Zdieľanie uber alles: kadiaľ vedie cesta

Autor Zuzana Maslišová august 2017 -
Zdieľanie uber alles: kadiaľ vedie cesta Pixabay

Čoraz viac ľudí sa nechá odviezť a ubytovať prostredníctvom zdieľania, či si takto objedná nejakú inú službu. Ak bude o nich vždy dobre postarané, „uberizácia“ plynule porastie.

Podľa Eurobarometra pozná zdieľanú ekonomiku polovica Európanov a každý šiesty ju aj vyskúšal. „Zdieľaná ekonomika zažíva obrovský rozmach a prináša zásadnú zmenu spôsobu, akým fungujú služby a predaj tovaru,“ konštatovala Ann Cairns, prezidentka spoločnosti Mastercard pre medzinárodné trhy. Podľa štúdie tejto firmy budú mať na budúci vývoj zdieľanej ekonomiky zásadný vplyv tri vzájomne prepojené oblasti: technologický pokrok, zapojenie skúseností zákazníkov a dôveryhodnosť (spolu s transparentnosťou).

1. Technologický pokrok a zdieľaná ekonomika

S príchodom nových možností a širšej dostupnosti získajú spotrebitelia – vrátane firiem – vyššiu hodnotu. Túto širšiu dostupnosť umožní rozvoj technológií a povedie k vyššej miere využívania služieb a znižovaniu nákladov na prístup. Príkladom sú technológie ako blockchain, internet vecí či umelá inteligencia. Ich dôsledné využitie spôsobí posun „od pasívneho k aktívnemu“: čoraz viac osôb aj vecí bude vzájomne prepojených. A s tým sa budú rozširovať možnosti a prínosy pre používateľa.

2. Dôveryhodnosť a transparentnosť

Dôvera zostáva zásadným predpokladom zdieľanej ekonomiky. Bude sa prirodzene zvyšovať – s tým, ako sa bude zdieľaná ekonomika rozrastať a ľudia si zvyknú ju využívať. Spoľahlivú dôveryhodnosť však možno dosiahnuť len lepšou reguláciou a technickým pokrokom. Objavujú sa nové obchodné modely a regulácia sa preto musí zmeniť z reaktívnej na proaktívnu. Len tak dokáže lepšie chrániť spotrebiteľov, poskytovateľov aj samotné platformy.

3. Aktívnejšie zapojenie a zaujímavejší zážitok

Pre rast a rozvoj zdieľanej ekonomiky má zásadný význam rozšírený užívateľský zážitok. Lídri v odvetviach by mali vedieť pritiahnuť zákazníkov a udržať si legitimitu. Platformy zdieľanej ekonomiky preto musia dbať na tieto veci: akceptovať spätnú väzbu od verejnosti; ich transakcie musia byť bezproblémové; musia správne ošetriť osobné dáta – a (bez ohľadu na pokrok techniky) nikdy nestratiť ľudský prístup.

ZM

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo