Európa na muške: Ako Čína získava talenty a využíva intelektuálne vlastníctvo európskych polovodičových spoločností

Autor Dan Palumbo júl 2023 -
Európa na muške: Ako Čína získava talenty a využíva intelektuálne vlastníctvo európskych polovodičových spoločností Pixabay / Gerd Altmann

Už dve desaťročia fungujú v Európe centrá, ktoré vykonávajú nábor tisícov odborníkov z popredných technologických spoločností na prácu do Číny, ktorej pomáhajú napredovať v polovodičovom odvetví.

Spoločnosť Strider Technologies, Inc., ktorá pôsobí v oblasti ochrany duševného vlastníctva, zverejnila novú správu, v ktorej podrobne opisuje nábor popredných vedcov, technikov a manažérov z európskych spoločností na podporu domáceho vývoja moderných polovodičov v Číne. Tieto aktivity sú súčasťou strategickej iniciatívy Čínskej ľudovej republiky s cieľom modernizovať jej armádu a urobiť ju svetovým technologickým lídrom.

„ČĽR sa neúnavne a systematicky usiluje o získanie moderných technológií a know-how potrebných na naplnenie svojich vojenských a hospodárskych ambícií,“ uviedol Greg Levesque, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Strider.

„Naše údaje dokazujú, že európske technologické spoločnosti, najmä polovodičové firmy, sú a budú aj naďalej v hľadáčiku geopolitického boja o intelektuálne vlastníctvo a talenty. Európske vlády a polovodičové spoločnosti sú schopné čeliť tejto výzve, ale musia urobiť viac na ochranu svojich talentov a priemyselnej konkurencieschopnosti v súvislosti s opätovným vznikom konkurencie veľkých mocností,“ dodal.

Čínske inštitúcie v Európe

Správa spoločnosti Strider zdôrazňuje úlohu oddelenia Jednotného frontu Ústredného výboru Komunistickej strany Číny pri vyhľadávaní a nábore talentov na celom svete s cieľom podporiť čínske priemyselné stratégie. Toto úsilie sa nazýva „stratégia ČĽR ako veľmoci talentov“ (Talent Superpower Strategy).

Pri zameraní sa na európske polovodičové technológie a talenty zohrávajú ústrednú úlohu dve organizácie podporované Jednotným frontom: Federácia čínskych profesných asociácií v Európe (FCPAE) a jedna z jej dcérskych organizácií, Európsko-čínske profesné fórum pre mikroelektroniku (European Chinese Microelectronics Professional Forum) nazývané aj IC-Forum.

Globálny spravodajský tím spoločnosti Strider odhalil systematické úsilie Jednotného frontu prostredníctvom organizácií FCPAE a IC-Forum zamerať sa na európsky technologický priemysel, pričom sa spolieha na tri základné metódy, ktorými sú:

  • nábor medzinárodných talentov,
  • rozširovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu,
  • akvizícia popredných globálnych spoločností.

1. Nábor medzinárodných talentov

Z údajov o globálnom toku talentov spoločnosti Strider vyplýva, že za posledných 20 rokov viac ako 30 000 jednotlivcov opustilo špičkové európske technologické spoločnosti vrátane popredných polovodičových firiem a prešlo do spoločností s ústredím v ČĽR.

Aktéri hospodárskej politiky ČĽR využívajú vládou podporované programy pre talenty, zahraničné združenia absolventov a priemyselné podujatia na podporu presídlenia zahraničných expertov.

IC-Forum je najlepším príkladom tohto programu na nábor talentov. V čase svojho najväčšieho rozmachu mala organizácia IC-Forum takmer 200 členov. Do roku 2019 sa 101 členov vrátilo do ČĽR, kde bolo viac ako 15 percent zaradených do programu Thousand Talents Program (TTP), jednej z elitných iniciatív ČĽR na nábor talentov.

2. Rozširovanie medzinárodnej spolupráce vo výskume

Z celosvetovo publikovaných údajov spoločnosti Strider vyplýva, že za posledných 20 rokov došlo k viac ako 3 000 prípadom spolupráce medzi poprednými európskymi polovodičovými spoločnosťami a organizáciami v ČĽR vrátane tých, ktoré sú spojené s vládou a armádou ČĽR.

Medzinárodná spolupráca umožňuje vládnym organizáciám ČĽR budovať vzťahy so zahraničnými odborníkmi a umožniť ich cestu do Číny na technické výmeny a nábor do talentových programov.

3. Akvizícia popredných globálnych spoločností

Vláda ČĽR financuje aj akvizície popredných svetových technologických spoločností. Z údajov o globálnych investíciách spoločnosti Strider vyplýva, že za posledných 20 rokov investovali organizácie z ČĽR vrátane niekoľkých štátnych podnikov vo viac ako 200 prípadoch do európskych polovodičových spoločností.

Dan Palumbo, VRGE

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo