MSV 2023 v Brne sa zameria na sedem kľúčových priemyselných tém

Autor BVV september 2023 -

Ako je priemysel pripravený na digitálnu éru? Ktoré technológie pomôžu zvýšiť energetickú efektivitu a ušetriť náklady? Aké nové obchodné príležitosti prináša meniaci sa svet? Odpovede na tieto otázky budú v Brne od 10. do 13. októbra 2023 hľadať desiatky tisíc odborných návštevníkov. Uskutoční sa tu totiž už 64. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

„MSV je príležitosťou pre výrobcov a dodávateľov z rôznych priemyselných odvetví prezentovať svoje produkty a služby odborným návštevníkom z celého sveta. Veľtrhu sa pravidelne zúčastňujú popredné strojárske firmy a tohtoročný ročník nebude výnimkou,“ informoval riaditeľ projektu Michalis Busios.

Sedem kľúčových tém

MSV sa v roku 2023 zameria na sedem kľúčových tém, ktoré hýbu súčasným priemyslom a sú dôležité aj pre jeho budúcnosť. Obrábacie a tvárniace stroje a nástroje sú tradičným nosným odborom brnianskehoho veľtrhu. Rovnako to bude aj tento rok, kedy sa očakáva početná účasť nielen českých výrobcov a zaujímavý sprievodný program pripravený v spolupráci so Zväzom strojárskej technológie.

V centre pozornosti tento rok určite bude energetika. Problematika úspor energií a vyššej energetickej efektivity v priemyselnej výrobe sa na MSV rieši dlhodobo. Ale v poslednom roku dramaticky stúpla jej naliehavosť, pretože ceny energií sa pre priemysel stali limitujúcim faktorom. Ako problém riešiť nielen teraz, ale aj do budúcnosti, predvedú veľtrhové expozície aj odborný sprievodný program.

Evergreenom posledných ročníkov je digitalizácia priemyslu. Aj v roku 2023 bude táto kľúčová téma rezonovať celým veľtrhom a naprieč jeho odbormi. Opäť sa dočká aj zvýraznenie v projekte Digitálna továreň 2.0.

S nástupom progresívnych technológií do priemyselnej praxe súvisí ďalšia kľúčová téma – aditívna výroba, ktorá predstaví široké možnosti profesionálneho uplatnenia 3D tlače.

Na úspory materiálových zdrojov sa zameria cirkulárna ekonomika zvýraznená v expozíciách špecializovaného veľtrhu ENVITECH. Téma startupy ukáže zaujímavé investičné príležitosti predovšetkým z oblasti vývoja, výskumu a transferu technológií. Siedma kľúčová téma doprava a logistika je akcentovaná bienálnym veľtrhom TRANSPORT A LOGISTIKA.

Digitálna továreň 2.0 – to najzaujímavejšie z digitalizácie priemyslu na jednom mieste

Štvrtý ročník úspešnej expozície predstaví najnovšie služby a produkty v oblasti digitalizácie. Tento rok sa zameria na digitálnu transformáciu výrobných podnikov a zvyšovanie efektivity nasadením umelej inteligencie do kľúčových procesov.

Medzi ďalšie témy sa zaradia 5G siete, manažment energií alebo udržateľnosť priemyslu. Ťahákom expozície sa stanú prototypy chytrých autonómnych strojov vrátane ich väzieb do firemného prostredia.

BVV

rsz mezinarodni strojirensky veletrh 1

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo