Fakty o hypotékach na Slovensku podľa Slovenskej bankovej asociácie

Autor Daniela Gilányi august 2023 -
Fakty o hypotékach na Slovensku podľa Slovenskej bankovej asociácie Pixabay

Riziko neschopnosti splácania úverov na bývanie sa podľa SBA týka len jedného percenta  refixovaných hypoték.

Slovenská banková asociácia (SBA) na stretnutí s predstaviteľmi Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií SR opätovne potvrdila, že riziko neschopnosti splácania úverov na bývanie je nízke.

Týka sa len 1 % všetkých refixovaných hypoték, čo predstavuje zhruba 3 500 z celkového počtu 685 000 hypoték. Refixovaných z nich bude v rokoch 2023 až 2025 približne 350 000 hypoték, čo je objemovo 46 % hypotekárneho portfólia.

Zveličený problém

Slovákov za posledné dni doslova zaplavili nejednotné informácie a dáta z rôznych zdrojov k refixovaným hypotékam. Prezentovali sa ako problém väčšiny, a preto mnohí hypotekárni dlžníci čelili strachu a neistote.

SBA ako zástupca bánk na Slovensku situáciu vyhodnotila na základe detailných analýz a problém takéhoto rozmeru so splácaním úverov na bývanie neeviduje, neexistuje ani významné riziko nesplácania úverov na bývanie v budúcnosti v dôsledku refixácie.

Podiel nesplácaných hypoték je na najnižšej úrovni (1,1 %) za celé takmer 20-ročné obdobie, odkedy sú tieto údaje Národnej banky Slovenska k dispozícii.

Pri počte 350 000 refixovaných hypoték pripadajúcich na 300 000 slovenských domácností predstavuje rizikovú skupinu len 3 500 z nich, čiže 3 000 slovenských domácností môže čeliť potenciálnemu riziku neschopnosti splácania svojej hypotéky.

Banky pomáhajú klientom

„V slovenských bankách chceme, vieme a budeme pomáhať rodinám, ktoré to budú potrebovať, rovnako, ako sme to robili aj počas uplynulej koronakrízy,“ povedal prezident SBA Peter Krutil.

„Zdravý bankový sektor, ktorý je najdôležitejším zdrojom financovania našej ekonomiky, je dlhodobo pilierom našej krajiny a práve vďaka tomu vieme pomáhať, tým, ktorí to naozaj potrebujú,“ dodal.

Aktuálne dáta podľa P. Krutila ukazujú, že vďaka nárastu miezd za uplynulé roky budú dodatočné výdavky domácností v čase refixácie hypoték na úrovni 5 % ich príjmov.

„Práve rast príjmov je jedným z dôvodov, vďaka čomu dnes hypotéky spláca až 99 % klientov bánk. Navyše, hodnoty ich nehnuteľností za toto obdobie vzrástli až o 70 %,“ zdôraznil šéf SBA.

Ako narastú splátky

Klientom splátky v priemere vzrastú o 92 eur, vo väčšine domácností nárast nepresiahne sumu 100 eur. Nárast splátok presahujúci 20 % príjmu nastane iba pri 1 % hypoték.

Podľa údajov NBS sa v prípade polovice refixovaných hypoték zostatková splatnosť pohybuje medzi 18 až 23 rokmi, zostatková hodnota istiny je v rozmedzí 35 000 až 50 000 eur a úroková sadzba týchto hypoték je od 0,8 do 1,3 %.

Je potrebné poukázať aj na pravidlá NBS pre poskytovanie úverov, vďaka čomu sú dnes slovenské domácnosti viac chránené pred negatívnymi dôsledkami inflácie. Sen o bývaní si Slováci vedeli splniť vďaka stabilným bankám, ktoré im tieto hypotéky poskytli.

A znovu sú to práve banky, ktoré okrem osvedčených prístupov pripravili kalkulačku k refixovaným hypotékam spolu s radami pre prípady, ak navýšené splátky presahujú finančné možnosti dlžníkov. Každý si tak na stránke www.sbaonline.sk/refixaciahypotek vie presne vypočítať, o koľko sa navýši terajšia splátka vplyvom nárastu úrokových sadzieb.

Komunikácia je dôležitá

K zverejneným radám SBA dodáva, že nemôže zaviazať svojich členov k ich dodržiavaniu, keďže by mohlo ísť o samoreguláciu, ktorá je v rozpore s pravidlami na ochranu hospodárskej súťaže.​

Aby banky mohli prinášať vyhovujúce riešenia svojim klientom, odporúčajú dlžníkom riadiť sa zlatým pravidlom a komunikovať so svojou bankou. Najlepšie ešte pred tým, ako sa dostanú do finančných ťažkostí. Banky môžu mať rôzne nástroje a stratégie, ktorými sa budú snažiť pomôcť dlžníkom prekonať uvedené obdobie nárastu úrokových sadzieb.

Aj náročné životné či finančné situácie patria k životu, a preto je doslova na nezaplatenie mať k dispozícii finančnú rezervu pre takéto prípady, napríklad pravidelným odkladaním časti príjmov na sporiaci účet. Výška takejto rezervy by sa mala pohybovať vo výške 3 až 6-násobku splátok všetkých úverov dlžníka.

Daniela Gilányi, SBA

 

Slovenská banková asociácia

SBA je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 26 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť Inštitútu alternatívneho riešenia sporov SBA.

SBA je členom Európskej bankovej federácie (European Banking Federation – EBF), Európskej platobnej rady (European Payment Council – EPC) a Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo