Trh stavebných prác tento rok bude v poklese -1,3 %, oživenie o +2,2 % čakajú projektové firmy

Autor Petr Ondrášek máj 2023 -
Trh stavebných prác tento rok bude v poklese -1,3 %, oživenie o +2,2 % čakajú projektové firmy Pixabay / Jürgen Rübig

Dopyt v odvetví výrazne ovplyvňujú celkové ekonomické podmienky. V čase čiastočnej recesie sú investície do stavieb a renovácií znížené.

Trh stavebných prác tento rok klesne o 1,3 %. Stavebné spoločnosti venujúce sa pozemnej výstavbe očakávajú väčší prepad trhu. Kapacity stavebných spoločností sú vyťažené na 85 %.

Stavebné spoločnosti majú v priemere zazmluvnené zákazky na 8 mesiacov dopredu. Vyššie tržby očakávajú stavebné firmy až v roku 2024. Spoločnosti, ktoré dodávajú projekty pre sektor stavebníctva, očakávajú rast svojich tržieb o 3,5 % v tomto roku. Tieto údaje vyplývajú z Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H1/2023 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research.

Projektové firmy majú aktuálne zazmluvnené zákazky na 6 mesiacov dopredu a ich kapacity sú aktuálne vyťažené na 81 %. Vyššie tržby očakávajú firmy venujúce sa prevažne inžinierskej projektovej činnosti.

Ekonomické podmienky naďalej výrazne ovplyvňujú dopyt po stavebnej práci. V dobe, kedy sa recesia objavila v niektorých odboroch hospodárstva, sú investície do stavieb a renovácií znížené, čo vedie k poklesu trhu stavebných prác. V tomto roku očakávajú stavebné spoločnosti pokles trhu o 1,3 %.

V nasledujúcom roku sa očakáva, že sa na Slovensku prejaví vyšší výkon ekonomiky a stavebné spoločnosti už počítajú s mierne optimistickejšou situáciou, keď predikujú rast trhu o 2,3 %. Vývoj však zostáva závislý na vonkajších politicko-ekonomických vplyvoch.

CEEC Graf 01

Rozdiely v segmentoch

Menej zákaziek na stavebnom trhu očakávajú stavebné spoločnosti venujúce sa prevažne pozemnému staviteľstvu, ktoré pre tento rok očakávajú prepad trhu stavebných prác až o 1,8 % a pre nasledujúci rok, naopak, očakávajú priaznivejšie podmienky v segmente s rastom trhu o 1,9 %.

Inžinierske staviteľstvo je závislé predovšetkým na verejných zákazkách. Investície štátu do dopravnej infraštruktúry sektora veľmi pomáhajú, vďaka čomu dokáže lepšie predikovať situáciu a očakáva pre tento rok stagnáciu. Pre nasledujúci rok je avšak optimistickejšie a očakáva rast trhu až o 3,5 %.

V posledných rokoch sa riaditelia v slovenskom stavebníctve často obávali skôr prepadu. V roku 2023 očakávam relatívne stabilnejšiu situáciu s výraznejšou stagnáciou v oblasti rezidenčnej výstavby, pretože sa tento rok dokončuje veľa projektov z minulých rokov. V predikciách do budúcich rokov bude veľa záležať na ďalších investíciách do potrebnej strategickej dopravnej a energetickej infraštruktúry štátu a rozvoju naštartovaných projektov podpory bytovej politiky,“ hovorí Michal Vacek, výkonný riaditeľ CEEC Research.

Trh projektových prác porastie

Trh projektových prác a vývoj na ňom predznamenáva vývoj v stavebníctve. Z odpovedí riaditeľov projektových spoločností je zjavné, že projektových zákaziek na trhu pribúda, a teda v budúcich rokoch úmerne tomu pribudne stavebných zákaziek. Pre tento rok očakávajú riaditelia projektových spoločností rast trhu o 2,2 % a v roku 2024 ďalší rast dokonca o 3,2 %. Tento vývoj teda môže znamenať rýchle zotavenie tiež v stavebníctve, na čo poukazuje vnímanie riaditeľov stavebných spoločností, ktorí pre budúci rok počítajú zhodne s rastom trhu.

Vývoj projektových prác v roku 2023 zaznamenáva výrazný rast. Je zrejmá určitá konjunktúra po rokoch v čase covidu, kedy sme mali viacej projektov zastavených alebo úplne zrušených,“ hovorí Ján Majerský, generálny riaditeľ spoločnosti Proma.

Firmy zaoberajúce sa pozemnou projekciou očakávajú rast trhu o 2,4 % a firmy venujúce sa prevažne projekcii inžinierskych stavieb očakávajú rast trhu o 1,9 %.

CEEC Graf 04

V roku 2024 ale majú výraznejšie vyššie očakávania projektanti inžinierskych stavieb. Tí očakávajú rast trhu o 4,4 %. To môže byť dobrou správou pre stavebné spoločnosti venujúce sa výstavbe ciest a diaľnic, pretože je pravdepodobné, že budú v roku 2024 a 2025 zadávané prevažne tieto zákazky.

Petr Ondrášek, CEEC Research

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo