Slovensko v európskom hodnotení DESI zaostáva v digitalizácii malých a stredných podnikov

Autor Anna Vojteková október 2023 -
Slovensko v európskom hodnotení DESI zaostáva v digitalizácii malých a stredných podnikov Pixabay / Gerd Altmann

Podľa spoločnosti Enehano to nie je len dôsledok nedostatku financií, ale aj slabšej osvety.

Slovensko sa v digitalizácii aj po roku stále radí medzi slabšie krajiny EÚ. Európska komisia pravidelne monitoruje digitálny pokrok členských štátov prostredníctvom Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI). Aktuálne hodnotenie ukázalo, že Slovensko výrazne zaostáva v digitalizácii malých a stredných podnikov.

Na výsledky prieskumu upozornila spoločnosť Enehano. Podľa nej nízka úroveň digitalizácie nie je len problémom nedostatku financií, ale podpisuje sa pod ňu aj nízka miera informovanosti a osvety manažérov, ktorí o digitalizovaní vo firmách rozhodujú.

Podniky musia pridať v kľúčových oblastiach

Kľúčovými oblasťami, v ktorých by mali slovenské malé a stredné podniky pridať, sú:

  • využívanie cloudu
  • využívanie umelej inteligencie,
  • analýza veľkých dát,
  • elektronické zdieľanie informácií,
  • elektronizácia faktúr.

Ide jednak o to, aby dokázali držať krok so zahraničnou konkurenciou, ale aj o to, aby naša krajina pomáhala plniť ciele EÚ v oblasti digitálnej transformácie.

Aktuálny report Európskej komisie o Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) uvádza, že veľké dáta analyzuje u nás len 6 % podnikov, pričom priemer EÚ je 14 %. Percento podnikov využívajúcich technológie umelej inteligencie bolo na úrovni 5 % oproti  európskemu priemeru 8 %. Cloud využíva len 31 % slovenských spoločností, čo je takisto pod priemerom Únie, ktorý je 34 %.

Aj elektronické zdieľanie informácií v podnikoch je v porovnaní s ostatnými členskými štátmi nízke. Iba 31 % firiem uviedlo, že na zdieľanie informácií používa softvérový balík na plánovanie podnikových zdrojov medzi rôznymi funkčnými oblasťami. To je výrazne pod priemerom EÚ, ktorý je 38 %.

Najvýraznejšie však slovenské malé a stredné podniky zaostávajú vo využívaní elektronických faktúr na automatizované spracovanie. Robí tak len 17 % podnikov, pričom priemer v rámci EÚ je 32 %. V tejto oblasti dokonca patríme medzi štyri krajiny s najnižším hodnotením tohto ukazovateľa.

Podľa spoločnosti Enehano správa DESI oprávnene konštatuje, že Slovensko by malo zintenzívniť svoje úsilie v oblasti digitalizácie podnikov.

„Napriek tomu, že slovenské firmy postupne zavádzajú do svojich procesov digitálne riešenia, progres v tejto oblasti stále nie je dostatočný na to, aby sa naša krajina vyrovnala zahraničnej konkurencii,“ konštatoval Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano.

„V praxi sa stretávame, bohužiaľ, až príliš často s tým, že spoločnosti zanedbávajú dôležitosť samotnej prípravy na digitálnu transformáciu,“ dodal.

Digitalizácia podľa experta pozostáva zo série samostatných projektov, z ktorých každý má svoj cieľ, harmonogram, stanovené náklady a predovšetkým „business case“.

„Dôležitá je dobrá analýza a plán realizácie, ktorý bude firma schopná postupne napĺňať. Na digitálnu transformáciu však musia byť pripravení aj jej zamestnanci,“ upozornil E. Gers.

Firmy v zahraničí viac školia pracovníkov

Len 15 % podnikov na Slovensku poskytuje svojím zamestnancom školenia v oblasti informačných a komunikačných technológií. Aj tejto oblasti tak naša krajina ťahá za kratší koniec, nakoľko priemer v rámci Únie je 22 %.

Aby Slovensko dosiahlo ďalší pokrok v digitalizácii podnikov, malo by aj podľa odporúčaní Európskej komisie uľahčiť prístup k odbornej príprave, výmene informácií a poznatkov a ďalším podporným opatreniam. Slúžia na to aj európske centrá digitálnych inovácií.

Na digitálnu transformáciu podniku musia byť  zamestnanci pripravení. Nezriedka bývajú ,brzdou´ progresu v tejto oblasti aj manažéri, ktorí o digitalizovaní vo firmách rozhodujú. V takomto prípade môže ich nastavenie zmeniť najmä informovanosť a osveta,“ povedal ďalej Eduard Gers.

„Z prieskumov najväčších audítorských spoločností vyplynulo, že až 51 % percent vedúcich IT pracovníkov naprieč Európou, Blízkym východom a Afrikou tvrdí, že ich organizácia – a teda ani oni sami – nevie, čo je na digitálnu transformáciu potrebné. Veľa zamestnancov preto čelí výzve udržať krok s technologickým napredovaním,” komentoval odborník zo spoločnosti Enehano.

Slovensko dosahuje mierne lepšie výsledky oproti priemeru EÚ aspoň v oblasti základných digitálnych zručností. Tie má až 55 % našincov, pričom v EÚ je to 54 %. Pokiaľ ide o jednotlivcov, ktorí majú aspoň základné zručnosti v oblasti tvorby digitálneho obsahu, je ich na Slovensku 72 %, kým priemer EÚ je 66 %.

Slováci sú zdatní aj vo využívaní internetu a s 82 % používateľov e-governmentu medzi užívateľmi internetu sa Slovensko nachádza nad 74-percentným priemerom EÚ.

Anna Vojteková, PR Clinic

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo