Nemecké firmy na Slovensku očakávajú stagnáciu, situácia na trhu práce je naďalej problematická

Autor Markus Halt november 2023 -
Nemecké firmy na Slovensku očakávajú stagnáciu, situácia na trhu práce je naďalej problematická Volkswagen Slovakia

AHK World Business Outlook: Nemeckým firmám na Slovensku sa darí, ale očakávania nie sú dynamické. Nemecké firmy sú najväčšími zahraničnými platcami daní na Slovensku.

Firmy z Nemecka sú so svojou ekonomickou situáciou na Slovensku zväčša spokojné, ale očakávania zaostávajú. Z nedávneho prieskumu medzi 57 nemeckými spoločnosťami na Slovensku vyplýva, že je to spôsobené najmä obavami z dopytu a zložitou situáciou na trhu práce.

Silná angažovanosť nemeckých investorov sa odráža v slovenskom štátnom rozpočte. Spoločnosti z Nemecka majú druhý najvyšší podiel na daňových príjmoch spomedzi 300 najväčších spoločností na Slovensku. Vyplýva to z analýzy daňovej poradenskej spoločnosti BMB Partners pre rok 2022.

Konjunktúre chýbajú impulzy

Podľa prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) viac ako polovica opýtaných členských spoločností považuje svoju súčasnú podnikateľskú situáciu za dobrú (54,0 %). Iba sedem percent uviedlo zlú podnikateľskú situáciu. Napriek tomu sú spoločnosti v súvislosti s vyhliadkami na nasledujúcich dvanásť mesiacov skôr zdržanlivé.

„Väčšine firiem sa v tomto roku darilo dobre plniť zákazky,“ vysvetľuje Peter Lazar, prezident AHK Slowakei. „Nemecká ekonomika, ktorá je najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska, sa však nachádza uprostred recesie. V súčasnosti chýbajú slovenskej konjunktúre impulzy.“

P. Lazar poukazuje na mierne prognózy rastu na rok 2024: podľa nich by sa mal hrubý domáci produkt v Nemecku zvýšiť len približne o jedno percento.

Neočakávajú zlepšenie

V tejto situácii sa len jedna z piatich opýtaných spoločností na Slovensku domnieva, že sa v nadchádzajúcich dvanástich mesiacoch jej podnikateľská situácia zlepší, zatiaľ čo 63 % očakáva stagnáciu.

Z hľadiska ekonomického vývoja 56 % spoločností neočakáva žiadnu zmenu. Investičné zámery a zámery v oblasti zamestnanosti ukazujú podobný obraz. Väčšina účastníkov prieskumu má v úmysle ponechať v nasledujúcich dvanástich mesiacoch investície aj počet zamestnancov na súčasnej úrovni.

„Tu vidíme ekonomickú stagnáciu, ktorú v súčasnosti zažívajú nemecké podniky na Slovensku: hoci tlak na znižovanie počtu zamestnancov je malý, impulzy na expanziu sú opäť príliš slabé,“ vysvetľuje prezident AHK.

Väčšina opýtaných spoločností uviedla ako jedno z najväčších podnikateľských rizík rastúce náklady na pracovnú silu (60 %). „Vysoká inflácia a nedostatok pracovných síl ďalej podporujú dynamiku rastu miezd,“ upozorňuje Peter Lazar.

Dotknuté spoločnosti jedným dychom spomínajú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily (58 %), ako aj problémy s dopytom (58 %). Približne každá druhá spoločnosť (53 %) sa tiež obáva budúcej podoby rámcových podmienok hospodárskej politiky.

Firmy z Nemecka ako pilier slovenského rozpočtu

Úzka hospodárska spolupráca medzi Slovenskom a Nemeckom sa odráža aj v slovenských daňových štatistikách. Analyzovaných Top 300 spoločností zaplatilo spolu 3,3 miliardy eur na priamych daniach.

Nemecké spoločnosti sa na daňových a odvodových príjmoch 300 najväčších spoločností na Slovensku podieľajú 20 percentami. Vyplýva to z analýzy daňovo-poradenskej spoločnosti BMB Partners za rok 2022, pričom spoločnosti so slovenskými vlastníkmi tvoria 22 % z Top 300.

Medzi zahraničnými investormi, ktoré sa na Slovensku najviac podieľajú na daniach a odvodoch, má jednoznačne najsilnejšie zastúpenie Nemecko. Nemecké spoločnosti zaplatili v roku 2022 na Slovensku na daniach približne 567 miliónov eur.

Ak k tomu pripočítame odvody vo výške 811 miliónov eur, objem daní a odvodov zaplatených nemeckými zamestnávateľmi dosiahol 1,4 miliardy eur. Na druhom mieste nasledovali maďarské spoločnosti, ktoré na daniach a odvodoch zaplatili 690 miliónov eur.

Podľa prieskumu medzi 50 najväčšími platcami daní zo septembra 2023 by tri zo štyroch spoločností uvítali zjednodušenie daňového systému. Dve z troch spoločností sú za nižšie daňové a odvodové zaťaženie práce. Takisto by 58 % spoločností pomohlo, keby boli daňové predpisy predvídateľnejšie a menili by sa menej často.

Markus Halt, hovorca AHK Slowakei

 

Parametre prieskumu AHK World Business Outlook

  • Obdobie prieskumu: september/október 2023.
  • Skupina účastníkov: nemecké spoločnosti s pobočkou v zahraničí.
  • Počet účastníkov: 3 623 spoločností na celom svete, z toho 57 na Slovensku.
  • Účasť podľa odvetví na Slovensku: priemysel 44 %, obchod 16 %, služby 40 %.
  • Organizátor: Celosvetová sieť nemeckých obchodných komôr v zahraničí.

nemecké firmy v SR tabuľkaAHK World Business Outlook jeseň 2023 Výsledky page 0002AHK World Business Outlook jeseň 2023 Výsledky page 0003AHK World Business Outlook jeseň 2023 Výsledky page 0004AHK World Business Outlook jeseň 2023 Výsledky page 0005AHK World Business Outlook jeseň 2023 Výsledky page 0006AHK World Business Outlook jeseň 2023 Výsledky page 0007AHK World Business Outlook jeseň 2023 Výsledky page 0008AHK World Business Outlook jeseň 2023 Výsledky page 0009AHK World Business Outlook jeseň 2023 Výsledky page 0010

 

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo