Investičné stratégie generácií: Ako investujú boomeri, X, mileniáli a generácia Z

Autor TS október 2023 -
Investičné stratégie generácií: Ako investujú boomeri, X, mileniáli a generácia Z Pixabay

Každá generácia sa potýkala s odlišnými ekonomickými podmienkami a to má zásadný vplyv aj na finančné návyky a postoj k investovaniu.

Finanční odborníci skúmali tieto rozdiely a identifikovali špecifické investičné tipy, ktoré môžu pomôcť každej generácii optimalizovať a zefektívniť svoje portfóliá. Poďme sa pozrieť na investičné návyky a odporúčania pre jednotlivé generácie bližšie.

Baby boomers (1945 – 1965)

Príslušníci generácie baby boomers sú väčšinou na dôchodku alebo sa k nemu blížia. Finanční odborníci často odporúčajú presunúť penzijné fondy z rizikových aktív, ako sú akcie, do dlhopisov alebo fondov peňažného trhu.

„Boomeri“ sa však touto radou neriadia. Celých 8 % z nich investuje výhradne do akcií, zatiaľ čo takmer polovica má rizikovejšiu alokáciu, než akú analytici odporúčajú. Baby Boomers majú vyššiu kúpnu silu ako ktorákoľvek iná generácia, čo ovplyvňuje investičné prostredie aj ekonomiku.

„Ak plánujete investovať do individuálnych akcií a nie do indexov, tak by som to odporučil iba investorom, ktorí majú čas a chuť sa intenzívne venovať prieskumu danej firmy nielen v čase nákupu, ale po celú dobu držania danej akcie,“ hovorí Jan Večerka, skúsený investor a zakladateľ crowdfundingovej realitnej platformy brikkapp.cz.

V porovnaní s ostatnými generáciami majú baby boomers najviac aktív a preferujú agresívnejšiu toleranciu k riziku pre dlhodobé investovanie. Mnohí z nich tiež kupovali v priebehu života domy nielen na vlastné bývanie, ale aj na investičné účely.

Táto generácia bola svedkom značného rastu hodnoty nehnuteľností počas niekoľkých desaťročí, čo im umožnilo budovať bohatstvo práve prostredníctvom týchto aktív. To potvrdila aj štatistika National Association of Realtors (NAR), podľa ktorej baby boomers v roku 2022 v USA tvorili najväčšiu generáciu kupujúcich nehnuteľnosti, a to 39 %. Táto generácia sa na popredných pozíciách štatistík v nákupe a vlastnení nehnuteľností drží už od roku 2001.

Mnoho ľudí tejto generácie blížiacich sa k dôchodku chce pokračovať v práci s obmedzeným rozsahom alebo na menej náročných pozíciách, aby vybudovali solídny dôchodkový fond. Odporúča sa presunúť penzijné prostriedky do menej rizikových aktív, ako sú dlhopisy alebo fondy peňažného trhu. Dôraz je kladený na plné zafinancovanie dôchodku a následné riešenie podpory detí. Rozdeliť a vyvážiť úspory pre dôchodok je kľúčové.

Generácia X (1965 – 1980)

Príslušníci generácie X, čiže „zabudnutej generácie“, sú často zanedbávaní v diskusiách o investíciách a osobnom bohatstve. Mnoho z nich začalo investovať na prelome 90. rokov a začiatku nového tisícročia, ale neskôr čelili poklesu akciového trhu a ich úspory sa sotva pohli.

Častejšie ako mileniáli vyhľadávajú pomoc finančného odborníka. Sú známi ako „sendvičová generácia“, ktorá sa musí starať o starnúcich rodičov i o deti. Príslušníci generácie X sú skeptickí a samostatní investori. Chcú vybudovať majetok a dosiahnuť vyššie príjmy.

Táto generácia si ale často uvedomuje, že diverzifikácia je kľúčom k úspešnému investovaniu. Preto mnohí z nich zahŕňajú napríklad nehnuteľnosti do svojich investičných portfólií. Avšak generácia X má historické skúsenosti nielen s boomom nehnuteľného trhu v 80. a 90. rokoch, ale aj s dopadmi finančnej krízy v roku 2008, čo samozrejme ovplyvnilo ich pohľad na investície do nehnuteľností.

Termínované životné poistenie je pre nich často dobrá voľba, aby získali adekvátne krytie za rozumné mesačné poistné. Mali by tiež zvážiť, či pridať náklady na zdravotnú starostlivosť alebo pobyt v domove dôchodcov do svojho dôchodkového plánu, v závislosti od svojich plánov do budúcnosti.

Mileniáli (1980 – 1995)

Najstarší mileniáli sa blížia k štyridsiatke, kde zažívajú najlepšie zárobky, zatiaľ čo najmladší sú ešte na vysokej škole. Mileniáli sú konzervatívni investori, pričom až 30 % z nich preferuje hotovosť namiesto akcií, nehnuteľností alebo dlhopisov.

Časť mileniálov dáva prednosť sociálne zodpovedným investíciám s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi. Často sa rozhodujú pre jednoduché investície, ako sú cieľové podielové fondy a burzovo obchodované fondy.

Pri správe dôchodkových fondov preferujú metódu „urob si sám“. Mnohí majú obavy z finančných rizík a nedôverujú tradičným investíciám. Kryptomeny a IT poradcovia sú pre nich stále zaujímavejší.

Mileniáli majú radi investičné high-tech nástroje, najmä vďaka svojej láske k technológiám. Dôležitú úlohu zohráva aj tzv. dopadové investovanie. Mnohí investujú do crowdfundingu nehnuteľností, pretože je pre nich ľahší, menej rizikový a cenovo dostupný. Očakáva sa, že mileniáli budú naďalej rozvíjať trh crowdfundingu nehnuteľností kvôli nízkym úrokovým sadzbám a cenám nehnuteľností.

„Myslím si, že realitný crowdfunding je veľký trend pre generáciu medzi 25 a 40 rokmi. Tam dochádza k výraznej zmene, keď ich porovnáte s ich rodičmi, ktorí, ak chcú investovať, tak častejšie prostredníctvom svojho finančného poradcu či fondu,“ dodáva Jan Večerka.

Generácia Z (po roku 1995)

Pre generáciu Z môže byť ľahké zamerať sa iba na najznámejšie investície, ako sú akcie, podielové fondy, indexové fondy alebo burzové fondy. Ďalšie oblasti, ako sú nehnuteľnosti, komodity, kryptomeny alebo založenie vlastného podniku vyžadujú väčší prieskum. Je tiež dôležité zvážiť sporiace účty s vysokým výnosom, peňažné trhy a dlhopisy.

Generácia Z obvykle preferuje flexibilný životný štýl a mobilitu. Mnohí z nich nie sú pripravení na dlhodobý záväzok spojený napríklad s vlastníctvom nehnuteľnosti, čo môže ovplyvniť ich prístup k jej nákupu. Namiesto toho môžu preferovať investície do realitného fondu, akcií spojených s nehnuteľnosťami alebo iných likvidných aktív.

Investovanie v mladosti je pre nich kľúčové, aby mohli v budúcnosti ťažiť z dlhodobých investícií. Čím skôr začnú s investovaním, tým lepšie. Inšpirovať sa môžu investičnými stratégiami z minulosti.

„To ale neznamená, že sa po hlave vrhnete do investovania na základe odporúčania prvého finančného poradcu, ktorého stretnete. Začnite sa v investovaní vzdelávať, prečítajte si, aké sú možnosti, a začnite investovať od malých súm do viacerých projektov či aktív,“ odporúča Jan Večerka.

Rôzne investičné stratégie pre rôzne generácie

Investičná stratégia každej generácie sa odvíja od ich ekonomických a životných podmienok. Baby boomers majú tendenciu držať sa akcií a nehnuteľností. Generácia X hľadá rovnováhu medzi bohatstvom a životnými nákladmi. Mileniáli preferujú jednoduché investície, zatiaľ čo Generácia Z začína objavovať investičné možnosti.

Bez ohľadu na generáciu, ku ktorej patríte, je dôležité sledovať svoje ciele a riziká. Investičný svet sa neustále vyvíja, a preto je vhodné byť otvorený novým prístupom a možnostiam. Pamätajte, že každá investícia by mala byť premyslená a založená na dlhodobom pláne. Zároveň je tiež dôležité vytvárať komplexné diverzifikované portfólio investícií, aby ste minimalizovali riziká a dosiahli stabilný finančný rast v priebehu času.

TS

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo