Európska únia zintenzívňuje boj proti antimikrobiálnej rezistencii

Autor Stefan de Keersmaecker, Célia Dejond jún 2023
Európska únia zintenzívňuje boj proti antimikrobiálnej rezistencii Pixabay

Rada Európskej únie prijala návrh Európskej komisie posilniť opatrenia proti AMR.

Komisia víta, že Rada EÚ prijala jej návrh posilniť opatrenia EÚ zamerané na boj proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR).

Odporúčanie o boji proti AMR, ktoré bolo 26. apríla oznámené spolu s revíziou právnych predpisov v oblasti liekov vykonanou Komisiou, pomáha bojovať proti AMR v oblasti zdravia ľudí, zdravia zvierat a životného prostredia na základe prístupu „jedno zdravie“.

Odporúčanie sa zameriava na:

  • prevenciu a kontrolu infekcií,
  • dohľad a monitorovanie,
  • inovácie a dostupnosť účinných antimikrobiálnych látok,
  • obozretné používanie,
  • spoluprácu medzi členskými štátmi, ako aj na spoluprácu na globálnej úrovni.

Ciele pre EU a členské štáty

Na rok 2030 bolo stanovených niekoľko cieľov EÚ, ktoré boli vypracované spolu s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC):

  • znížiť celkovú spotrebu antibiotík u ľudí o 20 %,
  • zabezpečiť, aby antibiotiká boli účinné minimálne pri 65 % celkovej spotreby u ľudí (užívanie správnych antibiotík),
  • znížiť výskyt infekcií spojených s troma kľúčovými baktériami rezistentnými voči antibiotikám. Tento cieľ sa bude uplatňovať najmä v prípade nemocníc.

Tieto odporúčané ciele pre EÚ, ktoré sú premietnuté aj do vnútroštátnych kontextov, pomôžu bojovať proti AMR s ohľadom na národné špecifiká a bez toho, aby došlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti pacientov.

Takisto umožnia v nastávajúcich rokoch lepšie monitorovať infekcie a spotrebu antibiotík a náležite prispôsobiť tvorbu politík.

V tomto odporúčaní sa potvrdzuje aj vedúca úloha EÚ v boji proti AMR a apeluje sa na Komisiu a členské štáty, aby zahrnuli AMR do protipandemickej dohody, ktorá je momentálne predmetom rokovaní. Tiež sa v ňom vyzýva, aby bol boj proti AMR medzi prioritami programu G7 a G20.

Súvislosti

Antimikrobiálne látky sú kľúčové lieky. Ich nadmerné a nesprávne užívanie však v priebehu rokov viedlo k zvýšeniu antimikrobiálnej rezistencie. To znamená, že antimikrobiálne látky strácajú účinnosť a liečba infekcií sa tak stáva zložitejšou, dokonca až nemožnou.

Komisia preto v apríli zahrnula do farmaceutického balíka aj návrh odporúčania Rady, ktoré obsahuje doplňujúce opatrenia. Cieľom revízie právnych predpisov EÚ v oblasti liekov je jasne podporiť vývoj nových inovatívnych antimikrobiálnych látok a zároveň zaručiť ich obozretné používanie a menší vplyv na životné prostredie.

Silná podpora navrhnutých krokov

„Vítam prijatie nášho návrhu na posilnenie opatrení zameraných na boj proti antimikrobiálnej rezistencii Radou, ku ktorému došlo v rekordne krátkom čase. Je to jasný dôkaz odhodlania na úrovni EÚ bojovať proti AMR s najvyššou naliehavosťou,“ povedala komisárka EÚ pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová.

Tento krok má podľa nej kľúčový význam pre silnú európsku zdravotnú úniu, ktorá chráni svojich občanov.

„V tejto chvíli máme stanovené jasné ciele na boj proti závažnému ohrozeniu zdravia, ktoré sa v EÚ každoročne podpíše pod stratu 35 000 životov. Chcela by som poďakovať švédskemu predsedníctvu za jeho úsilie a pozornosť, ktorú venovalo tejto dôležitej problematike,“ uzavrela komisárka.

Stefan de Keersmaecker, Célia Dejond

Európska komisia

 

Ďalšie informácie

Odporúčanie Rady o antimikrobiálnej rezistencii

Otázky a odpovede k antimikrobiálnej rezistencii (europa.eu)

Prehľad – Boj proti antimikrobiálnej rezistencii

Opatrenia EÚ v oblasti antimikrobiálnej rezistencie

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo