Diskonty a supermarkety v našich nákupných zvyklostiach rastú na význame

Autor Andrea Patočková november 2018 -

Slováci a Česi chodia na nákupy do supermarketov a diskontov častejšie a aj na väčšie nákupy ako v minulosti. Význam malých a pultových predajní sa znižuje, hypermarkety si držia pozíciu.

Pre 7 z 10 kupujúcich je ešte stále nakupovanie skôr zábavné ako náročné a nepríjemné. Pre české a slovenské domácnosti sú najdôležitejším miestom pre nákupy rýchlolobrátkového tovaru (potraviny, drogériový tovar) hypermarkety. Diskonty zasa upevňujú svoju pozíciu pri veľkých zásobovacích nákupoch v oboch krajinách.

Nákupné formáty v SR – podľa výdavkov domácností

graf obchody

Domácnosti presúvajú väčšie nákupy do menších moderných formátov. Význam malých a pultových predajní sa v oboch krajinách stále znižuje. Tieto zistenia pochádzajú z dlhodobého porovnania vývoja reálneho nakupovania Slovákov a Čechov zhrnutých v multiklientskej štúdii GfK Shopping FMCG.

Najviac míňame v hypermarketoch

Najdôležitejším miestom pre nákupy rýchloobrátkového tovaru zostávajú v oboch krajinách hypermarkety (HM). V Česku v nich domácnosti minú takmer tretinu zo svojich výdavkov na potraviny, nápoje a drogériu, na Slovensku je to o niečo viac ako štvrtina (graf 2).

„Pozícia najväčšieho nákupného formátu sa na Slovensku ustálila a v ČR klesla. Svoj podiel však bez prerušenia ďalej posilňujú o niečo menšie nákupné miesta – supermarkety a diskonty. Jednou z ich hlavných výhod je i časová dostupnosť, ktorá je veľmi dôležitým kritériom pre stále viac kupujúcich. Diskonty a supermarkety ako moderný typ obchodov vo väčšej blízkosti tak naberajú na význame a kupujúci tu nakupujú častejšie,“ hovorí Ladislav Csengeri, Consumer Panel Service Director CZ&SK.

Podiel nákupných formátov na Slovensku a v ČeskuGfK graf 2Zdroj: GfK Shopping FMCG

Ľudia chodia na nákupy do supermarketov a diskontov častejšie a aj na väčšie nákupy ako v minulosti. Pre supermarkety sú charakteristické práve väčšie doplňujúce nákupy čerstvého tovaru a zásobovacie nákupy, ktoré v rámci tohto formátu na Slovensku ešte posilnili. Diskonty zasa upevňujú svoju pozíciu pri veľkých zásobovacích nákupoch v oboch krajinách. Domácnosti teda presúvajú väčšie nákupy do menších (oproti HM) moderných formátov.

Naopak, význam malých a pultových predajní sa v oboch krajinách stále znižuje a svoju pozíciu s námahou obhajujú aj špecializované obchody.

Domácnosti viac nakupujú polotovary

Najväčšie položky v nákupnom košíku domácností v supermarkete i v diskonte tvoria čerstvé a chladené potraviny. Tvoria viac ako polovicu hodnoty nákupu. Čerstvé a chladené potraviny posilnili aj vo veľkých zásobovacích nákupoch.

Pre supermarkety aj diskonty je dôležitý aj košík polotovarov, ktoré dosiahli v oboch krajinách vyšší podiel ako pred piatimi rokmi. V rámci nich majú pozitívny vývoj napr. rôzne hotové jedlá, šaláty, delikatesy alebo jedlá pripravované priamo v obchode.

O GfK

Prieskumná a analytická spoločnosť GfK prepája dáta s vedou a svojimi prieskumnými riešeniami poskytuje odpovede na kľúčové otázky týkajúce sa spotrebiteľov, trhov, značiek a médií nielen na dnešných trhoch, ale aj na tých budúcich. Svojim klientom sľubuje „Growth from Knowledge“ – rast na základe znalosti.

Andrea Patočková, Marketing Communication Manager, GfK

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo