhy.

6. Tretie miesta

Aby boli koncepty offline maloobchodu úspešné, často už nestačí obmedziť sa len na predajnú funkciu. Namiesto toho ide o premenu obchodu na miesto, kde sa ľudia cítia ako doma, radi tam trávia čas a neprichádzajú tam len kvôli nakupovaniu.

Dizajn, materiály, svetlo, stravovacie služby, ale aj digitálne ponuky rozhodujúcim spôsobom prispievajú k úspechu takýchto „tretích miest“.

7. Energetický manažment

Presná kontrola a monitorovanie spotreby energie v maloobchodných predajniach sa v budúcnosti stane čoraz dôležitejším faktorom úspechu každej retailovej spoločnosti vzhľadom na trendy na trhu s energiou.

Inovatívne a inteligentné technologické aplikácie budú zohrávať rozhodujúcu úlohu pri efektívnom využívaní osvetlenia, chladenia a klimatizácie spôsobom zameraným na zákazníka.

Vysoký potenciál tu má aj využitie platforiem analýzy a predpovedí založených na umelej inteligencii.

8. Živé centrá miest

Zatraktívniť a oživiť centrá miest v časoch narastajúcej digitalizácie je jednou z najdôležitejších úloh spoločnosti do budúcnosti.

EuroShop ponúka odborným návštevníkom aj nástroje na dizajnovanie kamenných predajní tak, aby pomohli oživiť svoje okolie. Vo Future Urban Lab budú mať počas veľtrhu možnosť modelovať svoju víziu mesta zajtrajška.

Ulrich Spaan

(Autor pôsobí v inštitúte pre maloobchod EHI Retail Institute v Kolíne nad Rýnom)

 

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo