V piešťanských kúpeľoch je výstava diel Alfonsa Muchu, mesto sa stalo súčasťou Muchovej cesty

Autor Martin Palkovič máj 2023 -
V piešťanských kúpeľoch je výstava diel Alfonsa Muchu, mesto sa stalo súčasťou Muchovej cesty KOCR Trnavský kraj

Kúpeľné mesto na Považí je prvým miestom mimo Českej republiky, ktoré vstúpilo do projektu pripomínajúceho slávneho umelca.

Otvorením výstavy Kvetinové svety a podpisom memoranda o spolupráci sa na Kúpeľnom ostrove sa začala prezentácia diela a odkazu Alfonsa Muchu. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Trnavský samosprávny kraj a Mesto Piešťany sa pripojili k medzinárodnému projektu Muchova cesta, ktorej iniciátorom je Nadácia Mucha.

Piešťany sa stali prvým miestom mimo Českej republiky, ktoré je súčasťou Muchovej cesty. Do tunajších kúpeľov sa svetoznámy umelec opakovane vracal. Z vďačnosti v hoteli Thermia Palace zanechal svoju jedinú veľkú olejomaľbu so slovenským námetom.

Séria výstav

Okrem reprodukcie známeho obrazu Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia (1932) môžu návštevníci výstavy Kvetinové svety od mája až do októbra obdivovať aj jeho ďalšie diela. Celkovo sa na výstavách predstavuje 118 umeleckých diel Alfonsa Muchu.

Kurátorka Tomoko Sato, autorka veľkých výstav a projektov Nadácie Mucha po celom svete, sa zamerala na jednu z najcharakteristickejších zložiek Muchovho grafického štýlu, ktorý sa stal synonymom pre secesiu v Paríži v období Belle époque.

Minulý rok sa v Ivančiciach, Hrušovanoch nad Jevišovkou a Moravskom Krumlove konala séria výstav Nadčasový Mucha: Spojenie svetov, ktorá mapovala znovuzrodenie záujmu o Alfonsa Muchu od 60. rokov 20. storočia, keď sa jeho zabudnuté diela stali opäť populárnymi v západnej Európe a v USA. V roku 2023 sú tieto tri miesta spolu s Piešťanmi dejiskami série výstav Kvetinové svety.

rsz mucha

Mucha patrí do Piešťan

„Svetoznámy umelec sa spolu so svojou rodinou do Piešťan vracal opakovane a rád. Z vďačnosti za uzdravujúcu silu piešťanských kúpeľných prameňov daroval hotelu Thermia Palace olejomaľbu, ktorú vytvoril v Nice,“ pripomenul Peter Bednarčík, generálny riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.

„Diela Alfonsa Muchu do Piešťan nepochybne patria, preto nás teší, že milovníci výtvarného umenia ich môžu obdivovať práve na Kúpeľnom ostrove, kde sa ich autor cítil dobre a kde zároveň čerpal aj inšpiraciu pre veľkolepé dielo Slovanská epopej,“ dodal.

„Nadácia Mucha je veľmi šťastná, že môže so svojimi partnermi v projekte Muchova cesta predstaviť príbeh mladého chlapca z Ivančíc, ktorý ovplyvnil svetové dejiny umenia. Príbeh chlapca z Moravy, ale tiež Európana a svetoobčana,“ povedal Marcus Mucha, pravnuk Alfonsa Muchu.

Podpora od kraja

Vznik výstavy Kvetinové svety v rámci Schémy pomoci finančne podporila Krajská inovačná a rozvojová agentúra – KIRA i Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. S propagáciou výstavy pomáha Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj.

„S dôrazom na ďalší rozvoj obľúbenej destinácie sa pripájame k projektu Muchova cesta, ktorého súčasťou sú už naši partneri z južnej Moravy. Odkaz a dielo Alfonsa Muchu má potenciál prilákať do Piešťan množstvo milovníkov výtvarného umenia a obohatiť kultúrny život v kúpeľnom meste,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Za Trnavský samosprávny kraj podpísal jeho župan pripojenie k memorandu o vzájomnej spolupráci pri projekte Muchova cesta.

Kúpele pomohli Muchovej dcére

V Piešťanoch je výstava obohatená o špeciálnu časť venovanú Muchovmu vzťahu k tomuto medzinárodne známemu kúpeľnému mestu na začiatku 30. rokov 20. storočia.

Kurátor výstavy Vladimír Krupa zo župného Balneologického múzea Imricha Wintera predstavil výber vzácnych archívnych dokumentov a fotografií A. Muchu a jeho rodiny.

K tomu sa pridáva reprodukcia Muchovho obrazu Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia (1932), jedinej veľkej olejomaľby na slovenský námet, ktorú Alfons Mucha vytvoril počas pobytu rodiny v Nice. Obraz bol poďakovaním piešťanským kúpeľom za uzdravenie jeho dcéry Jaroslavy.

Umelcov vizuálny jazyk

Mucha, tvorca plagátov v Paríži fin-de-siècle, vytvoril inovatívny grafický štýl, ktorý sa stal známy ako „le style Mucha“. Išlo o kompozičný vzorec, v ktorom vyniká pôvabná žena harmonicky naaranžovaná s kvetmi a ďalšími prírodnými motívmi, často umiestnenými v architektonickom rámci.

Muchov štýl, ktorý primárne vznikol pre reklamné plagáty, sa vyvinul ako vizuálny jazyk na komunikáciu so širšou verejnosťou. Mucha neskôr napísal: „Vonkajšia forma je jazyk [...] Kompozícia je reč“.

V Muchovej kompozícii je teda žena nositeľkou umelcovho posolstva, zatiaľ čo kvety a iné prírodné motívy majú byť „slovami“, ktoré má čítať publikum. Výstavy zamerané na Muchovo používanie kvetinových motívov skúmajú Muchove kvetinové svety a ich posolstvá.

Fotografická dokumentácia

Na ilustráciu kontextu používania rastlinných motívov v secesii sú všetky výstavy na Muchovej ceste doplnené fotografiami fasád secesných budov na Morave a Slovensku od profesora Petra Schuberta (narodený v roku 1949 vo Viedni), člena Wiener Künstlerhaus.

Profesor Schubert vytvára prostredníctvom fotografií fasád secesných domov „umelecký dokument“. Nepravidelné okraje snímok predstavujú detaily „vytrhnuté z fasád“ a zodpovedajú fotografickej praxi okolo roku 1900.

O Muchovej ceste a výstavách

Projekt Muchovej cesty iniciovala Nadácia Mucha a formálne ho potvrdila Memorandom o spolupráci pri prezentácii odkazu a diela Alfonsa Muchu. Projekt spája miesta významne spojené so životom umelca. Vznikol pri príležitosti návratu Slovanskej epopeje do Moravského Krumlova v septembri 2021. Ambíciou projektu je širšie zapojenie miest spojených so životom a dielom Alfonsa Muchu po celom svete.

Kurátorkou výstav je Tomoko Sato, autorka všetkých veľkých výstav a projektov Nadácie Mucha za posledných 30 rokov nielen v Českej republike, ale aj vo svete. Podľa názoru rodiny Johna Muchu ide o najvýznamnejšieho znalca života a diela Alfonsa Muchu na svete. Tomoko vyštudovala Manchesterskú univerzitu a pôsobí v anglickom Cambridge.

O nadácii

Nadácia Mucha je nezávislá obecne prospešná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorú v roku 1992 založili vnuk maliara John Mucha a nevesta Alfonsa Muchu Geraldine Thomson Mucha.

Cieľom Muchovej nadácie je chrániť a uchovávať rodinnú zbierku, ktorá je najväčšou a najobsiahlejšou zbierkou diel Alfonsa Muchu na svete, a propagovať dielo Alfonsa Muchu.

V priebehu rokov usporiadala Nadácia Mucha viac ako 50 výstav po celom svete, na ktorých sa nielen s dielom Alfonsa Muchu, ale aj s českou kultúrou zoznámilo viac ako 6 500 000 návštevníkov.

Nadácia Mucha je medzinárodne uznávanou autoritou v oblasti života a diela Alfonsa Muchu. Predsedom správnej rady nadácie je John Mucha, výkonným riaditeľom je Johnov syn Marcus Mucha.

Martin Palkovič, KOCR Trnavský kraj

Mucha memorandum Piešťany rszMemorandum o Muchovej ceste v Piešťanoch podpísali: Marcus Mucha, výkonný riaditeľ Nadácie Mucha, Peter Jančovič, primátor Piešťan, Peter Bednarčík, generálny riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja, a Pavol Kalman, predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.

Účastníci projektu Muchova cesta

Nadácia Mucha
Juhomoravský kraj
obec Ivančice
mesto Moravský Krumlov
mesto Mikulov
obec Hrušovany nad Jevišovkou
obec Doubravice nad Svitavou

V roku 2023 sa pridali:
mesto Piešťany
Trnavský samosprávny kraj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Organizátori a partneri výstavy Kvetinové svety

Nadácia Mucha
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.
Trnavský samosprávny kraj
Mesto Piešťany
Balneologické múzeum Ľudovíta Wintera
Krajská inovačná a rozvojová agentúra
Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj
Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany
Slovakia Travel
Respect
Classic coffee
Mitsubishi Electric Slovakia
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (finančná podpora)

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo