Regionalizácia – trend v diaľkovej preprave tovarov

Autor TI/DVZ február 2017 -
Regionalizácia – trend v diaľkovej preprave tovarov PPN

Po nedávnom nepokojnom období sa zdá, že globálny trh nákladnej „air & sea“ dopravy je na vzostupe.

Britská logistická poradenská firma Transport Intelligence (TI) dokladá optimistickú prognózu do budúcnosti vo svojej štúdii „Globálne tovarové zasielateľstvo 2016“: priemerný ročný rast tohto odvetvia by mal do roku 2019 dosiahnuť 4,6 percenta, a to v celkovej výške 159,8 miliardy eur. Britskí výskumníci trhu teda predpovedajú, že po turbulenciách niekoľkých posledných rokov sa globálny trh leteckej a námornej nákladnej dopravy vráti k solídnemu rastu.

Ako uvádza obchodný časopis DVZ, ostrý rast na rozvíjajúcich sa trhoch sa konečne zmiernil. A aj keď sa do roku 2019 očakáva pokles podielu Európy na trhu globálnych tržieb leteckej a námornej dopravy z 32,7 na 31,7 percenta, ázijsko-tichomorský región by mohol svoj podiel zvýšiť z 31,0 na 31,6 percenta.
Trhový podiel Severnej Ameriky podľa TI zostane v priebehu niekoľkých najbližších rokov relatívne stabilný na úrovni 22,9 percenta, zatiaľ čo dôležitosť Blízkeho východu a Afriky sa bude ďalej mierne zvyšovať.

Zmeny v smeroch toku tovarov

Tento trend smeruje k väčšej regionalizácii a kratším vnútroregionálnym trasám. Podľa autorov štúdie sa tradičné východno-západné a západno-východné toky tovarov jednoznačne tranformujú na zložitejšiu sieť medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa trhmi.

Obchodné zásielky z blízkych lokalít tovarový cross-trade by mohli v strednodobom horizonte podporiť kontinentálne dopravné operácie, a to na účet leteckej a námornej dopravy. Štúdia TI dospela k záveru, že najlepšiu pozíciu pre tento vývoj majú veľké plavebné spoločnosti; prvých dvadsať ich už dnes obsluhuje takmer 58 percent svetového trhu.

TI/DVZ
(prevzaté z Dachser Magazine 3/2016)

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo