Ocenenie CE ZA AR 2023 získali brutalistický dom, rekonštrukcia SNG či radnica v malom meste

Autor Broňa Tarnócy október 2023 -
Nový mestský úrad v Leopoldove Nový mestský úrad v Leopoldove Matej Hakár

Porota ocenila aj rezidenčný dom v Prahe, ktorý navrhli slovenskí architekti. Zaujalo ju aj architektonické riešenie priestoru festivalu Grape.

Začiatkom októbra v Bratislave slávnostne vyhlásili laureátov Ceny za architektúru CE ZA AR 2023. Do súťaže o ocenenie bolo prihlásených 95 diel zrealizovaných podľa návrhov slovenských architektonických tvorcov.

Porota navštívila 28 objektov na Slovensku a v Česku a detailne sa zoznámila aj s dvomi dielami slovenských architektov, ktoré nemohli jej členovia navštíviť osobne. Z toho vybrala 21 nominácií v šiestich kategóriách.

Zaujímavosťou tohto ročníka je, že dve z týchto diel sa nachádzajú mimo územia Slovenska a ďalšie bolo možné vidieť iba počas niekoľkých dní v rámci letného hudobného festivalu.

Tak ako v uplynulých ročníkoch boli nominácie rozdelené do piatich typologických kategórií: Rodinné domy, By­tové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér a Exteriér. Šiestou kategóriou sú Fenomény architektúry, ktoré umožňujú porote vyzdvihnúť rôzne aspekty architektonickej kvality bez typologických obmedzení.

Princípy a porota

Predsedníčka Slovenskej komory architektov Nora Vranová uviedla: „Asi najdôležitejšia úloha projektu CE ZA AR je scitlivovanie verejnosti voči kultúrnemu prínosu architektúry a prezentovanie príkladov dobrej praxe. Lebo zodpovednosť za tvorbu urbánneho prostredia a krajiny nesieme všetci – architekti, urbanistky, krajinári, ale aj obyvatelia a obyvateľky Slovenska reprezentovaní samosprávami a verejnými inštitúciami.“

Členovia medzinárodnej poroty aj v 22. ročníku pri posudzovaní súťažných diel brali na zreteľ tento kľúčový význam architektúry a dôležitosť navrhovania s ohľadom na súčasné potreby spoločnosti, v súla­de s mottom: #spoluvarchitekture.

Porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov hodnotila 95 prihlásených diel, v užšom výbere spoločne navštívila 28 z nich. Z následných nominácií napokon určila víťazné diela v jednotlivých ka­tegóriách. Členstvo v porote v tomto ročníku prijali:

  • Juraj Benetin (architekt, SK)
  • Dana Čupková (architektka, USA)
  • Ján Hoffstädter (akademický sochár, SK)
  • Petra Kunarová (architektka, CZ)
  • Igor Marko (architekt a urbanista, SK/UK)
  • Jan Schindler (architekt, CZ)
  • Lucie Vogelová (krajinná architektka, CZ)

Laureáti

Kategória RODINNÉ DOMY: Na Rade

Architekti: Samuel Zeman, Lukáš Kordík, Andrej Šabo, Štefan Polakovič

Iné: Ján Majerník, Juraj Stieranka

Projekt rodinného domu pre mladú štvorčlennú rodinu na malom pozemku v Starom meste Bratislavy. Na pozemku pôvodne stáli dva objekty - jednopodlažný rodinný dom a murovaný záhradný domček. Cieľom bolo vytvoriť nadštandardnú užívateľskú hodnotu bývania s citlivým prístupom k prostrediu. Nová dispozičná schéma rešpektuje pôvodnú stopu objektov a zachováva ich pôvodnú hmotu. Porota vyzdvihla, že ide o dôsledne a kultivovane spracovaný projekt, s osobitým gestom výrazného scho­diska v interiéri, ktorý umožňuje príjemné bývanie vo všetkých aspektoch.

CEZAAR noiz architekti dom zapadny rad 01CEZAAR ZR 0096 rszFoto: Tomáš Manina

 

Kategória BYTOVÉ DOMY: Rezidencia Valčíkova

Architekti: Ilja Skoček, Rudolf Netík

Iné: Danica Ščepková, Barbora Navrátilová

Päťpodlažný bytový dom vo vilovej štvrti Holešovičky v Prahe so štvorcovým pôdorysom. V dome je 5 bytov, v ktorých pozícia obytných izieb a spální optimálne reaguje na okolitý svahovitý terén. Architektonické a materiálové riešenie je citáciou rôznych motívov z okolitej prvorepublikovej zástavby, vďaka čomu sa dom kontextuálne začleňuje do okolitého prostredia. Porota sa zhodla na tom, že výsledok je „uveriteľný a veľmi dobre remeselne spracovaný“.

CEZAAR valcikova11 is Foto: Filip Šlapal

 

→ Kategória OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY: Mestský úrad v Leopoldove

Ateliér: zerozero, architekti Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený

Krajinný architekt: Rastislav Mochnacký

Iné: Martin Ratkoš, Vladimír Durbák, Viliam Hrubovčák, Marcel Benčík, LightLab

Nová radnica v Leopoldove je komplexom pozostávajúcim z pôvodnej budovy premenenej na mestskú knižnicu, novostavby integrujúcej v sebe požadované funkcie a verejného priestoru medzi nimi. Mestský úrad teda nie je len jedna budova, ale je to „miesto“ v meste. Porota okrem iného ocenila silný výraz v exteriéri, ktorý sa prenáša do dvoch najväčších priestorov interiéru – sobášnej siene a zasadačky.

CEZAAR Leopoldov 06 Foto: Matej Hakár

 

→ Kategória FENOMÉNY ARCHITEKTÚRY: Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Ateliér: Architekti BKPŠ, architekti Martin II. Kusý, Pavol Paňák, Martin III. Kusý, Mária Mi­chalič-Kusá, Jana Paňáková, Vladimír Dedeček (1964-1979)

Súbor stavieb a priestorov areálu SNG pozostávajúci z barokovej architektúry, neskorej moderny architektúry 70-tych rokov od V. Dedečka a súčasnej architektúry má byť štruktúrou prepájajúcou centrum mesta s dunajským priestorom. Má ponúknuť zážitok z umenia a mnohé iné aktivity. Porota vyzdvihla náročnosť projektu. Podľa nej v celej šírke oslovuje svojou veľkorysosťou, pokorou i oslavou.

CEZAAR SNG Foto: Matej Hakár

 

Kategória INTERIÉR: Byt 29A

Ateliér: martinskoček, architekt: Martin Skoček

Podľa hodnotenia poroty autor veľmi jemne a premyslene zasahuje do podstaty bytu. Rešpektuje pôvodnú remeselnú vrstvu, podporuje ju a celkom prirodzene a s ľahkosťou pridáva novú vrstvu – sebavedomú, remeselne veľmi kvalitnú.

CEZAAR byt Foto: Matej Hakár

 

→ Kategória EXTERIÉR: Mestský park v Karlovej Vsi - Park Suchá Vydrica

Ateliér: AWE Atelier

Krajinní architekti: Eva Wernerová, Ivana Citarová, Dávid Grega; iné: Tomáš Pozdech

Vznikol nový verejný priestor a športový park na mieste, ktoré neponúkalo takmer nič. Autorom sa podarilo doplniť chýbajúce funkcie v meste nielen pestrou náplňou aktivít, ale aj atraktívnou geometriou parku, čím oslovili porotu.

CEZAAR 1 Foto Tomas Manina Foto: Tomáš Manina

 

→ Špeciálne ocenenie PATRÓN ARCHITEKTÚRY

Týmto ocenením predstavenstvo Slovenskej komory architektov vyzdvihuje jednotlivcov alebo organizácie, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a propagáciu slovenskej architektúry. Cenu Patrón architektúry 2023 získala Slovenská národná galéria za príkladný postup hľadania podoby obnovy svojho areálu medzi rokmi 2003 až 2023.

Broňa Tarnócy, Slovenská komora architektov

 

CEZAAR GrapeFestival Grape 2022 v Trenčíne priniesol aj zaujímavú architektúru objektov v areáli, ktorú vytvorili členovia ateliéru martinskoček a dostala sa medzi finalistov ocenenia CE ZA AR (foto: Radoslav Hamara).

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo