Velux sa zaviazal navždy eliminovať svoju uhlíkovú stopu a vymazať aj tú historickú

Autor TS september 2020 -

V spolupráci s WWF chce výrobca okien znížiť svoje emisie uhlíka a vysádzaním lesov odstrániť uhlíkovú stopu v celkovom objeme 5,6 milióna ton CO2.

Skupina Velux oznámila záväzok dosiahnuť k 100. výročiu založenia firmy, ktoré bude v roku 2041, historickú uhlíkovú neutralitu. Tento záväzok chce zrealizovať v spolupráci so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) pomocou projektov zameraných na ochranu lesov. Tie majú riešiť klimatické zmeny a zastavenie straty biotopov, pričom sa budú snažiť zachovať biodiverzitu a zlepšiť miestne podmienky a živobytie.

Vďaka tomu skupina Velux eliminuje celú historickú uhlíkovú stopu, ktorú vyprodukovala a uvoľnili do ovzdušia od založenia v roku 1941. Ide o priame aj nepriame emisie CO2 súvisiace s výrobou.

Celoživotná uhlíková neutralita

Je to inovatívny záväzok iniciovaný práve skupinou Velux a vyvinutý spoločne s WWF s cieľom prevziať zodpovednosť za emisie uhlíka v minulosti aj budúcnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záväzku je zachovanie neoceniteľných prírodných lesov (najmä v Afrike a Ázii) a voľne žijúcich živočíchov po celom svete pre súčasné a budúce generácie.

Ďalší záväzok do budúcnosti, ktorý si dali, je znížiť emisie uhlíka samotnej spoločnosti aj celého hodnotového reťazca. Tento záväzok vychádza z najambicióznejšieho variantu znižovania emisií podľa Parížskej dohody s cieľom udržať nárast teploty pod hranicou 1,5 °C.

co2 pixabay 1 (Pixabay)

Zámery v oblasti znižovania emisií sú založené na vedeckých poznatkoch prostredníctvom iniciatívy zameranej na vedecké ciele (Science Based Target). S cieľom zmeniť vlastné podnikanie urýchli skupina Velux investície do energetickej efektívnosti vo svojich výrobných závodoch, prejde na obnoviteľné zdroje energie a nakúpi 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Zároveň výrazne zmení spôsob, akým špecifikuje a nakupuje materiály.

Pomoc planéte pre našu budúcnosť

Tým, že planéta čelí vážnej klimatickej a prírodnej kríze, sú nevyhnutné mimoriadne opatrenia, a práve preto vyvinuli Celoživotnú uhlíkovú neutralitu, aby v čo najväčšej miere dokázali pomôcť.

„Ide o nový záväzok, ktorý zahŕňa 20-ročné partnerstvo s WWF International so spoločným cieľom zachytiť ekvivalent našej histórie emisií uhlíka do roku 2041. Výrazne tiež znížime naše budúce emisie CO2 a našich dodávateľov požiadame o to isté,“ povedal David Briggs, generálny riaditeľ skupiny Velux.

V skupine dúfajú, že týmto krokom inšpirujú aj ďalšie spoločnosti s cieľom vytvoriť udržateľnú budúcnosť pre nás všetkých.

Projekty na ochranu prírody

Investície do projektov na ochranu lesov a biodiverzity chce skupina riešiť v priebehu nasledujúcich 21 rokov. Pomôžu tak zastaviť stratu biotopov, odlesňovanie a degradáciu pôdy, ktoré ohrozujú biodiverzitu lesných ekosystémov po celom svete, pričom bude spolupracovať s miestnymi komunitami a v ich prospech.

Prvé dva z týchto projektov na ochranu lesov sa uskutočnia v Ugande a Mjanmarsku. V Ugande sa bude dôraz klásť na obnovu degradovaných lesov, vysádzanie nových a ochranu zvyšných prírodných lesov prostredníctvom širokého spektra opatrení.

V rámci projektu sa tiež budú vysádzať stromy, ktoré budú tvoriť medze iných agrolesníckych systémov, na plantážach mimo chránených oblastí na uspokojenie dopytu po rôznych drevárskych produktoch a na zníženie tlaku na prírodné lesy.

Cieľom projektu v Mjanmarsku bude pracovať na ochrane jedinečnej biodiverzity v oblasti Tanintharyi v úzkej spolupráci s miestnymi komunitami a v ich prospech.

Inšpirácia pre ďalšie firmy

„Vzhľadom na čoraz zreteľnejšie dopady klimatickej a prírodnej krízy sú naliehavo potrebné ambiciózne opatrenia na vybudovanie odolnejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Celoživotná uhlíková neutralita je dôležitým krokom, ktorý by mali ostatní nasledovať,“ uviedol Marco Lambertini, generálny riaditeľ WWF International.

Prijatie záväzku v súlade s obmedzením globálneho otepľovania na 1,5 °C a tiež ochrana dôležitých lesných porastov a biodiverzity vrátane kľúčových služieb, ktoré poskytujú komunitám a hospodárstvu, je v súlade s klimatickou zodpovednosťou a pre prírodu prospešnou budúcnosťou.

„Všetci spoločne veríme, že Velux inšpiruje ďalšie organizácie, ktoré sa tiež stanú celoživotne uhlíkovo neutrálnymi a zvýši latku pre globálne podnikateľské prostredie a opatrenia v oblasti ochrany prírody,“ dodal šéf WWF.

TS

Multimédiá

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo