Hodnota aktív spravovaných slovenskou spoločnosťou IAD Investments prekročila dve miliardy eur

Autor OTS júl 2023 -

Najobľúbenejším z portfólia je Prvý realitný fond s čistou hodnotou majetku prevyšujúcou 400 miliónov. Vlastní prestížne objekty v Bratislave, Trenčíne či Varšave.

Najstaršia slovenská správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., pôsobí na slovenskom kapitálovom roku už 32 rokov. Hodnota aktív, ktoré spravuje, presiahla hranicu miliardy eur v roku 2019. Prekročenie dvojmiliardovej hranice prišlo len o štyri roky neskôr.

Nárast objemu aktív v správe prišiel prostredníctvom rastu vkladov investorov a klientov, kúpou nových nehnuteľností a realitných projektov do majetku spravovaných fondov, výnosov spravovaných fondov, ako aj započítania hodnoty spravovaného majetku v spoločnostiach s účasťou IAD Investments.

Ponuka fondov aj individuálny prístup

IAD Investments, správ. spol., a. s., aktuálne spravuje 16 vlastných podielových fondov s rôznymi investičnými stratégiami, z toho 12 štandardných, medzi ktoré patrí aj najstarší podielový fond na Slovensku 1. PF Slnko. Do portfólia patria aj dva špeciálne fondy nehnuteľností a dva špeciálne fondy kvalifikovaných investorov.

Okrem toho ponúka klientom aj sporiace programy a individuálnu správu aktív. Sporiace programy investujú do predvolených investičných stratégií tvorených buď z vlastných fondov alebo z ETF fondov tretích strán a sú určené pre každého, kto si chce sporiť napr. na dôchodok, kvalitnejšie vzdelanie pre svoje deti alebo si chce zabezpečiť finančnú rezervu do budúcnosti.

Realitný fond

Investormi najobľúbenejším fondom z portfólia IAD Investments je Prvý realitný fond, ktorý už od roku 2006 ponúka svojim investorom stabilné výnosy bez výraznejších výkyvov a aj nehnuteľnosti v jeho portfóliu prispievajú k miliardovej hodnote aktív. Čistá hodnota jeho majetku k 30. 6. 2023 bola 427 073 704 eur.

Je to najstarší slovenský podielový fond zameraný na investície do nehnuteľností a spravuje aktíva, ktoré majú schopnosť uchovať si hodnotu a dosahovať výnos aj v turbulentnom období, keď dosiahol za rok 2022 zhodnotenie 5,64 %.

„Pravidelne upravovaná skladba portfólia spolu s aktívnym prístupom pri riadení nájomných vzťahov a hotovostných tokov nám umožňuje aj naďalej prinášať stabilný výnos plynúci z nehnuteľností v portfóliu realitných spoločností Prvého realitného fondu.“ uviedol Vladimír Bolek, člen predstavenstva a portfólio manažér Prvého realitného fondu.

Portfólio od Bratislavy po Varšavu

Geograficky diverzifikované portfólio nehnuteľností realitných spoločností Prvého realitného fondu sa skladá z rôznych typov nehnuteľností, akými sú administratívne budovy v Bratislave – Twin City A, Steinerka Business Centrum, administratívna budova D48 v poľskej Varšave či logistické parky na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku.

Do portfólia tiež patria obchodné centrum Laugaricio v Trenčíne či fotovoltaické elektrárne na juhu Slovenska.

Najnovším prírastkom je kancelárska budova Pribinova 19, ktorá je súčasťou nábrežnej štvrte Eurovea City v Bratislave. Je to technologicky vyspelá administratívno-obchodná budova najnovšej generácie so zeleným parkom s fontánou, lavičkami, detskými ihriskami a zónou pre psičkárov.

Spoločnosť IAD Investments je súčasťou investičnej skupiny Pro Partners Holding, a. s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real estate a financií v krajinách strednej a východnej Európy.

OTS

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo