Doprava

Na colné kontroly na hraniciach si spomenie málokto. Jeden z najväčších výdobytkov európskej integrácie ustanovili pred 50 rokmi.

Banský priemysel celosvetovo rýchlo rastie a Číňania sa v ňom dravo presadzujú. Sany okrem toho dodáva aj zariadenia pre prístavy, čo je ďalší dobrý biznis.

Poslanci schválili novelizáciu pravidiel bezpečnosti civilného letectva so zameraním na používanie bezpilotných prostriedkov.

Rozpočet 2021 – 2027 má posilniť vedúcu pozíciu Únie v satelitných technológiách.

Dobrý návrh prispieva k lepšej funkčnosti a predchádza poškodeniu vozidiel a zariadení.

Nová legislatíva prinesie pracovníkom vyslaným do iného štátu EÚ rovnakú mzdu za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Ale čo podnikatelia a ich vstupné náklady?

Schválila pridelenie prostriedkov v ráde stotisícov eur na dopravné projekty na južnom Slovensku.

Informatívna prieskumná akcia na slovenských čerpacích staniciach ukázala, že pokiaľ ide o obutie áut, Slováci sú dosť zodpovední.

Mohol by to naznačovať projekt vybudovania terminálu LNG v bratislavskom prístave, o ktorom informovala spoločnosť Verejné prístavy, a. s.

Do roku 2030 musia emisie CO2 v štyroch silných sektoroch klesnúť o 30 % v porovnaní s  rokom 2005. Výruby sa budú kompenzovať výsadbou nových stromov.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo