Penta postaví na okraji Bratislavy veľkú nemocnicu novej generácie

Autor Jana Fedáková apríl 2019 -

Štrnásť špičkových operačných sál, urgentný príjem v štandardoch novej generácie, robotická prípravovňa liekov, inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie, jednolôžkový štandard pre pacienta – taká má byť koncová nemocnica, ktorú stavajú v lokalite Bory.

Nemocnica novej generácie v rámci siete Svet zdravia patriacej skupine Penta bude pripravená prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov z celého Slovenska. Podľa Penty bude nová nemocnica poskytovať plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni, ktorá bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Výstavba nemocnice odštartovala v roku 2018 a spustenie plnej prevádzky je naplánované na január 2022. Ide o najväčšiu súkromnú investíciu do zdravotníctva; vyšplhá sa na 240 miliónov eur.

„Skupina Penta je otvorená spolupráci so štátom pri snahe zlepšiť poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave, ale nie vo forme majetkovej spoluúčasti nemocnice na Boroch. Tú chce dokončiť a prevádzkovať pod hlavičkou Sveta zdravia,“ uviedla Penta v tlačovej správe.

Vyše 480 miliónov eur pre slovenské zdravotníctvo

Od svojho vstupu do zdravotníckeho segmentu do konca roka 2018 investovala Penta do svojich zdravotníckych zariadení a poisťovne viac ako 190 miliónov eur. Financie vložila do rekonštrukcií nemocničných priestorov, obnovy zdravotníckych technológií a tiež splatila nedoplatky prevzatých nemocníc na odvodoch, ktoré sama nevytvorila. Do roku 2023 spolu s ďalšími plánovanými investíciami vrátane výstavby bratislavskej nemocnice vloží Penta do slovenského zdravotníctva vyše 480 miliónov eur. Na Slovensku je tak suverénne najväčším zdravotníckym investorom.

„Naše regionálne nemocnice, novopostavená moderná nemocnica v Michalovciach a pripravovaná prvá koncová nemocnica na Boroch sú najlepším príkladom toho, ako skupina Penta pozitívne mení slovenské zdravotníctvo,“ uviedol Eduard Maták, partner v Penta Investments, ktorej súčasťou je Svet zdravia. „Často sme príkladom pre ostatných, keď zavádzame inovatívne medicínske a prevádzkové procesy, ktoré zvyšujú kvalitu zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta. Vieme, že aj v slovenských podmienkach sa dá dosiahnuť európska úroveň,“ dodal.

Šesť medicínskych programov a 35-tisíc hospitalizácií ročne

„Nemocnica na Boroch sumarizuje to najlepšie, čo sme sa dosiaľ počas prevádzky našich 17 regionálnych nemocníc a výstavby nemocnice v Michalovciach naučili. Má byť prvou voľbou pre obyvateľov spádovej oblasti a zároveň sa zameriavať i na náročné diagnózy, a to najmä z oblasti chirurgických a intervenčných výkonov zameraných na onkologické, neurovaskulárne, kardiovaskulárne a traumatologicko-ortopedické výkony, ktoré sa bežne na Slovensku nevykonávajú,“ priblížil generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový. „Vyžaduje si to špičkovú medicínsku techniku a prístrojové vybavenie, moderné ošetrovateľské postupy a erudovaný odborný personál.“

Nemocnica bude zastrešovať takmer všetky medicínske odbory. Nosnú činnosť však bude tvoriť šesť hlavných klinických interdisciplinárnych programov, na ktorých sa budú podieľať odborníci viacerých špecializácií. Patria medzi ne:

 • starostlivosť o matku a dieťa,
 • srdcovocievne ochorenia,
 • cievne mozgové ochorenia,
 • onkologické ochorenia,
 • úrazové lekárstvo,
 • program pre poruchy metabolizmu a trávenia.

V novej nemocnici sa však budú liečiť aj všetky bežné choroby, čiže i cukrovka, vysoký krvný tlak alebo žlčníkové ťažkosti. Pri koncipovaní zamerania nemocnice sa však projektový tím sústredil predovšetkým na najčastejšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti slovenskej populácie, na základe ktorých určil spomínané hlavné medicínske programy. Nemocnica bude v prípade potreby pripravená aj na zapojenie sa do národného transplantačného programu a podporovať chce i vedu a výskum.

Päť podlaží s rôznymi účelmi

Päťpodlažná budova nemocnice je navrhnutá s vysokým dôrazom na efektivitu prevádzky. Na prvom nadzemnom podlaží budú sústredené predovšetkým ambulancie, diagnostika, urgentná starostlivosť, centrálny odber laboratórnych vzoriek, pracovisko dialýzy, hlavná recepcia a obchodné prevádzky. Na druhom zriadia operačné sály, pôrodnicu, oddelenia intenzívnej starostlivosti a pracoviská jednodňovej starostlivosti so samostatnou recepciou. Na treťom a štvrtom podlaží budú umiestnené lôžkové oddelenia a piate bude tvoriť technické zázemie budovy.

Bory 2

Na (jedinom) podzemnom podlaží budú sústredené činnosti nukleárnej medicíny a rádioterapie, podporné zdravotnícke a logistické prevádzky, školiace centrum a kuchyňa. Na streche budovy zriadia heliport.

Nemocnica bude mať vyše 400 lôžok. Ročne plánuje uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií a 350-tisíc ambulantných vyšetrení.

Vracajú sa zo zahraničia domov

Cieľovo plánuje nemocnica zamestnávať vyše 1 200 ľudí, z toho bude približne 250 lekárov a 800 sestier a ošetrovateľov. Vzhľadom na svoje zameranie a špecifické postavenie má záujem o najskúsenejších odborníkov v jednotlivých medicínskych špecializáciách, akých ponúka pracovný trh.

Osobitnú kategóriu predstavujú slovenskí lekári a sestry pôsobiaci v zahraničí, ktorých chce prevádzkovateľ nemocnice pritiahnuť späť domov. Mnohí z nich sa začali zaujímať o novú nemocnicu skôr, ako odštartovala jej samotná výstavba. S viacerými už Svet zdravia spolupracuje na konzultačnej báze. V rámci klinických skupín sa svojimi odbornými znalosťami a praktickými skúsenosťami priamo podieľajú na koncepte budúcej nemocnice.

Jedným z nich je aj MUDr. Roman Hunák, ktorý k tomu povedal: „Hnevá ma, koľko mladých lekárov bolo nútených v posledných rokoch z rôznych dôvodov zo Slovenska odísť alebo na Slovensku ani nezačali pracovať. Tendencia je, žiaľ, stúpajúca a doteraz to málokoho zaujímalo. Preto som prijal ponuku konzultanta Sveta zdravia s cieľom prinavrátiť aspoň časť lekárov naspäť do vlasti.“

R. Hunák, v súčasnosti zástupca primára na klinike ortopédie a úrazovej chirurgie v nemeckom meste Greiz, verí, že práve nemocnica novej generácie v Bratislave môže byť projektom, ktorý umožní kariérny a osobnostný rast jednotlivca i celých pracovných tímov.

Zámerom je, aby mzdové odmeňovanie pracovníkov novej nemocnice bolo konkurencieschopné nielen z hľadiska slovenského priemeru, ale aj Bratislavy. Svet zdravia však má predovšetkým záujem o lekárov a sestry, ktorí berú svoju profesiu ako poslanie pre pacienta a chcú byť nositeľmi zmien v zdravotníctve. Významným benefitom najmä pre ošetrovateľské pozície bude možnosť cenovo dostupného bývania v novej ubytovni a bytoch neďaleko nemocnice v časti Bory. S náborom zamestnancov chce Svet zdravia začať v roku 2020.

Futuristický objekt

Nemocnica získala právoplatné stavebné povolenie v júli minulého roka, v auguste sa začalo s jej výstavbou a do konca tohto roka by mal byť dostavaný železobetónový skelet. Jej budova s hrubou podlahovou plochou takmer 53-tisíc štvorcových metrov bude evokovať obraz futuristického objektu, ktorý možno chápať aj ako symbol novej generácie zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Bory 3

Architektonický návrh budovy vychádza z potrieb medicínskych procesov, ktoré sa budú v nemocnici uplatňovať s dôrazom na vysoký komfort a bezpečnosť pacientov. Autorom návrhu je holandské štúdio Dutch Health Architects, ktoré vyhralo medzinárodné výberové konanie a má za sebou už vyše 80 projektov nemocníc po celom svete.

Súčasťou nemocničného areálu bude parkovisko pre pacientov a  návštevníkov s kapacitou 473 miest. V prípade jeho plnej obsadenosti verejnosť bude môcť využiť aj veľkokapacitné parkovisko pri obchodnom centre Bory Mall vzdialené niekoľko minút chôdze, ktoré bude prepojené s nemocnicou stromovou alejou.

Nemocnica novej generácie Bratislava vyrastá na území mestskej časti Lamač na severozápade Bratislavy. Bude súčasťou novovznikajúcej štvrte, kde už niekoľko rokov Penta prevádzkuje obchodno-zábavné centrum Bory Mall a vo výstavbe je i obytný komplex Bory Home.

Čo prináša nemocnica novej generácie na Boroch?

Moderná architektúra: Päťpodlažná bohato presklená budova nemá mať klasický „nemocničný“ vzhľad. Bude ju tvoriť monoblok s centrálnou spojnicou medzi jednotlivými krídlami hrebeňového tvaru. Dominantným prvkom vstupnej časti bude presklená fasáda cez dve podlažia so vstupným turniketom, veľkou centrálnou recepciou a otvoreným schodiskom.

Liečivé prostredie: Účelom presklených plôch je vpustiť do interiéru denné svetlo, jeden z „pilierov“ liečivého prostredia. Átriá predstavujú veľké otvorené priestory dotvorené záhradnou architektúrou a intuitívnymi navigačnými prvkami. Interiérový dizajn vychádza z tzv. Practice Proof Design a využíva drevo, zeleň a pastelové farby, upokojujúco pôsobiace na psychiku. Nemocnica bude mať aj zelené strechy, ktoré prinesú energetické úspory a klimatickú pohodu vo vnútri budovy.

Robotický automat na prípravu liekov a QR kódy: Významnú technologickú inováciu bude predstavovať centrálna prípravovňa liekov. Koncept využívaný v moderných európskych nemocniciach bol už úspešne odskúšaný aj v michalovskej nemocnici siete Svet zdravia. Lieky pre pacientov nebudú manuálne pripravovať sestry, ale lekári ich predpíšu elektronicky cez nemocničný informačný systém a automat pripraví pre každého pacienta na určený čas balíček s predpísanými dávkami, pričom ho označí jedinečným QR kódom.

Urgentný príjem novej generácie: Bude nadštandardne vybavený a bude fungovať na princípoch uplatňovaných v anglosaských krajinách, čím získajú pacienti v akútnom ohrození života vyššiu šancu na prežitie. Jeho súčasťou budú dve resuscitačné úrazové jednotky, tzv. crashrooms, s priamym prepojením na rádiodiagnostické pracoviská, ako aj priestory pre 24-hodinovú observáciu pacientov. V rámci urgentnej starostlivosti sa budú uplatňovať moderné procesy zahŕňajúce triáž, čiže triedenie pacientov podľa závažnosti ich zdravotného stavu. Pre najakútnejšie stavy budú pripravené rýchle cesty na diagnostické pracoviská a operačné sály.

Pôrodné izby namiesto boxov: Pôrody budú prebiehať v intímnom prostredí v špeciálne zariadených ôsmich pôrodných izbách hotelového štandardu. Nastávajúce mamičky v nich strávia celý pôrod – až po popôrodný „bonding“, takže sa nebudú musieť presúvať. Ak sa nevyskytnú komplikácie, po pôrode ich prevezú na štandardnú izbu. Samozrejmosťou počas celého pôrodu bude možnosť prítomnosti blízkej osoby. Zároveň bude sa v tesnom susedstve pôrodnice sekčná operačná sála, nebude chýbať oddelenie intenzívnej neonatologickej starostlivosti pre komplikované prípady.

Top medicínske technológie

 • tri systémy počítačovej tomografie (z nich jeden na oddelení rádioterapie),
 • 2 pracoviská magnetickej rezonancie PET/CT prístroj,
 • SPECT-CT prístroj,
 • dva lineárne urýchľovače pre rádioterapiu (v podzemí za bezmála meter hrubými betónovými múrmi a dverami s oloveným opláštením),
 • 14 technologicky nadštandardne vybavených operačných sál – z nich: jedna hybridná sála pre náročné cievne výkony s angiolinkou, jedna sekčná sála pre pôrody cisárskym rezom, jedna operačná sála prispôsobená pre potreby detského pacienta, päť intervenčných sál pre neurovaskulárnu intervenciu, koronárnu intervenciu a intervenciu na periférnych cievach,
 • 24 izieb multiodborovej intenzívnej starostlivosti pre dospelých,
 • 10 intenzívnych inkubátorov pre novorodencov v samostatných boxoch,
 • 9 inkubátorov pre intermediálnu starostlivosť,
 • centrálna prípravovňa liekov s robotickým automatom na dávkovanie liekov,
 • samonavádzacie robotické vozidlá slúžiace na rozvoz medicínskeho materiálu,
 • moderný systém potrubnej pošty.

Oddelené logistické toky: Priestorové riešenie budovy je navrhnuté tak, aby zaručovalo rýchlu dostupnosť všetkých pracovísk s presne zadefinovanými  logistickými tokmi. Pacientske, návštevnícke, zamestnanecké a materiálové toky budú od seba navzájom odčlenené, pričom bežný návštevník ich bude vnímať minimálne. Nemocnica bude mať tiež jednoduché organizačné členenie, takže pacienti a návštevníci budú chodiť po chodbách len na krátke vzdialenosti. Architektúra budovy umožňuje  v prípade epidémií efektívne izolovať jednotlivé  časti nemocnice.

„Plávajúce“ lôžka: Nemocnica bude mať celkovo vyše 400 lôžok, z nich asi 280 sa bude nachádzať priamo na lôžkových oddeleniach. Pri tradičnej organizačnej štruktúre má každé oddelenie k dispozícii vymedzený počet lôžok, pričom lôžka na iných oddeleniach môžu byť voľné. Systém tzv. plávajúcich lôžok tieto disproporcie eliminuje, keď treba hospitalizovať viac pacientov.

Len jednolôžkové izby: Všetky izby v nemocnici budú jednolôžkové a nadštandardne vybavené. Steny medzi chodbou a izbami budú presklené, takže personál bude mať prehľad o pacientoch; intimita na izbe bude zabezpečená žalúziami. Každá izba bude mať toaletu a sprchou a jej veľkosť umožní pobyt sprevádzajúcej osoby. Na každom lôžkovom podlaží budú štyri ošetrovacie jednotky a stanovištia sestier.

Namiesto kúrenia sálavé panely: Na izbách nebudú klasické radiátory ani podlahové vykurovanie. Technologickou vychytávkou budú sálavé stropné panely, zabezpečujúce rýchlu reakciu na požadovanú zmenu teploty v priestore. V lete panely umožnia ochladzovanie. Ďalšie priestory (vyšetrovne, komunikačné a iné pobytové priestory) budú vybavené stropnými chladiacimi a vykurovacími trámami.

Infotainmentové zariadenia: Každý pacient má mať na izbe multifunkčné infotainmentové zariadenie – monitor na pohyblivom ramene nad posteľou. Bude slúžiť aj na komunikáciu so sestrou a využívať sa aj na medicínske, evidenčné a iné informačné účely.

Jana Fedáková, Svet zdravia

Bory 4

Multimédiá

Partneri