Pellegriniho „smart city“ výzvy – dobrý biznis pre Američanov?

Autor JF október 2017 -
Pellegriniho „smart city“ výzvy – dobrý biznis pre Američanov? Foto Itapa

Úrad podpredsedu vlády zafinancuje projekty inteligentných riešení pre mestá a obce tým spôsobom, že úspešným žiadateľom zaplatí „akceleračný“ program v USA za 40 000 dolárov. Bude ich viac, takže celý špás bude stáť Slovensko okrúhly milión.

Na program spojený so sériou výziev nazvaných neodolateľne „na podporu projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike“ (ľudovo: projekty pre Smart City) vláda vyčlenila sumu milión eur.

Z rozpisu možných oprávnených nákladov v prvých dvoch výzvach vyplýva, že približne tretina z tejto sumy sa môže vynaložiť na zaplatenie programov v partnerskej súkromnej spoločnosti Center for Innovative Technology v štáte Virginia, USA.

Cena akceleračného programu Smart City Works IoT Infrastructure Accelerator pre jednu firmu je pekných 40 000 amerických dolárov, teda približne 34 000 eur. Ide o čistú cenu bez ubytovania a cestovného, na ktoré vláda poskytne úspešnému žiadateľovi ďalších až 25 000 eur.

Nový slovensko-americký fond

„Práve dnes budú zverejnené prvé dve veľké výzvy, ktoré sú zamerané na podporu experimentálneho vývoja pre Smart City formou verejno-súkromného partnerstva. Je to projekt, ktorý nám odobrila vláda pred niekoľkými mesiacmi a dnes sme ho dostali do finálnej podoby," povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini pred novinármi pri uvedení výziev 5. októbra.

Slovenská republika na celú túto aktivitu vyčlenila z vlastných zdrojov jeden milión eur s tým, že druhú značnú časť prostriedkov poskytnú súkromní partneri zo Spojených štátov amerických. Môžeme to teda nazvať, že ide o prvý inovačný slovensko-americký fond,“ dodal.

Spôsob, akým Američania poskytnú do programu prostriedky, je v prvých dvoch výzvach (podrobnosti sú pod článkom) naznačený menej presne ako v prípade slovenských príspevkov. Píše sa tam: „Zahraničná súkromná podpora môže nadobudnúť formu priameho grantu, dlhového financovania, investície do základného kapitálu, poskytnutia služieb technologického centra, akcelerátora, transferu know-how, licencií alebo technológií a pod.“

Vybraná firma teda peniaze od Američanov skôr asi neuvidí, pretože tí môžu označiť za svoju podporu napríklad poskytnutie technologického centra. Pritom od slovenskej vlády za „akceleračný program“ v tomto zariadení budú inkasovať cash.

Na druhej strane, možno si šikovní americkí investori vyberú zo zúčastnených firiem aj nejakú extra perspektívnu, do ktorej nalejú svoj kapitál a tým ju ovládnu.

Ďalšie financie pôjdu na testovaciu fázu

Pre úplnosť dodajme, že uvažovaná podpora zo štátneho rozpočtu SR má – popri poplatkoch za stáž v USA a cestovných nákladoch – ešte tretiu zložku, ktorou sú výdavky na vývoj, testovanie a implementáciu inovatívneho riešenia v podmienkach konkrétnej slovenskej obce. Na tento účel možno úspešnému žiadateľovi prideliť sumu do výšky 50 000 eur.

Suma sumárum – pevných 34 000 € (plus mínus pohyb kurzu) plus maximálne 25 000 € náklady na let a ubytovanie v USA a ďalších maximálne 50 000 € na výdavky na vývoj projektu, pričom posledné dve položky môžu byť aj výrazne pod limitom.

Americké Center for Innovative Technology z toho nevychádza vôbec zle – pri priaznivej konštelácii môže zo Slovenska získať aj viac ako tretinu z milióna avizovaného vicepremiérom Pellegrinim. Treba veriť, že prínos z tohto biznisu bude aj pre Slovensko rovnako nezanedbateľný.

JF

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

 

Výzvy na podporu projektov pre Smart City – čo riešia

Ciele výzvy SRIN 1/2017 súvisia s experimentálnym vývojom a inováciami v oblasti digitalizácie správy obcí a miest a služieb obyvateľom. Týka sa o. i. oblastí:

– mobilné aplikácie s prístupom k verejnému informačnému systému;

– elektronizácia spoplatnených služieb – napr. poplatky, dane;

– systémy na včasnú detekciu prírodných katastrof a včasné varovanie pred nebezpečenstvom;

– mobilné aplikácie pre zapájanie obyvateľov do verejných aktivít a komunikáciu so samosprávou;

– inteligentné verejné bezpečnostné kamerové systémy;

– akustické a iné digitálne prostriedky monitoringu obyvateľov v záujme bezpečnosti.

Druhá výzva SRIN 2/2017 je zacielená na inovatívne projekty v oblasti manažmentu dopravy. Týka sa najmä oblastí:

– kamerové dopravné systémy, online pohľady na verejné parkoviská, zber dát o frekvencii pohybu chodcov a dopravných prostriedkov za účelom ich kvantitatívneho vyhodnocovania;

– mobilné aplikácie s prístupom k Centrálnemu informačnému systému aktuálneho stavu dopravnej situácie;

– informácie o dostupnosti taxíkov, zdieľaných bicyklov, príchodoch a odchodoch spojov MHD;

– riešenia multimodálnej mobility – kombinovaná preprava tovaru a osôb;

– riešenia autonómnej a inteligentnej dopravy;

– inteligentné parkovanie a rezervačné systémy;

– riadenie dopravy podľa aktuálnych podmienok dopravného prúdu, obsadenosti verejných parkovísk, poveternostných a svetelných podmienok.

Linky:

https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2017/10/VyzvaCITdigitalizaciaSRIN12017.pdf

https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2017/10/VyzvaCITmanazmentdopravySRIN22017.pdf

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo