Oživenie po pandémii mení hodnoty v odvetví voľného času a zábavy

Autor TS august 2023 -
Oživenie po pandémii mení hodnoty v odvetví voľného času a zábavy TMR / Marek Hajkovský

Zákazník v centre pozornosti, prítomnosť technológií a zníženie vplyvov na životné prostredie – aj to je nová tvár segmentu, ktorý prechádza znovuzrodením po období lockdownov.

V súčasnom konkurenčnom prostredí je pre úspech nevyhnutné pochopenie zákazníckych trendov. A to najmä v odvetví, ktoré patrilo k tým najviac postihnutým pandémiou covidu-19. Ľudia prestali cestovať, chodiť za jedlom a zábavou do verejných priestorov, čo najviac zasiahlo práve poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu, turizmu, hotelov, reštaurácií, ale aj kultúry a zážitkov.

Odvetvie sa však odvtedy rýchlo postavilo na nohy a ukázalo svoju odolnosť. Na to, ako zmenili sektor voľnočasových aktivít v post-covidovej ére inovácie a správanie zákazníkov, ale aj aké sú vyhliadky a výzvy na trhu, sa pozreli experti v správe Global Leisure Perspectives 2023 vydanej spoločnosťou KPMG.

Meniaci sa svet

Aj keď sú časy stále ťažké v dôsledku hospodárskeho poklesu, túžba ľudí, ktorí majú ešte v čerstvej pamäti lockdownové opatrenia, ísť von, stretávať sa a socializovať je stále veľká. Ceny hotelových izieb a ich obsadenosť sa zvyšujú. Celosvetový cestovný ruch sa zotavuje.

„Pandémia zmenila hodnoty ľudí. To, na čo sme boli zvyknutí pred covidom-19, je úplne odlišné od toho, čo zažívame. Všetky segmenty v rámci voľného času a zábavy sa stále viac zameriavajú na personalizáciu založenú na analýze spotrebiteľského správania. Cieľom je sprostredkovať zážitok, ktorý pomôže zvýšiť lojalitu a udržať si náskok pred konkurenciou,“ vysvetľuje Ľuboš Vančo, partner KPMG na Slovensku.

Inovácie a opätovné objavovanie transformujú tento sektor vo viacerých smeroch. Tie definujú:

Vyššie mzdy a flexibilnejší pracovný čas, aby zamestnávatelia prilákali a udržali si zamestnancov a umožnili im lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Cielené marketingové kampane pomáhajú meniť imidž odvetvia s cieľom prilákať nové talenty a upozorniť na dobré pracovné podmienky.

Lepšie využívanie vonkajších priestorov vrátane terás a strešných priestorov umožňuje ľuďom tráviť čas vonku po celý rok a vychutnať si jedlo na čerstvom vzduchu so zníženým rizikom nakazenia.

Značky sa prispôsobujú zákazníkom, ktorí pracujú z domu a zmenili svoje pracovné návyky. Z centier miest presunuli svoje voľnočasové aktivity na periférie, viac času trávia v lokálnych podnikoch, čím podporujú miestnu ekonomiku.

Zavádzajú inovácie a koncepty, ktoré podporujú zapojenie zákazníkov a prinášajú im nové zážitky (súťaže, interaktívne večery, komunitné stretnutia, kultúrne či športové aktivity a pod.).

Spotrebitelia doháňajú to, čo zmeškali. Zážitky sa dostávajú na top pozície v zoznamoch želaní – pripisuje sa im väčšia dôležitosť ako pri doteraz tradičných produktoch, ako napr. nový televízor či auto. A rovnako to je aj s dovolenkami. Hoci si mnohí môžu v súčasnej situácii dovoliť odísť len na 10 dní namiesto dvoch týždňov alebo bývať v trojhviezdičkovom hoteli namiesto štvorhviezdičkového, považujú cestovanie za privilégium. Cenia si slobodu a kontakt s inými ľuďmi.

Hotely si zvykajú na nový trend tzv. bleisure cestovateľov – podnikateľov, ktorí spájajú pracovné cesty s dovolenkou s rodinou, aby s ňou mohli stráviť viac času. Ubytovacie zariadenia sa snažia vytvárať tie najlepšie podmienky a prispôsobiť sa ich striedaniu práce s oddychom.

Zákazníci si dnes vyberajú značku aj podľa jej postojov. Rovnako dôležité bude aj to, ako sa firma postaví k otázkam spoločenskej zodpovednosti a ESG. Zníženie uhlíkovej stopy a stratégie dekarbonizácie by mali byť začlenené do všetkého, čo odvetvie robí s cieľom prispieť k ekologickejšiemu a lepšiemu svetu pre všetkých.

Vernostné programy na vzostupe

Rast vernostných programov v segmente voľného času napreduje závratným tempom, s prognózou 9,2 percent ročne v období medzi rokmi 2023 a 2032. Hoci je rast významný, schémy sú menej sofistikované ako napr. v sektore leteckých spoločností. Aj keď sú programy značiek z odvetvia voľného času navrhnuté na riadenie opakovaných nákupov, mnohé z nich neoptimalizujú skutočné ekonomické výhody. Z analýz KPMG vyplýva, že:

Ak chcú prevádzkovatelia hotelov, cestovného ruchu a iných voľnočasových aktivít zlepšiť svoje skóre v oblasti vernostných programov, mali by lepšie využívať dátové fondy. Len tak budú schopní poskytovať atraktívnejšie odmeny zákazníkom a lepšie stimulovať ich účasť.

„Dobre navrhnutý vernostný program môže v konečnom dôsledku priniesť lepšie komerčné výnosy, znížiť mieru plytvania a najmä zabezpečiť väčšiu angažovanosť. A to je zároveň aj kľúč k lepšej prevádzkovej efektivite a transparentnosti,“ dopĺňa Ľuboš Vančo.

Znovuobjavené príležitosti pre technológie aj investície

Rastúca ekonomická sila Generácie Z zanecháva stopy aj v odvetví zábavy a voľného času. Zákazníci chcú nové, interaktívne a nezabudnuteľné zážitky. A to bez ohľadu na to, či sa práve nachádzajú v hotelovej lobby, na koncerte alebo štadióne.

Vplyv technológií a digitálny aspekt pritom zohráva dôležitú úlohu. Práve tu sa totiž otvára priestor nielen pre technologické spoločnosti, ale aj investorov, ktorí objavujú atraktívne investičné príležitosti a môžu priniesť ďalší pozitívny posun v odvetví.

TS

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo