Právnická firma roka 2023

Autor TS apríl 2023 -
Právnická firma roka 2023 Pixabay / Gerd Altmann

Týždenník Trend v spolupráci s portálom Epravo.sk vyhlásili víťazov 11. ročníka hodnotenia advokátskych kancelárií.

Cieľom súťaže je pomôcť lokálnemu trhu v orientácii v kľúčových odboroch práva. Ide o najprestížnejšie a najrelevantnejšie hodnotenie tohto druhu na Slovensku. Slavnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 26. apríla 2023 v Bratislave.

Výsledky

Hlavná cena – Právnická firma roka 2023

Domáca advokátska kancelária – RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Medzinárodná advokátska kancelária – HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária

Osobitné ocenenie:

Pro Bono & CSR – Krivak & Co, s. r. o.

Najlepšie klientske služby – act MPH advocates

Odborné kategórie

Právo obchodných spoločností

Víťaz kategórie: PRK Partners s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • G. Lehnert, s. r. o.  
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.                                                                                

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Hospodárska súťaž

Víťaz kategórie: HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Nedelka Kubáč advokáti s. r. o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANKÝ, s. r. o., advokátska kancelária
 • V4 Legal, s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • Weinhold Legal, s.r.o advokátska kancelária


Reštrukturalizácia a insolvencia

Víťaz kategórie: Kinstellar, s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Böhm & Partners
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • Stentors advokátska kancelária s. r. o.
 • Valko & Volný, s. r. o.


Developerské projekty a nehnuteľnosti

Víťaz kategórie: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária  
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • G. Lehnert, s. r. o.  
 • HALADA advokátska kancelária s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.
 • Stentors advokátska kancelária s. r. o.


Fúzie a akvizície

Víťaz kategórie: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária  
 • Hillbridges, s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Ernst & Young Law s. r. o.
 • G. Lehnert, s. r. o.  
 • Highgate Law & Tax, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.
 • Stentors advokátska kancelária s. r. o.
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária


Bankovníctvo a financie

Víťaz kategórie: SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • Paul Q
 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária  
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • PRK Partners s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Böhm & Partners
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Highgate Law & Tax, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.


Duševné vlastníctvo

Víťaz kategórie: BRICHTA & PARTNERS s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Paul Q
 • G. Lehnert, s. r. o.  
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária  
 • MENKE LEGAL s. r. o.
 • MG LEGAL s. r. o.
 • Vojčík & Partners, s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • Bukovinský & Chlipala, s. r. o.
 • Highgate Law & Tax, s. r. o.
 • MATHISON legal s. r. o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • V4 Legal, s. r. o.


Telekomunikácie, právo informačných technológií

Víťaz kategórie: act MPH advocates

Veľmi odporúčané:

 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária  
 • LEGATE, s. r. o.
 • MATHISON legal s. r. o.
 • MENKE LEGAL s. r. o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.

Odporúčané:

 • BRICHTA & PARTNERS s. r. o.
 • Bukovinský & Chlipala, s. r. o.
 • G. Lehnert, s. r. o.
 • Highgate Law & Tax, s. r. o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.


Pracovné právo

Víťaz kategórie: NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • Accace Legal SK, s. r. o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s. r. o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s. r. o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • G. Lehnert, s. r. o.  
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • LEGATE, s. r. o.
 • NK Law Group, advokátska kancelária, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • Vojčík & Partners, s. r. o.

Verejné obstarávanie

Víťaz kategórie: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária  
 • Krivak & Co, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • MENKE LEGAL s. r. o.
 • PRK Partners s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.

Odporúčané:

 • Böhm & Partners
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • Mičinský & Partners s. r. o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • Paul Q
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária


Sporová agenda

Víťaz kategórie: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • G. Lehnert, s. r. o.  
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária  
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.

Odporúčané:

 • Böhm & Partners
 • IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • Mičinský & Partners s. r. o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • PRK Partners s. r. o.
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária
 • Valko & Volný, s. r. o.


Daňové právo

Víťaz kategórie: Highgate Law & Tax, s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • HALADA advokátska kancelária s. r. o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s. r. o.
 • PRK Partners s. r. o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária
 • V4 Legal, s. r. o.


Trestné právo

Víťaz kategórie: Advokátska kancelária Strémy s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Paul Q
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Energetika a energetické projekty

Víťaz kategórie: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária  
 • Kinstellar, s. r. o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • G. Lehnert, s. r. o.  
 • Hillbridges, s. r. o.
 • L/R/P advokáti, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.
 • Weinhold Legal, s.r.o advokátska kancelária


Compliance

Víťaz kategórie: G. Lehnert, s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.
 • FALATH & PARTNERS
 • Kinstellar, s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • Weinhold Legal, s.r.o advokátska kancelária

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
 • Bukovinský & Chlipala, s. r. o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • Highgate Law & Tax, s. r. o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.


Logistika a dopravné stavby

Víťaz kategórie: SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Mičinský & Partners s. r. o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčané:

 • G. Lehnert, s. r. o.  
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • LEGATE, s. r. o.
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.

Zdravotnícke právo

Víťaz kategórie: HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • G. Lehnert, s. r. o.  
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • PRK Partners s. r. o.
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária
 • Weinhold Legal, s.r.o advokátska kancelária


Právo životného prostredia

Víťaz kategórie: Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária  
 • LEGATE, s. r. o.
 • Paul Q
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária
 • Weinhold Legal, s.r.o advokátska kancelária

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
 • Böhm & Partners
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • G. Lehnert, s. r. o.  
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Zdroj: TS Epravo.sk

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo