Nositeľné kamery Axis pomôžu vlakvedúcim zvyšovať bezpečnosť a poriadok vo vlakoch

Autor Marek Pavlica, Juraj Redeky máj 2024 -

Prítomnosť stále zapnutej kamery odrádza ľudí od agresívneho správania a pozitívne ovplyvňuje aj vystupovanie jej nositeľa na verejnosti.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od mája výrazne zvýši úroveň bezpečnosti pre cestujúcich vo vlakoch. Jej vlakvedúci budú postupne vybavení osobnými kamerami Axis W110, ktoré umožňujú zaznamenávať video aj zvuk v krízových situáciách.

Pre pilotný projekt ZSSK bolo zakúpených 420 kamier, ktoré budú v prvej etape nasadené vo vlakoch na západnom Slovensku. Nositeľnú kameru budú mať vlakvedúci počas služby pripnutú na uniforme.

Prínos k bezpečnosti a pohode

V prípade Axis W110 ide o ľahší a používateľsky prívetivejší typ nositeľnej kamery, ktorý bol navrhnutý špeciálne na ochranu zamestnancov v odvetviach ako sú doprava, maloobchod alebo zdravotníctvo.

Kamera vznikla na základe obrovského dopytu po nositeľných kamerách aj mimo oblasť policajných a poriadkových zložiek. Je to totiž výborný preventívny nástroj, ktorý zároveň chráni aj dokumentuje. Už samotná prítomnosť kamery odrádza ľudí od agresívneho správania a pozitívne ovplyvňuje aj vystupovanie jej nositeľa na verejnosti.

Používatelia aj verejnosť vďaka tomu majú pocit, že nie sú sami, čo prispieva k bezpečiu a celkovej pohode. Axis W110 poskytuje ostré zábery a čistý zvuk, čo pomáha pri forenznom využití v prípade riešenia incidentov.

„Cieľom tohto projektu je ochrániť cestujúcich aj vlakový personál pred prípadnými konfliktnými situáciami a celkovo zvýšiť kvalitu cestovania vlakmi ZSSK,“ komentoval generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

„Za posledný rok nám síce vo vlakoch počet incidentov mierne klesol, musíme však naďalej pracovať na tom, aby cestovanie vlakmi bolo komfortné a bezpečné. Verím, že toto malé a ľahké zariadenie tomu dopomôže,“ dodal.

Parametre a štandardy

Kamera Axis W110 funguje ako samostatné zariadenie. Má rozmery 75×55×19 mm a hmotnosť len 85 g, respektíve 117 g s magnetickým držiakom. Video nahráva v rozlíšení Full HD s horizontálnym uhlom až 140°. Batéria má výdrž 7 hodín na jedno nabitie.

Kamera je postavená na otvorených štandardoch a ponúka jednoduchú integráciu s aplikáciou Axis Camera Station a ďalšími systémami VMS (správa videa), alebo EMS (správa dôkazov) tretích strán, a to lokálne aj v cloude. Vďaka end-to-end šifrovaniu spĺňa napríklad štandardy FBI pre kybernetickú bezpečnosť, ako aj súlad s predpismi HIPAA.

Vďaka slučke incident zaznamená od začiatku

Kameru si vlakvedúci vyzdvihne po nástupe do smeny a pripne ju na oblečenie. Po zapnutí kamera nahráva automaticky 30-sekundovú slučku, ktorá sa neustále prepisuje. Záznam sa spustí tlačidlom nahrávania, no pridá sa k nemu aj spomínaných 30 sekúnd, čo umožní „návrat v čase“ a lepšie zmapovanie kontextu danej situácie a správania účastníkov incidentu.

Kamera nevyžaduje internet ani žiadne sieťové pripojenie, takže sa k nej ani nedá pripojiť na diaľku. Nahrané záznamy sa odosielajú až po vrátení kamery do nabíjacej stanice a na zabezpečených serveroch ZSSK zostávajú uložené štandardne počas 5 dní.

Pokiaľ nevznikne potreba archivácie záznamu pre potrebu dokazovania alebo ďalšieho vyšetrovania, po 5 dňoch sa uchované pracovné záznamy automaticky zmažú. Video je pritom šifrované, aby nebolo možné jeho zneužitie nepovolanými osobami bez príslušných oprávnení.

Pozitívny ohlas

Kamery mali možnosť otestovať ako prví vlakvedúci vo vlakoch z Bratislavy počas dennej aj nočnej smeny. Boli prekvapení, ako pozitívne tento malý pomocník ovplyvnil správanie cestujúcich a pomohol im získať rešpekt aj u inak problémových pasažierov napríklad bez platného cestovného lístka. Keď čierny pasažier uvidel červené svetlo nahrávania, bez námietok zaplatil sankciu. Bez kamery by si táto situácia vyžadovala oveľa viac úsilia presviedčania.

Marek Ivan zo spoločnosti Axis Communications konštatoval: „Železničná spoločnosť Slovensko je prvým národným dopravcom v Európe, ktorý pre zvýšenie bezpečnosti cestujúcich a svojich zamestnancov uvádza do prevádzky riešenie pre vlakvedúcich na báze nositeľných kamier Axis. Otvárajú sa tým nové efektívnejšie možnosti riešenia sporných situácií.”

Pripomenúť treba fakt, že Železničná spoločnosť Slovensko už niekoľko rokov využíva aj zvukové nahrávanie v osobných pokladniciach. Záznam sa využíva napríklad pri sťažnostiach cestujúcich. S vyhodnocovaním sťažností na základe nahrávok má ZSSK dobrú skúsenosť.

Systém nositeľných kamier ZSSK dodala spoločnosť Secorama, s. r. o.

Marek Pavlica, Axis Communications
Juraj Redeky, Taktiq Communications

AXIS ZSSK vlakvedúci 011Axis W110 je ľahký a používateľsky prívetivý typ nositeľnej kamery. Okrem zdokumentovania incidentov má aj silný preventívny účinok, pretože keď ľudia vidia, že ich sníma kamera, správajú sa menej konfliktne. Kamera chráni vlakvedúcich aj cestujúcich. (Foto: ZSSK)

 

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo