Aktíva slovenských realitných fondov prekonali hranicu 2,5 miliardy eur

Autor Eva Sadovská júl 2023 -
Aktíva slovenských realitných fondov prekonali hranicu 2,5 miliardy eur Pixabay / Frauke Riether

Prostredníctvom realitných fondov investori vlastnia podiely najmä v priemyselných a logistických parkoch, administratívnych budovách či v nákupných centrách.

Podľa Národnej banky Slovenska k 31. marcu 2023 predstavovala celková finančná hodnota aktív všetkých investičných podielových fondov 9 257,5 mil. eur. Na medziročnej báze bol zaznamenaný pokles objemu o 2,3 %, a to najmä z dôvodu poklesu aktív zmiešaných a dlhopisových fondov. Oproti predchádzajúcemu kvartálu však ich objem zaznamenal už opätovný nárast, a to o 1,5 % – najmä z dôvodu nárastu objemu aktív akciových a realitných fondov.

Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali k 31. marcu 2023 naďalej zmiešané fondy s podielom 43,6 %. Nasledované boli realitnými fondami s podielom 27,1 % a akciovými fondmi s podielom 17,4 %. Dlhopisové fondy sa podieľali na celkových aktívach podielom 11,7 %. Ostatné fondy vykázali ku koncu roka 2022 podiel 0,2 %.

Podľa najaktuálnejších údajov NBS bola k 31. marcu 2023 finančná hodnota aktív realitných fondov 2 506,3 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka prišlo k nárastu o 14,0 %, oproti koncu predchádzajúceho kvartálu o 3,9 %.

Wood realitné fondy graf2

Výsledky realitných fondov v Česku

V našom pravidelnom prehľade venujeme pozornosť aj kvartálnemu vývoju realitných fondov v ČR. Mnoho investorov zo Slovenska totiž vyhľadáva investičné príležitosti aj tam – realitné fondy retailových i kvalifikovaných investorov nevynímajúc.

V Českej republike patria realitné fondy medzi preferované investičné nástroje investorov. K 31. marcu 2023 boli aktíva realitných fondov v ČR na úrovni 216,7 mld. Kč (9 224,3 mil. eur) a ich podiel na celkových aktívach podielových fondov predstavoval 20,6 %. Medziročne došlo k nárastu objemu aktív o 13,0 %, oproti predchádzajúcemu kvartálu bol zaznamenaný nárast o 5,8 %. Vyplynulo to z aktuálnych údajov Českej národnej banky.

Ako sa darí realitným fondom držať krok s infláciou?

Počas roka 2022 ceny tovarov a služieb prudko vzrástli a inflácia na Slovensku dosiahla priemernú úroveň 12,8 %. V aktuálnom roku sa očakáva postupné spomalenie tempa zdražovania a priemerná úroveň inflácie by mohla dosiahnuť 10 – 11 %.

V dlhodobom horizonte sa výnosy realitných fondov nachádzajú nad úrovňou inflácie. Kým napríklad od začiatku roka 2017 do konca roka 2021 (za 5 rokov) ceny tovarov a služieb vzrástli o vyše 15 %, kumulovaný výnos realitných fondov dosiahol takmer 20 %. Vyplynulo to z indexu slovenského investora (ISI100). Ten je tvorený stovkou najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS).

Vojnová agresia na Ukrajine počas roka 2022 ovplyvnila vývoj na finančných trhoch. Výnosnosť väčšiny typov podielových fondov od začiatku roka 2022 do 31. marca 2023 poklesla. Realitné fondy však naďalej zhodnocovali, a to o 5,3 %, čo vyplynulo z už spomínaného indexu slovenského investora.

Aj tieto dáta podporujú názory odborníkov na investovanie, podľa ktorých sa realitné fondy z dlhodobého hľadiska považujú za vhodný nástroj ochrany pred infláciou, resp. za tzv. investičnú kotvu portfólia.

Podľa bonity a skúseností investora sú fondy určené pre retailových alebo kvalifikovaných investorov. V prípade fondov kvalifikovaných investorov majú ich správcovia viac flexibility, čo im umožňuje dosahovať vyššie výnosy. Niektoré realitné fondy kvalifikovaných investorov preto dosahujú výnosy viac ako 8 % ročne.

Eva Sadovská, analytička Wood & Company

 

Realitné fondy

Patria do skupiny podielových fondov, ktoré sú nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Investovanie do takýchto fondov prebieha prostredníctvom správcovských spoločností.

Investori si cez realitné fondy kupujú podiely v rezidenčných nehnuteľnostiach, administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických a priemyselných parkoch a stávajú sa tak ich spoluvlastníkmi.

Od investora sa vyžaduje kapitál, o správu nehnuteľnosti sa postará správcovská spoločnosť. Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi z nájmov a nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti a je zároveň alternatívou voči časovo a administratívne náročnejšiemu investovaniu do kúpy tzv. investičného bytu.

Národná banka Slovenska rozdeľuje podielové fondy podľa investičnej stratégie na dlhopisové, akciové, zmiešané, realitné a ostatné.

 

 

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo