Financie

Vlastný účet v banke je pre mladého človeka akousi vstupenkou do sveta dospelých, ktorá znamená nezávislosť i zodpovednosť. Ako vyplynulo z prieskumu VÚB, mladí ľudia majú jasnú predstavu o tom, ako by mal vyzerať. Najlepšie „nadupaný“ a zadarmo.

Stavebné sporenie stále poskytuje nadštandardné bezrizikové zhodnotenie vkladov, stavebné úvery zas financie na bývanie s garanciou výhodných podmienok. Sú dostupné aj klientom, ktorí nespĺňajú podmienky na získanie iného dotovaného úveru na bývanie. Produkty stavebnej sporiteľne majú pritom širšie uplatnenie, než je všeobecne známe.

Udalosti, ktoré spustili svetovú finančnú krízu v roku 2008, spolu s následnými škandálmi, ktoré sa objavili – od manipulácií s londýnskymi medzibankovými úrokovými mierami (Libor) ku krachu sankcií a praniu špinavých peňazí – prispievajú do katalógu kultúrnych zlyhaní finančných inštitúcií. Áno, od krízy boli prijaté rozsiahle opatrenia na posilnenie finančného systému. Ale vážna slabina zostáva; týka sa kultúry práce s rizikom, ktorá ešte stále panuje v niektorých oddeleniach svetových bánk a vo finančnom systéme samotnom.

Všetci sme to zažili, pamätáme sa na to a nechceme, aby sa to zopakovalo. Finančná kríza 2008. Vracajú sa k nej tvorcovia filmu The Big Short – v slovenskej verzii Stávka na neistotu – v ktorom exceluje Christian Bale a svoje si odohrá aj koproducent bradatý Pitt.

Ak si postavíme otázku, aká firma prosperuje bez ohľadu na recesiu, odpoveď je jednoduchá. Je to firma, ktorá má zmysel a poslanie; firma, ktorá prináša určitú pridanú hodnotu.

1. Aký význam pripisujete goodwillu firmy? Je dnes dôležitejší ako v minulosti?
2. Ako budujete goodwill vašej spoločnosti?

Strana 20 z 20

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo