Balenie potravín a kozmetiky v 21. storočí podlieha náročným kritériám. Odvetvie mapuje odborný veľtrh

Autor VDMA marec 2023 -

V segmente balenia vládne vysoký globálny dopyt po strojných zariadeniach. Mantrami sú obehové hospodárstvo, riadenie zdrojov, digitálne technológie a bezpečnosť produktov.

Rastúca svetová populácia, urbanizácia a zvyšujúca sa prosperita poháňajú dopyt po balených potravinách. Globálny potravinársky priemysel čelí veľkým výzvam: je tu ostrá konkurencia a boj o trhy a spotrebiteľov.

Vysoké náklady na energie a kolísavé ceny surovín ovplyvňujú výrobné náklady a vytvárajú tlak na marže. Okrem toho sa zvyšujú požiadavky na udržateľnú výrobu. Produkovať kvalitné produkty, zvyšovať produktivitu a zároveň znižovať náklady a vyrábať udržateľne – toto bojové pole je náročné.

Úspech a budúca životaschopnosť v podstate závisia od toho, ako jednotliví hráči zvládnu všetky tieto výzvy, ako sú kreatívni a efektívni.

Nové výzvy možno vyriešiť pomocou technológie a digitalizácie. A poskytovatelia technológií tu zohrávajú kľúčovú úlohu: s bezpečnými, efektívnymi a na budúcnosť pripravenými riešeniami.

Dopyt po zariadeniach opäť rastie

Celosvetový dopyt po strojoch a zariadeniach na výrobu, spracovanie a balenie potravín, nápojov a farmaceutických a kozmetických produktov je na rastovej trajektórii napriek zložitým podmienkam.

Po poklese o 7 percent na hodnotu 41 miliárd eur v roku 2020 v dôsledku pandémie sa medzinárodný obchod so strojmi na spracovanie a balenie potravín v roku 2021 opäť výrazne zvýšil.

Podľa predbežných údajov dosiahol svetový obchod v tomto segmente hodnotu 44 miliárd eur, čo bol nárast o 6 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a teda bol späť na predkrízových úrovniach.

Obehové hospodárstvo a riadenie zdrojov

Cieľom obehovej ekonomiky je nelikvidovať rôzne materiály po skončení ich životnosti ako odpad, ale prostredníctvom inteligentných procesov ich opätovne použiť ako hodnotné suroviny. Šetrí to energiu a zdroje, ako aj životné prostredie.

Obehové hospodárstvo a riadenie zdrojov v súčasnosti patria k hlavným problémom v globálnom potravinárskom a obalovom priemysle. Pre obaly sú žiadané udržateľné riešenia a materiály.

Jedným aspektom balenia je použitie menšieho množstva obalového materiálu. Znížená hrúbka steny, menšia hrúbka fólie, optimalizované tvarovanie, ako aj techniky spracovania znamenajú, že obaly sú stále ľahšie a ľahšie, s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a stabilitou.

Ďalšou kľúčovou zložkou obehovej ekonomiky sú obaly, ktoré sa dajú ľahko recyklovať. Plastové obaly vyrobené z monomateriálov namiesto viacvrstvových kompozitov možno ľahko triediť a vrátiť do cyklu. Čoraz viac sú žiadané aj obaly vyrobené z obnoviteľných surovín.

Jedným z trendových materiálov je papier. Bioplasty sú vnímané ako alternatíva ku klasickým plastovým obalom. Design for Recycling – dizajn obalov zameraný na recykláciu – je dôležitým faktorom pri zvyšovaní miery recyklácie, najmä plastových obalov.

rsz interpack17 mk17435

Zmena dizajnu obalov je však len jednou časťou z hľadiska udržateľnosti. Najmä v krajinách s nedostatočnými alebo žiadnymi zbernými a recyklačnými štruktúrami je potrebné rozšíriť alebo vybudovať zodpovedajúcu infraštruktúru a vytvoriť stimul pre recykláciu.

Spoločnosti dnes čelia výzve konať udržateľne a zodpovedne, optimálne využívať vzácne zdroje a zároveň zvyšovať efektivitu výroby – kľúčovým slovom je tu riadenie zdrojov.

Výroba a spracovanie potravín je energeticky veľmi náročné a vyžaduje vodu – ako na samotný proces, tak aj na čistenie. Tu sú potrebné inovatívne procesy, ktoré šetria energiu a znižujú spotrebu vody.

Inteligentná riadiaca a automatizačná technika, energeticky efektívne pohony, kompresory, ventilátory či čerpadlá patria ku klasickým riešeniam na šetrenie elektrickej energie a prevádzkových zdrojov a zvyšovanie energetickej účinnosti.

Sľubnejšie sú však optimalizované procesy a zmeny dizajnu, ktoré ovplyvňujú proces ako celok.

Strojárstvo ponúka množstvo riešení, ktoré pomáhajú efektívne využívať energiu a šetriť energie, vodu a suroviny, pre udržateľnú výrobu a balenie. Systémy s uzavretou slučkou môžu napríklad znížiť emisie takmer na nulu a optimalizované materiálové cykly môžu zabrániť plytvaniu surovinami a zdrojmi.

Priestor na dialóg o komplexe tém, ktoré sa týkajú obalov, ponúkne veľtrh Interpack 2023, ktorý sa bude konať v nemeckom Düsseldorfe od 4. do 10. mája 2023. Tradičné podujatie predstavuje miesto na stretávanie výrobcov zariadení a zástupcov jednotlivých zákazníckych odvetví.

rsz interpack17 mk1922

Digitálne technológie

Aj v potravinárskom, farmaceutickom a obalovom priemysle sú dôležitými hnacími silami digitálne technológie a využívanie údajov. Ponúkajú nové príležitosti na navrhovanie výrobných procesov, generovanie údajov na optimalizáciu existujúcich procesov a sledovanie výkonnosti podniku v reálnom čase.

Pomáhajú zvyšovať celkovú efektivitu závodu, optimalizovať využívanie zdrojov a robia využitie strojov flexibilnejším. Používanie digitálnych technológií znižuje náklady na výrobu, údržbu a opravy.

Dáta sú nové zlato. Avšak samotné sú bezcenné; ich hodnota sa ťaží pomocou algoritmov. Tie analyzujú údaje generované strojmi, systémami a zamestnancami s cieľom identifikovať slabé miesta alebo optimalizačný potenciál v systémoch alebo procesoch.

Z Big Data profitujú aj manažment kvality a energie, plánovanie zdrojov, vývoj produktov a služby.

Veľké dáta zohrávajú ústrednú úlohu aj v koncepte digitálneho dvojčaťa. Môžu sa využiť na rýchlejšie uvedenie produktov, strojov a systémov na trh, virtuálne uvedenie zariadení do prevádzky či na testovanie nového vývoja obalov vopred vo virtuálnom prostredí.

Bezpečnosť produktu

Bezpečná a hygienická výroba je najvyššou prioritou v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Aby sa produkty vyrábali bezpečne a hygienicky a spĺňali často vysoké medzinárodné štandardy a smernice, sú samozrejmosťou stroje v hygienickom dizajne, ktoré sa neustále optimalizujú.

Bezzvyškové čistenie strojov a systémov je jedným zo základných predpokladov splnenia hygienických a bezpečnostných požiadaviek na potravinárske a farmaceutické výrobky.

V kurze sú systémy čistenia na mieste. Zabezpečujú definované a časovo optimalizované čistiace procesy s čo najnižšou spotrebou zdrojov ako sú voda, energie a čistiace a dezinfekčné prostriedky. Neustále sa ďalej vyvíjajú, aby sa vyhli predimenzovaným čistiacim procesom a zároveň zaistili maximálnu bezpečnosť.

Inteligentné balenie výrazne prispieva k zníženiu strát potravín. Sleduje vplyvy prostredia, ktorému sú potraviny vystavené, zaznamenáva ich a poskytuje tak priamu informáciu o stave kvality produktu.

Dodatočná bezpečnosť je cieľom kontrolných a inšpekčných opatrení. Vysoko efektívne, počítačom podporované systémy sledovania a trasovania zaisťujú bezproblémové sledovanie produktov v rámci celého hodnotového reťazca, čím zvyšujú transparentnosť. Odhaľujú aj slabé miesta v logistickom reťazci.

Rádiová technológia v reálnom čase poskytuje informácie o presnej polohe a trasách tovaru vrátane akéhokoľvek prerušenia chladiaceho reťazca. To umožňuje efektívnejšie organizovať obchodné cesty a šetriť náklady.

Dominantné krajiny a regióny

Nemeckí výrobcovia strojov na spracovanie a balenie potravín vedú svetový rebríček s podielom na objeme svetového obchodu 21 percent v roku 2021. Priemerný pomer medzi exportom a výrobou tu dosahuje 84 percent. Nemecký export v tejto kategórii vzrástol v roku 2021 o takmer 5 percent na hodnotu 9 miliárd eur.

Medzi exportérmi pre toto odvetvie nasleduje Taliansko s ročným vývozom za 8,9 miliardy eur, čo predstavovalo v predminulom roku medziročný nárast o 8 percent.

S odstupom potom nasledujú Čína, Holandsko, USA, Švajčiarsko, Francúzsko, Japonsko, Španielsko a Kanada. Ich podiely na medzinárodnom zahraničnom obchode sa pohybujú medzi 2 a 10 percentami.

Až 43 percent strojov na spracovanie a balenie potravín dodaných na celom svete smerovalo do Európy. Ďalšími odbytovými regiónmi boli Ázia a Severná Amerika s rovnakým 9-percentným podielom na importoch. Nasledovala Latinská Amerika so 7 percentami, Afrika so 6 percentami, Blízky východ so 4 percentami a Austrália/Oceánia s 2 percentami.

Na májovom veľtrhu Interpack 2023 budú prezentovať svoje inovatívne riešenia vystavovatelia zo všetkých uvedených top dodávateľských krajín, ako aj z množstva ďalších.

VDMA a strojársky priemysel

Nemeckých výrobcov strojných zariadení na výrobu, spracovanie a balenie potravín zastrešuje, spolu s ďalšími výrobcami, Nemecká asociácia výrobcov strojov a zariadení VDMA.

Asociácia zastupuje viac ako 3 500 nemeckých a európskych spoločností strojárskeho priemyslu. Podporuje inovácie, orientáciu na export a stredne veľké podniky.

Strojársky priemysel zamestnáva približne štyri milióny ľudí v Európe, z toho viac ako milión v Nemecku. Zabezpečuje v Európe ročný obrat približne 800 miliárd eur.

S dosahovanou čistou pridanou hodnotou okolo 270 miliárd eur ročne sa na európskom HDP podieľa najvyšším podielom z celého výrobného sektora.

Divízia VDMA Food Processing and Packaging Machinery Association je koncepčným sponzorom Interpacku a podporuje Messe Düsseldorf v otázkach relevantných pre daný trh.

TS VDMA

(Fotografie: Messe Düsseldorf / Constanze Tillmann. Snímky zachytávajú momenty z predchádzajúceho veľtrhu Interpack 2017)

rsz interpack17 bl16375

 

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo