Systém myKN od Kuehne+Nagel sleduje pohyb kontajnerov v reálnom čase

Autor TS júl 2023 -
Systém myKN od Kuehne+Nagel sleduje pohyb kontajnerov v reálnom čase Unsplash / Ian Taylor

Sledovanie kontajnerov po celej trase je dnes pri riadení dodávateľského reťazca nevyhnutnosťou.

Problémy v posledných rokoch spôsobovalo opakované preťaženie, prerušovanie a obmedzovanie prepravných kapacít. To podčiarklo potrebu nepretržite sledovať pohyb kontajnerov.

Nové rozhranie Container Dashboard v online platforme myKN spoločnosti Kuehne+Nagel čerpá údaje z cloudového riešenia geosystému, aby zákazníci spoločnosti mohli sledovať všetky svoje kontajnery v reálnom čase.

Okrem toho, nástroj znižuje potrebu ľudskej práce pri identifikácii míľnikov a aktuálnych odchýlok od plánovaného harmonogramu prepravy. Nielenže zvyšuje presnosť a produktivitu odstránením „bielych miest“ v rámci celého dodávateľského reťazca, ale umožňuje zároveň včas realizovať preventívne opatrenia.

Vysoká transparentnosť

Rozhranie Container Dashboard zahŕňa napríklad upozornenia na „míľniky“, ako sú nalodenie a odchod nákladu, preprava pred nalodením, samotná preprava loďou, zdržanie či zadržanie nákladu a tiež všetky prekládky. Zásadne tak zlepšuje transparentnosť prepravy od odosielateľa k prijímateľovi (Door-to-Door, D2D).

Nové používateľské rozhranie obsahuje záznam tokov kontajnerov a časy, počas ktorých kontajnery neboli v pohybe. Odchýlky od pôvodného plánu prepravy sú potom ľahko viditeľné.

Dlhodobé analýzy umožňujú zákazníkom reorganizovať trasy, na ktorých náklad opakovane meškal.

Základom služby je geosystém, ktorý v reálnom čase zhromažďuje údaje. Čerpá z telemetrie a viacerých interných a externých zdrojov dát z odvetvia, ako sú údaje o dopravcovi, informácie o termináloch, prístavoch, mapy trás a monitoring plavidiel. Cieľom je zvýšiť presnosť odhadovaného času príchodu do cieľovej destinácie.

Reakcie na odchýlky

Bývalý člen predstavenstva Kuehne+Nagel International AG Otto Schacht, ktorý bol donedávna zodpovedný za námornú logistiku, uviedol: „Na splnenie požiadaviek dnešných trhov musí transparentnosť prepravy umožniť logistickým operátorom odhaliť odchýlky v reálnom čase a prijať preventívne opatrenia ešte pred vznikom omeškania alebo prerušenia prepravy.“

Rozhranie Container Dashboard podľa neho poskytuje zákazníkom výhodu v manažmente odchýlok. „S podporou globálnej siete spoločnosti Kuehne+Nagel, ktorá ponúka širokú škálu alternatívnych možností prepravy, môžu naše tímy odborníkov rýchlejšie reagovať. V prípade odchýlok od trasy alebo výrazného meškania vedia prepravu včas preplánovať,“ priblížil O. Schacht.

O Kuehne+Nage

S viac ako 79 000 zamestnancami na takmer 1 300 miestach asi v 100 krajinách je skupina Kuehne+Nagel so sídlom vo Švajčiarsku jedným z popredných svetových poskytovateľov logistiky. Skupina je svetovou jednotkou v leteckej a námornej logistike a má silné postavenie na trhu v cestnej a kontraktnej logistike.

Kuehne+Nagel je logistickým partnerom asi 400 000 zákazníkov po celom svete. Pomocou svojej globálnej siete, logistických znalostí a poznatkov založených na údajoch poskytuje komplexné riešenia dodávateľského reťazca pre globálne spoločnosti a odvetvia.

Ako člen Science Based Target Initiative (SBTi) sa spoločnosť zaviazala k udržateľnej logistike znižovaním vlastnej environmentálnej stopy a podporovaním svojich zákazníkov pri voľbe nízkouhlíkových logistických riešení.

TS

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo