Informácie o klimatickej kríze ovplyvňujú strategické rozhodovanie ľudí v osobnej oblasti

Autor Ivan Zich, Wojciech Krzywicki august 2023 -
Informácie o klimatickej kríze ovplyvňujú strategické rozhodovanie ľudí v osobnej oblasti Pixabay

Podľa štúdie spoločnosti HP ovplyvňuje klimatická kríza rozhodovanie rodičov o nakupovaní, kariére a dokonca aj o veľkosti rodiny.

Pri príležitosti vydania svojej výročnej správy o udržateľnom vplyve zverejnila spoločnosť HP aj prieskum, ktorý odhalil, aké osobné kroky ľudia podnikajú v súvislosti so zmenou klímy. Tie siahajú od od každodenných rozhodnutí až po dlhodobé plánovanie rodiny.

Z prieskumu zameraného najmä na rodičov vyplynulo, že 91 % z nich sa obáva, že klimatická kríza zmení ich život a nákupné zvyky. Viac ako polovica opýtaných (53 %) uviedla, že to ovplyvnilo ich názory na plánovanie väčšieho počtu detí.

Štyridsaťtri percent respondentov uviedlo, že prehodnotili prácu vo firme na základe jej angažovanosti v environmentálnych a sociálnych otázkach.

Prispôsobenie osobných preferencií

Z prieskumu tiež vyplynulo, že mnohí respondenti uprednostňujú značky, ktoré berú vážne zmenu klímy. Takmer dve tretiny (64 %) respondentov uprednostňujú výrobky, ktoré pochádzajú z udržateľných zdrojov, a 60 % respondentov tvrdí, že udržateľné postupy spoločností zohrávajú veľkú úlohu pri ich nákupných zvyklostiach.

Konajú tak napriek zisteniu, že veľká väčšina rodičov (84 %) si uvedomuje, že životné náklady rastú, a viac ako polovica (57 %) sa domnieva, že zapojenie sa do ekologických postupov si vyžaduje veľa času.

Nad rámec obchodného myslenia

„Dnešní rodičia čelia mnohým tlakom vrátane klimatickej krízy. Preto ideme nad rámec obchodného myslenia. Ľudia prijímajú osobné opatrenia a väčšina z nich je presvedčená, že konať musia aj kľúčoví hráči v podnikovej sfére,“ povedala Michele Malejki, vedúca oddelenia sociálneho vplyvu v spoločnosti HP.

Viac ako polovica spomínaných veľkých hráčov (51 %) si podľa nej, na rozdiel od zákazníkov (36 %), myslí, že spoločnosti by mali prijať opatrenia v oblasti klímy.

Prieskum, ktorý HP objednala u spoločnosti Morning Consult, sa uskutočnil od 18. do 26. mája 2023 na vzorke 5 007 dospelých v USA, Spojenom kráľovstve, Indii, Mexiku a Singapure.

Ivan Zich, AMI Communications

Wojciech Krzywicki, HP

 

Opatrenia HP v ESP a CSR

Spoločnosť HP podniká v oblasti udržateľnosti konkrétne kroky, ktorých výsledkami sú napríklad nasledujúce fakty:

  • Od roku 2019 znížila HP svoju absolútnu uhlíkovú stopu o 18 %. Tým sa priblížila k svojmu cieľu dosiahnuť do roku 2040 čisté nulové emisie uhlíka.
  • Znížila množstvo jednorazových plastových obalov o 55 % v porovnaní s rokom 2018.
  • Odstránenie odlesňovania pri 32 % všetkého papiera používaného v produktoch a službách HP, pričom cieľom je 100 %.
  • Podarilo sa urýchliť digitálnu rovnosť pre viac ako 21 miliónov ľudí; cieľom je 150 miliónov ľudí do roku 2030.
  • Snaží sa využívať rôznorodé zdroje talentov, pričom 46 % nových zamestnancov v USA v minulom roku pochádzalo z rasových alebo etnických menšín.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo